มูลนิธิขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมวิสาขปฏิบัติบูชา ภาวนาทงเลนเพื่อการละอัตตา ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2556 ที่ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน คอร์สภาวนานี้เป็นกิจกรรมพิเศษที่เน้นการทำสมาธิเพื่อให้เราสามารถถ่ายโอนความรักและความสุขให้แก่ผู้อื่น การปฏิบัติอาศัยการตั้งจิตที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะทำให้เราสามารถเผชิญความเจ็บป่วยของทั้งตนเองและผู้อื่นได้อย่างกล้าหาญและเบิกบาน
600744_446210045462795_1112593532_n
The Foundation is delighted to announce a Vesak retreat on Tonglen practice, 11-13 May 2013 at Kundrol Ling (Khadiravana Center), Hua-Hin. After coming back from Kailash pilgrimage we will hold more activities both in Bangkok and Hua-hin.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s