Casting Guru Rinpoche

When we cast a statue, we should make it as most beautiful as we can. The statue is supposed to remain after we die. It will inspire others to do good deeds, to be their source of hope in time of suffering, and to remind them of Buddha nature and quality hidden in all of us.

Very soon we will start on our project of casting a Guru Rinpoche image for the Great Stupa.

Photo: Zangdok Palri: The Lotus Light Palace of Guru Rinpoche

Advertisements

Teaching by Kunga Sangbo Rinpoche

1240364_506278022789330_66940001_n

 

เราเข้าใจว่า …
นรกภูมิ ช่างเป็นทุกข์
เปรตภูมิ ช่างเป็นทุกข์
เดรัจฉานภูมิ ช่างเป็นทุกข์
มนุษย์ภูมิ ช่างเป็นทุกข์
อสูรภูมิ และเทวภูมิ
ก็ช่างเต็มไปด้วยความทุกข์

เมื่อเราเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน
แล้วทำให้เราตั้งปณิธานกับตัวเองว่า

ต่อแต่นี้
ข้าพเจ้าจะถือศีล
จะดูแลรักษาศีล
อย่างดีที่สุด
โดยเฉพาะศีลพระโพธิสัตว์
เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้บำเพ็ญประโยชน์
และทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ในสังสารวัฏนี้
พ้นจากความทุกข์
หากเราตั้งจิตได้อย่างนี้
นี่คือแก่นหัวใจของ
วิถีของพระโพธิสัตว์
ที่จะไม่ทอดทิ้งสัตว์ใด
ต้องการที่จะทำให้พวกเขาเหล่านั้น
หลุดพ้นจากสังสารวัฏ
อันเป็นที่สุดของความทุกข์

พระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช 18 กันยายน 2556
http://www.youtube.com/watch?v=NMI0kuabbQk

Gift Offerings for the Great Stupa

1235428_506040506146415_264928905_n

บ่ายวันหนึ่ง บุรุษไปรษณีย์นำพัสดุชิ้นหนึ่งมาส่งให้ที่บ้านมูลนิธิ กล่องระบุว่าของส่งมาจากแม่ฮ่องสอน เมื่อเปิดดูเป็นผ้าพันคอจากอินเดียหลายผืน วันแล้ววันเล่า ผู้คนทะยอยกันส่งของต่างๆ มาให้ ไม่ว่าจะเป็น พวงกุญแจ กระจก โคมไฟ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมไหล่ ตุ๊กตา กระเป๋าใบเล็กใบน้อย กระเป๋าแบรนด์เนมจากต่างประเทศ ตลอดจนของที่ระลึกและของใช้ต่างๆ ที่ผู้ให้ขอมอบให้มูลนิธิเพื่อร่วมสร้างพระมหาสถูปด้วยกัน

บางคนอาจคิดว่า ของเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้จะสร้างพระมหาสถูปที่ยิ่งใหญ่อลังการได้อย่างไร คุณค่าของสิ่งของที่มอบให้กลับอยู่ที่น้ำใจ พระมหาสถูปไม่ได้เพียงสร้างด้วยทุนทรัพย์ แต่ยังสร้างด้วยน้ำใจแห่งโพธิจิต แห่งความเอื้อเฟื้อและอนุโมทนายินดีที่ผู้คนในสังคมมอบให้แก่กัน นี่เองคือความหมายที่แท้ของโครงการของเรา เพื่อให้ผู้คนได้ละของที่หวงแหน ได้นำของทางโลกมาแปรเป็นของทางธรรม เรากำลังเปลี่ยนสิ่งที่ยิ่งใหญ่ คือเปลี่ยนวัตถุที่จับต้องได้ ให้เป็นความรัก ศรัทธา และบุญกุศล

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมโครงการ ของบริจาคบางชิ้นเป็นเรื่องราวที่เราจะไม่มีวันลืม เช่น สร้อยทองจากคุณพ่อที่ล่วงลับที่ลูกขอนำมาร่วมบุญเพื่อให้ดวงจิตของคุณพ่อได้ร่วมสร้างพระมหาสถูปด้วย

ขอพลังรักเช่นนี้ดำรงอยู่ชั่วกาลนาน…มูลนิธิขอเป็นส่วนเล็กๆ ในการจรรโลงโลกนี้

กิจกรรม ของฉัน…ปันเป็นบุญ ครั้งที่ 2 จะจัดที่งานเสวนา/ภาวนา “ตารากับปณิธานพระโพธิสัตว์ร่วมสมัย” 22 กันยายนนี้ ห้องโถง อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ใดสนใจบริจาคทางไปรษณีย์ ส่งของมาได้ที่ มูลนิธิพันดารา 695 ลาดพร้าว ซอย 11 จตุจักร กทม 10900

เช่าบูชาองค์พระตาราปิดทอง ฝีมือ สว. รสนา โตสิตระกูล เพื่อร่วมสร้างพระมหาสถูป

Project of guiding Tara images by Senator Rosana Tositrakul to raise funds for the Kundro Great Stupa.

