เช่าบูชาองค์พระตาราปิดทอง ฝีมือ สว. รสนา โตสิตระกูล เพื่อร่วมสร้างพระมหาสถูป

Project of guiding Tara images by Senator Rosana Tositrakul to raise funds for the Kundro Great Stupa.

524069_505941609489638_459163589_n

 

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาสั่งจองรูปหล่อองค์พระโพธิสัตว์ตารา (๒๕,๐๐๐ บาท) ฝีมือช่างปั้นชาวเนปาลตามต้นแบบศิลปะทิเบต หล่อด้วยวัสดุทองเหลือง ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว ทุกองค์ได้รับการบรรจุมวลสารและประกอบพิธีพุทธาภิเษกโดยพระอาจารย์ กุงกา ซังโป ริมโปเช และปิดทองโดยฝีมือ คุณรสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญในโครงการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป

ชาวพุทธทิเบตจะบูชาพระองค์ในฐานะพระโพธิสัตว์ฝ่ายหญิงผู้เปี่ยมด้วยความ กรุณาอันไม่สิ้นสุดแล้ว ผู้นำไปสู่การหลุดพ้น พระองค์คือบุคลาธิษฐานแห่งการมุ่งสู่การตรัสรู้ และเป็นผู้ประทานพร ขจัดอุปสรรคและความทุกข์ทั้งหลาย พระนามของพระองค์ยังหมายถึง “ดารา” หรือดวงดาว นั่นเพราะว่า ดวงดาวบนฟากฟ้าส่องแสงนำทางให้แก่สัตว์โลกอยู่เสมอแม้ในคืนที่มืดมิด

การสร้างพระศานติตารามหาสถูปนี้เพื่อให้เป็นมรดกทางธรรมแก่ประเทศไทยอันจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณดังพระปณิธานของพระโพธิสัตว์ตารา พระพุทธมารดาแห่งปัญญาและกรุณาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

โดยมูลนิธิจะนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุน เฟส ๒ ของการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป (ทำคาน คอดินและเทฐานคอนกรีตทั้งหมดของพระมหาสถูป) สำหรับผู้เป็นเจ้าภาพฐานรากใจกลางพระมหาสถูป ซึ่งมีอยู่ ๙ ต้น ทำบุญฐานละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทางมูลนิธิมี ความยินดีมอบองค์พระแม่ตาราปิดทองนี้ให้เป็นของที่ระลึกมงคล เพื่อแทนการแสดงมุทิตาจิตจากมูลนิธิ และชื่อของเจ้าภาพจะได้รับการสลักไว้ที่แท่นหินด้านหน้าองค์พระมหาสถูป

ผู้สนใจร่วมทำบุญ กรุณาโอนเงิน : ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ชื่อบัญชีมูลนิธิพันดารา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 924-0-05512-0 สั่งจองและส่งหลักฐานโอนเงิน : Email 1000tara@gmail.com โทรสาร 025114112 มือถือ 087 829 9387, 083 300 8119

 

Advertisements

เบื้องหลังองค์พระแม่ตาราปิดทอง

พระพุทธรูปคือเครื่องรองรับพระวรกายของพระพุทธเจ้า

ยังจำได้ถึงวันที่ไปเดินหาแม่แบบขององค์พระแม่ตาราองค์นี้ในเนปาล เราเดินหากันอยู่ 3 วัน วันสุดท้ายได้พระแม่ตาราองค์ใหญ่ซึ่งงดงามมากๆ (นำมาประดิษฐานที่ขทิรวัน) คู่กับองค์นี้ แล้วนิมนต์พระอาจารย์กุงกา ริมโปเช คุรุผู้มอบคำสอนตารา มาทำพิธีบรรจุมวลสารจากทิเบตและประกอบพิธีพุทธาภิเษกซึ่งทำกัน 5 วันเต็มๆ จนวันนี้ คุณรสนา โตสิตระกูล ผู้มีจิตศรัทธาในปณิธานของพระแม่ตาราได้ปิดทององค์พระให้ นอกจากจะทำให้ศิลปะไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะทิเบต ยังทำให้องค์พระมีคุณค่า สมกับที่ความปรารถนาของเราที่จะหล่อพระให้งามที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อให้องค์พระรองรับคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ที่ไม่สามารถพรรณนาได้และเพื่อสืบสานพุทธศิลป์ต่อไป

