เบื้องหลังองค์พระแม่ตาราปิดทอง

พระพุทธรูปคือเครื่องรองรับพระวรกายของพระพุทธเจ้า

ยังจำได้ถึงวันที่ไปเดินหาแม่แบบขององค์พระแม่ตาราองค์นี้ในเนปาล เราเดินหากันอยู่ 3 วัน วันสุดท้ายได้พระแม่ตาราองค์ใหญ่ซึ่งงดงามมากๆ (นำมาประดิษฐานที่ขทิรวัน) คู่กับองค์นี้ แล้วนิมนต์พระอาจารย์กุงกา ริมโปเช คุรุผู้มอบคำสอนตารา มาทำพิธีบรรจุมวลสารจากทิเบตและประกอบพิธีพุทธาภิเษกซึ่งทำกัน 5 วันเต็มๆ จนวันนี้ คุณรสนา โตสิตระกูล ผู้มีจิตศรัทธาในปณิธานของพระแม่ตาราได้ปิดทององค์พระให้ นอกจากจะทำให้ศิลปะไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะทิเบต ยังทำให้องค์พระมีคุณค่า สมกับที่ความปรารถนาของเราที่จะหล่อพระให้งามที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อให้องค์พระรองรับคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ที่ไม่สามารถพรรณนาได้และเพื่อสืบสานพุทธศิลป์ต่อไป

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s