Foundation Dharma Teachings & Retreats, July – September 2013

IMG_3505
ปฏิทินคอร์สภาวนาของมูลนิธิพันดารา
สถานที่ : ศูนย์ขทิรวัน (หัวหิน) และบ้านมูลนิธิ (ลาดพร้าว กทม)
นำภาวนาโดย อาจารย์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556

ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

วันศุกร์ที่ 19 กค – วันอาทิตย์ที่ 21 กค : ภาวนาทงเลนเพื่อละอัตตา ฝึกปฏิบัติยกระดับจิตใจให้ผ่านพ้นความกลัว การยึดติดกับตัวตน เรียนรู้ปรัชญา เทคนิควิธี และข้อคิดในการประสานสมาธิทงเลนกับชีวิต รวมทั้งการเผชิญความเจ็บป่วย

บริจาคร่วมกิจกรรม 1,500 บาท เป็นค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรงคนงาน

วันจันทร์ที่ 22 – วันอังคารที่ 23 กค : อาสาฬหบูชาภาวนา ปลูกต้นโพธิจิตในหัวใจ ขอเชิญร่วมถวายดวงประทีป 1000 ดวงเป็นพุทธบูชา พร้อมตั้งปณิธานเข้าพรรษาด้วยกัน

บริจาคร่วมกิจกรรมตามกำลังศรัทธา

วันศุกร์ที่ 16-วันอาทิตย์ที่ 18 สค : อบรมเตรียมตัวตายอย่างมีสติ (ระดับ 1) ความตายคือการเดินทางต่อของจิต ขอเชิญร่วมเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์แห่งมรณศาสตร์แบบทิเบต ฝึกจิตเพื่อวาระสุดท้ายที่งดงามและเพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า

บริจาคร่วมกิจกรรม 1,500 บาท

วันอาทิตย์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 8 กย : ภาวนาเงินโดร (กราบอัษฎางคประดิษฐ์ สวดยึดพระรัตนตรัย เจริญโพธิจิต ถวายมันดาลา สลายบาปกรรม และสมาธิประสานจิตเป็นหนึ่งเดียวกับคุรุ) ปฏิบัติเพื่อสร้างฐานรากของการปฏิบัติธรรม การฝึกจิตแบบซกเช็นและการภาวนาอื่นๆ

บริจาคร่วมกิจกรรม 2,500 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

วันศุกร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 29 กย : อบรมเตรียมตัวตาย ระดับ 2 : จากชีวิตหลังตายสู่การเกิดใหม่เพื่อเตรียมตัวสู่การหลุดพ้น เรียนรู้เกี่ยวกับภพภูมิต่างๆ บทสวดพระพุทธเจ้าปางสันติและพิโรธ 100 องค์ สมาธิเพื่อเตรียมจิตสำหรับวาระสุดท้าย

บริจาคร่วมกิจกรรม 1,500 บาท

หมายเหตุ : คอร์สนี้รับเฉพาะผู้เคยเข้ารับการอบรมคอร์สเตรียมตัวตายอย่างมีสติ (ระดับ 1) ที่มูลนิธิได้จัดอบรมไปแล้ว

บ้านมูลนิธิพันดารา

วันจันทร์ที่ 12 สค : “ภาวนามหามารดาเชรับ ชัมมาเนื่องในวันแม่” สัมผัสความรักอันไม่มีประมาณแบบความรักของพระมหามารดาอันเป็นต้นกำเนิดแห่งปัญญาภายในและเป็นหนึ่งเดียวกับสภาวะธรรม บ่มเพาะความรักนี้ในจิตใจเพื่อความสุขอันยั่งยืนและความกล้าหาญในการเผชิญความเจ็บป่วยและสิ่งท้าทายอื่นๆ ในชีวิต กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อทดแทนพระคุณของแม่และเพื่อขอพรในการบำบัดรักษา

บริจาคร่วมกิจกรรมตามกำลังศรัทธา

วันเสาร์ที่ 24-วันอังคารที่ 27 สค : การแพทย์ทิเบตกับการมีสุขภาพดี การตรวจรักษาโดยคุณหมอเซดอร์ ญารงชา สถาบันการแพทย์ญารงชา นครลาซา ทิเบต (อยู่ในระหว่างประสานงาน ค่าตรวจวินิจฉัย 400 บาท ไม่รวมค่ายา)

วันเสาร์ที่ 14 กย : ภาวนาพระคุรุปัทมสัมภวะในวันสำคัญของพระองค์ เรียนรู้วิถีการปฏิบัติ การประสานจิตกับพระองค์และการฝึกจิตแบบซกเช็น

บริจาคร่วมกิจกรรมตามกำลังศรัทธา

หมายเหตุ :

1.กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาตามข่าวที่หน้าแฟนเพจของมูลนิธิพันดารา หรือสอบถามข้อมูลที่ 1000tara@gmail.com

2. รายละเอียดแต่ละกิจกรรมจะมีโปสเตอร์ออกมา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s