เสวนา ประมวลธรรม ประมวลรัก วันเสาร์ที่ 22 มิย 56

ประมวลธรรม ประมวลรัก เหตุเกิด ณ ไกรลาศ

แจ้งย้ายสถานที่เป็น “ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบัน 3 (ติดกับคณะเภสัชและศูนย์หนังสือจุฬา สยามสแควร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. งานระหว่าง 09.00-17.00 น. นำการเสวนาโดยอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s