524069_505941609489638_459163589_n

 

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาสั่งจองรูปหล่อองค์พระโพธิสัตว์ตารา (๒๕,๐๐๐ บาท) ฝีมือช่างปั้นชาวเนปาลตามต้นแบบศิลปะทิเบต หล่อด้วยวัสดุทองเหลือง ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว ทุกองค์ได้รับการบรรจุมวลสารและประกอบพิธีพุทธาภิเษกโดยพระอาจารย์ กุงกา ซังโป ริมโปเช และปิดทองโดยฝีมือ คุณรสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญในโครงการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป

ชาวพุทธทิเบตจะบูชาพระองค์ในฐานะพระโพธิสัตว์ฝ่ายหญิงผู้เปี่ยมด้วยความ กรุณาอันไม่สิ้นสุดแล้ว ผู้นำไปสู่การหลุดพ้น พระองค์คือบุคลาธิษฐานแห่งการมุ่งสู่การตรัสรู้ และเป็นผู้ประทานพร ขจัดอุปสรรคและความทุกข์ทั้งหลาย พระนามของพระองค์ยังหมายถึง “ดารา” หรือดวงดาว นั่นเพราะว่า ดวงดาวบนฟากฟ้าส่องแสงนำทางให้แก่สัตว์โลกอยู่เสมอแม้ในคืนที่มืดมิด

การสร้างพระศานติตารามหาสถูปนี้เพื่อให้เป็นมรดกทางธรรมแก่ประเทศไทยอันจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณดังพระปณิธานของพระโพธิสัตว์ตารา พระพุทธมารดาแห่งปัญญาและกรุณาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

โดยมูลนิธิจะนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุน เฟส ๒ ของการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป (ทำคาน คอดินและเทฐานคอนกรีตทั้งหมดของพระมหาสถูป) สำหรับผู้เป็นเจ้าภาพฐานรากใจกลางพระมหาสถูป ซึ่งมีอยู่ ๙ ต้น ทำบุญฐานละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทางมูลนิธิมี ความยินดีมอบองค์พระแม่ตาราปิดทองนี้ให้เป็นของที่ระลึกมงคล เพื่อแทนการแสดงมุทิตาจิตจากมูลนิธิ และชื่อของเจ้าภาพจะได้รับการสลักไว้ที่แท่นหินด้านหน้าองค์พระมหาสถูป

ผู้สนใจร่วมทำบุญ กรุณาโอนเงิน : ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ชื่อบัญชีมูลนิธิพันดารา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 924-0-05512-0 สั่งจองและส่งหลักฐานโอนเงิน : Email 1000tara@gmail.com โทรสาร 025114112 มือถือ 087 829 9387, 083 300 8119

 

Cultivating Wisdom in Tibetan Buddhism

73382_505723199511479_1259470678_n

 

สาระจากเสวนาธรรมในวันนี้ โดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช 18 กันยายน 2556 บ้านมูลนิธิพันดารา

ปัญญาต้องเริ่มจากการฟัง ไปสู่การคิดใคร่ครวญ ไปจนถึงการทำสมาธิ ถ้าเราไม่อยากฟังธรรม ไม่อยากทำความเข้าใจเนื้อหาของพระธรรม แต่ทำสมาธิเลย เราจะเอาสิ่งใดไปทำสมาธิ พระอาจารย์สาเกียบัณฑิตกล่าวไว้ว่า เหมือนกับผู้ปีนเขาแต่ไม่มีมือ ก็ไม่สามารถปีนได้สำเร็จ

การเจริญปัญญาจึงต้องเริ่มด้วยการฟังเสมอ จากปัญญาสามขั้นตอนนี้ ริมโปเชได้โยงไปกับเรื่องบารมีหกของพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นการอธิบายอย่างลึกซึ้งถึงบารมีแต่ละประเภทซึ่งเปี่ยมไปด้วยข้อคิดทางธรรม ทานบารมีจะเป็นปัญญายิ่งใหญ่หากเราตั้งจิตโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ทำบุญเพราะอยากให้เราได้ดี ให้เราได้ร่างกายที่แข็งแรงโดยไม่คิดถึงผู้อื่น ท่านขอให้เราทำบุญโดยคำนึงถึงสรรพสัตว์ที่เคยเป็นพ่อแม่มาก่อน ขอให้ผลบุญของเราทำให้สัตว์เหล่านั้นประสบแต่ความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์ของสังสารวัฏ หากการให้ของเราทำด้วยจิตอันเปี่ยมด้วยปัญญา กิเลสในใจจะลดลงไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งจิตมนุษย์ปุถุชนของเราจะเหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยปัญญากว้างใหญ่ไร้ขอบเขต

การรักษาศีลจะนำเราไปสู่สมาธิ เพราะศีลกำจัดกิเลสที่พอกพูนในจิตใจมาหลายภพชาติ ศีลปกป้องเราจากอบายภูมิ แต่ในฐานะที่เป็นผู้รักษาศีล เราต้องระมัดระวังที่จะไม่เย่อหยิ่ง คิดว่าตัวเองเป็นผู้ถือศีลจะมีสถานะที่ดีกว่าคนอื่น เมื่อเข้าใจประเด็นนี้ก็เท่ากับเข้าถึงปัญญาแห่งศีลบารมี