 

Gilded Buddha

statue

พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทำให้นึกถึงบารมีของพระโพธิสัตว์ ในระหว่างที่เราทำงานทางธรรม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัด สร้างพระ สร้างสถูป ส่ิงสำคัญคือความเบิกบานของจิตใจ งานนี้ไม่มีใครบังคับให้เราทำ แต่เราทำเพราะเห็นคุณค่า เห็นความหมายของการพากเพียรและบำเพ็ญบุญบารมี ให้เราได้ใช้กายเนื้อให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด ให้ได้เจริญศรัทธาให้มากที่สุด ความเบิกบานจะทำให้เรายิ้มร่าเริงแม้จะเผชิญปัญหา ความเบิกบานจะทำให้เรามีพลกำลังที่จะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยปณิธานที่มั่นคง ด้วยเหตุนี้ ในบารมีหนึ่งที่พระโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญคือ พละ เพื่อให้มีทั้งกำลังกาย กำลังใจ ในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ขอบคุณ คุณรสนา โตสิตระกูล ที่ส่งภาพพระพุทธเจ้าแสงกระจ่างที่ท่านเป็นผู้ปิดทองด้วยตนเองมาให้ ความงามขององค์พระน้อมจิตเราให้อยู่ในธรรม เราจึงพากเพียรสร้างวัตถุธรรมให้งามที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

 

ปิดทององค์พระ

พระแม่ตาราองค์นี้ทางมูลนิธิได้มอบให้คุณรสนา เพื่อให้ท่านปกป้องคุ้มครองและประทานพรแก่การทำงานเพื่อสังคม ดีใจที่องค์พระได้รับการปิดทองซึ่งคุณรสนาบอก “เป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เป็นรูปธรรม และช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจได้เป็นอย่างดีในระหว่างการต่อสู้อันยาวไกลทางสังคม”

534287_507038056007371_1936318475_n

 

ปิดทองตารา – รสนา โตสิตระกูล (จาก facebook)

วันหยุดสิ้นปี มีเวลาพอที่จะปิดทองพระแม่ตารา ซึ่งกล่าวกันว่า ท่านเป็นสัมโภคกายที่เกิดจากหยดน้ำตาของพระอวโลกิเตศวรหรือพระแม่กวนอิม เมื่อทรงเห็นความทุกข์ของสัตว์โลกมากมาย ที่ท่านไม่สามารถขนข้ามโอฆสงสารได้หมด หยดน้ำตาของพระองค์ได้กลายเป็นดอกบัว และในดอกบัวนั้น มีพระแม่ตาราเกิดขึ้นเพื่อช่วยประกอบภารกิจในการนำพาสัตว์โลกข้ามโอฆสงสาร

หลังจากลงสีแดงชาดแล้วต้องรอจนสีแห้งสนิท จึงลงรักเพื่อปิดทอง คงใช้เวลาอีก2-3วันจึงจะเสร็จ

วันหยุดหลายวัน มีเวลาสงบๆทำงานปิดทองพระ ช่วยในการเจริญสติ เพื่องานต่อสู้ในปีหน้า จะได้มีกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง

หลายปีก่อน ไปเรียนปิดทอง เพราะเห็นว่างานต่อสู้ทางสังคม ต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะสำเร็จ หรืออาจไม่สำเร็จในชั่วชีวิตของคนๆหนึ่ง การปิดทองพระพุทธรูป เป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เป็นรูปธรรม จะช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจได้เป็นอย่างดีในระหว่างการต่อสู้อันยาวไกลทางสังคม

ค่ำคืนนี้จะไปสวดมนต์ข้ามปี จะส่งไมตรีอันเป็นกุศลมาถึงเพื่อนมิตรทุกท่าน ให้ได้รับความสะอาด สว่าง สงบ ในจิตใจเพื่อพลวปัจจัยสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้

Phapa Event on Christmas Day

 

All are invited to attend the Phapa offering ceremony led by Ven. Phra Paisal Visalo, 25 December 2012, 9.30 am-12 noon. Lunch will be served. Each participant will receive a precious gift made of earth from the Great Stupa (which is under construction) as a token of appreciation for your support and merit making.

 

541926_387209968029470_1200328755_n