Special Event on Dharma, Love & Kailash Pilgrimage

มูลนิธิพันดารา

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายและกิจกรรมพิเศษ

“ประมวลธรรม ประมวลรัก”

— เหตุเกิด ณ ไกรลาศ

                                           วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-17.00 น.

                                          หอประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย มูลนิธิพันดารา เครือข่ายและองค์กรภาคี

ร่วมกับ ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

_______________

เมื่อช่วงแห่งการเฉลิมฉลอง สากา ตาวา (วิสาขบูชา) ของชนชาวทิเบตที่ผ่านมา (19-31 พค. 56)  มูลนิธิพันดารา โดยรศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และคณะผู้จาริกบุญ นำโดยอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ ได้เดินทางไปยังภูเขาไกรลาศ ทางภาคตะวันตกของทิเบต ซึ่งเชื่อว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดุจดังพุทธเกษตรบนโลกมนุษย์ สถานที่ที่ผู้จาริกบุญนับแสน นับล้านคน ปรารถนาจะเดินทางมาถึงสักครั้งหนึ่งในชีวิต ผู้คนที่ไปเยือนภูเขานี้แม้ต่างเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ หรือวิถีความเชื่อ แต่เป้าหมายการจาริกบุญ เพื่อให้การเดินทางภายนอกเปิดโลกแห่งการภาวนาและเรียนรู้ภายใน พร้อมกับบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธาตามมรรควิถีของตน

ดูเหมือนว่า ภูเขาไกรลาศจะเป็นที่เดียวในโลกที่ได้ร้อยดวงใจผู้คนจากหลากหลายความเชื่อ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้นับถือศาสนาเชน ฮินดู พุทธ (พุทธทั่วไปที่สืบสายจากพุทธวงศ์และคุรุอาจารย์จากอินเดีย หรือพุทธเพิน ผู้สืบสายจากพุทธวงศ์และคุรุอาจารย์ในทิเบต) หรือเป็นผู้คนในโลกสมัยใหม่ เป็นคนหนุ่มสาวที่มีธรรมะในจิตใจ

สำหรับชาวทิเบตเอง พวกเขาเดินทางอย่างยากลำบากจากบ้านเกิดอันไกลโพ้นเพื่อมาสักการะภูเขาลูกนี้ บางคนกราบอัษฎางคประดิษฐ์มาเป็นพันกิโลจากภาคตะวันออกของที่ราบสูงเพียงเพื่อให้ได้ใช้กายเนื้อให้ดีที่สุด ให้แต่ละช่วงตัวที่ได้กราบเป็นการสลายบาปกรรมและบำเพ็ญบารมี ทั้งเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น อันมักรวมคุรุอาจารย์และบุพการี

การจาริกไปไกรลาศจึงเป็นบทเรียนทางธรรมสำคัญของผู้เดินทางและเป็นความหวังกำลังใจสำหรับความรักในมิติแห่งจิตวิญญาณ ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อสรรพสัตว์ ความกตัญญู ความปรองดองอันได้เบิกบาน ณ ที่แห่งนี้มานับพันปี และความรักนี้ได้กลายเป็นพลังที่นำความสงบและสันติสุขมาสู่ชีวิตแม้เราจะอยู่ท่ามกลางกระแสแห่งวัตถุนิยม

ระหว่างเส้นทางจาริกนั้น  คณะผู้จาริกบุญพันดาราได้ร่วมกันทำสมาธิภาวนาที่ถ้ำมิลาเรปะ (มหาโยคีชาวทิเบตในศตวรรษที่ 11 ผู้มีเรื่องราวชีวิตและการปฏิบัติธรรมที่เป็นอมตะ) ปฏิบัติธรรมที่ทะเลสาบมนัสโรวาร์ สถานสรงน้ำของพระพุทธเจ้าเติมปา เชนรับ สักการะและทำบุญแบบทิเบต ณ สถานศักดิ์สิทธิ์ในนครลาซาและตลอดเส้นทางสู่ไกรลาศ

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมเรียนรู้วิถีแห่งการภาวนาโดยมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ ความอ่อนน้อมต่อธรรมชาติที่เป็นดังครรภ์ของมารดา และความกตัญญูต่อคุรุอาจารย์และบุพการีเป็นแรงขับเคลื่อนให้ชีวิตนำไปสู่ความสุข และศานติในจิตใจ ขอเชิญร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการประมวลธรรม ประมวลรัก ณ ไกรลาศกับอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์และอาจารย์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ผู้พร้อมจะมาแบ่งปันประสบการณ์บนเส้นทางจาริกบุญ  เพื่อนำพาเราไปสู่ความเข้าใจเรื่องความรักและศานติแห่งจิตใจ

ไม่ว่าการจาริกจะยาวไกล ยากลำบากสักเพียงใด เป้าหมายมิใช่เพื่อตนเอง หากด้วยปณิธานมุ่งมั่นแห่งโพธิจิตที่ว่า

 

“ดังพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทรงเจริญโพธิจิต

ด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในสามกาล

ข้าพเจ้าขอเจริญโพธิจิต

เพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ”

 

มูลนิธิพันดารา จึงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ ร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าทิเบต/หิมาลัย สินค้าคุณภาพดีและของสะสมจากเหล่าญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธานำมาร่วมโครงการ “ของฉัน…ปันเป็นบุญ” เพื่อระดมทุนร่วมกันสร้างฐานรากพระศานติตารามหาสถูป  สถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม และบำเพ็ญบารมี ณ ศูนย์ขทิรวัน ต. หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์

ลงทะเบียน

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งชื่อ-นามสกุล  ลงทะเบียนได้ที่  1000tara@gmail.com  โทรศัพท์ 0878299387 (ป้าต๋อย) 0833008119 (คุณใหม่) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม มีอาหารว่างบริการ สามารถร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมและทำบุญในโครงการพระมหาสถูปได้ตามกำลังศรัทธา

กำหนดการ 

ประมวลธรรม ประมวลรัก – เหตุเกิด ณ ไกรลาศ

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556

8.30 ลงทะเบียน

9.00    ภาวนาเพื่อรักและศานติ

9.15 ปาฐกถานำเรื่อง “ประมวลธรรม ประมวลรัก”  โดย อ.ประมวล เพ็งจันทร์

10.30 พักและเยี่ยมชมบูธ

11.00 “ทงเลน บทภาวนาว่าด้วยความรัก” โดยอ. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

12.00   พักเที่ยงและเยี่ยมชมบูธ

13.00  ศิลปะภาวนาแห่งมิตรภาพ โดยอ. มิว เยินเต็น และอ.วรรณวิภา มาลัยนวล

14.00 ดนตรีกับความรัก โดย คุณเมธี จันทรา

14.30 พักอาหารว่าง เยี่ยมชมบูธ

15.00  เสวนาเรื่อง “เหตุเกิด ณ ไกรลาศ”

โดย อ.ประมวล เพ็งจันทร์ อ.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และคณะจาริกบุญ

17.00 จบกิจกรรม

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s