หลังพักอาหารเย็น ริมโปเชอธิบายบารมีทั้งหกจนจบ แล้วกล่าวถึงพระมัญชุศรี ผู้เป็นพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้า อานิสงส์ของการปฏิบัติบูชาพระองค์ ท่านย้ำว่า ศรัทธาเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมที่จะนำเราไปสู่หนทางแห่งการตรัสรู้ธรรม และพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต่างเท่าเทียมกัน ไม่มีองค์ใดสำคัญหรือเก่งกว่าองค์ใด ในตอนสุดท้าย ริมโปเชฝากข้อคิดว่า กรุณากับปัญญาเป็นของคู่กัน บ่มเพาะปัญญาต้องไปพร้อมกับการบ่มเพาะกรุณา

 

สาระจากเสวนาธรรมเรื่องการเจริญปัญญาแบบทิเบต โดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช 18 กันยายน 2556 บ้านมูลนิธิพันดารา

ปัญญาต้องเริ่มจากการฟัง ไปสู่การคิดใคร่ครวญ ไปจนถึงการทำสมาธิ ถ้าเราไม่อยากฟังธรรม ไม่อยากทำความเข้าใจเนื้อหาของพระธรรม แต่ทำสมาธิเลย เราจะเอาสิ่งใดไปทำสมาธิ พระอาจารย์สาเกียบัณฑิตกล่าวไว้ว่า เหมือนกับผู้ปีนเขาแต่ไม่มีมือ ก็ไม่สามารถปีนได้สำเร็จ

การเจริญปัญญาจึงต้องเริ่มด้วยการฟังเสมอ จากปัญญาสามขั้นตอนนี้ ริมโปเชได้โยงไปกับเรื่องบารมีหกของพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นการอธิบายอย่างลึกซึ้งถึงบารมีแต่ละประเภทซึ่งเปี่ยมไปด้วยข้อคิดทางธรรม ทานบารมีจะเป็นปัญญายิ่งใหญ่หากเราตั้งจิตโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ทำบุญเพราะอยากให้เราได้ดี ให้เราได้ร่างกายที่แข็งแรงโดยไม่คิดถึงผู้อื่น ท่านขอให้เราทำบุญโดยคำนึงถึงสรรพสัตว์ที่เคยเป็นพ่อแม่มาก่อน ขอให้ผลบุญของเราทำให้สัตว์เหล่านั้นประสบแต่ความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์ของสังสารวัฏ หากการให้ของเราทำด้วยจิตอันเปี่ยมด้วยปัญญา กิเลสในใจจะลดลงไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งจิตมนุษย์ปุถุชนของเราจะเหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยปัญญากว้างใหญ่ไร้ขอบเขต

การรักษาศีลจะนำเราไปสู่สมาธิ เพราะศีลกำจัดกิเลสที่พอกพูนในจิตใจมาหลายภพชาติ ศีลปกป้องเราจากอบายภูมิ แต่ในฐานะที่เป็นผู้รักษาศีล เราต้องระมัดระวังที่จะไม่เย่อหยิ่ง คิดว่าตัวเองเป็นผู้ถือศีลจะมีสถานะที่ดีกว่าคนอื่น เมื่อเข้าใจประเด็นนี้ก็เท่ากับเข้าถึงปัญญาแห่งศีลบารมี

หลังพักอาหารเย็น ริมโปเชอธิบายบารมีทั้งหกจนจบ แล้วกล่าวถึงพระมัญชุศรี ผู้เป็นพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้า อานิสงส์ของการปฏิบัติบูชาพระองค์ ท่านย้ำว่า ศรัทธาเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมที่จะนำเราไปสู่หนทางแห่งการตรัสรู้ธรรม และพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต่างเท่าเทียมกัน ไม่มีองค์ใดสำคัญหรือเก่งกว่าองค์ใด ในตอนสุดท้าย ริมโปเชฝากข้อคิดว่า กรุณากับปัญญาเป็นของคู่กัน บ่มเพาะปัญญาต้องไปพร้อมกับการบ่มเพาะกรุณา

The Wisdom of Giving by Kunga Sangbo Rinpoche

 

1233575_505920256158440_1157656946_n

 

 

 

 

 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสวนาและภาวนาเรื่อง “ตารากับปณิธานพระโพธิสัตว์ร่วมสมัย” และพิธีมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์ตารา (Tara and Bodhisattva Training) วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังจากการเสวนาในภาคเช้า ในภาคบ่ายพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเชจะบรรยายธรรม “การปฏิบัติพระโพธิสัตว์ตาราเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น” ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ และทำพิธีมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์ตาราเขียว (Green Tara) ปางขทิรวนีตารา หรือ ตาราป้องกันภัยแปดประการ

ดูรายละเอียดได้ที่ http://thousandstarsfoundation.blogspot.com/2013/09/tara-and-bodhisattva-training.html — withKrisadawan Hongladaromศูนย์ขทิรวัน มูลนิธิพันดารา,Meu Yontan and สายใย พันดารา.