Upcoming Events in May, Celebrating Visak 2013

กิจกรรมมูลนิธิพันดารา พฤษภาคม 2556 ฉลองวิสาขบูชา

1 พค ภาวนา “เชรับ ชัมมา” เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่จิตใจ เราจะเริ่มฉลองเดือนแห่งวิสาขบูชาด้วยการภาวนาถึงพระมหามารดาเชรับ ชัมมา ผู้เป็นบุคลาธิษฐานถึงความรักความกรุณาของพระพุทธเจ้าและจิตอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วที่เรามีอยู่แล้ว ในการบรรยายจะกล่าวถึงความสำคัญและอานิสงส์ของการปฏิบัติ แนะวิธีสวดมนต์และทำสมาธิเพื่อน้อมจิตให้อยู่ในสภาวะผ่องแผ้วและประสานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ พร้อมทั้งทำให้เรามีความแข็งแกร่งภายในอันจะทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคและทำงานต่างๆ ได้อย่างลุล่วง สำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติบูชาพระแม่ชัมมาในคอร์สที่ผ่านมา ขอเชิญร่วมสวดบทกราบประณตน้อมและมนตราหัวใจของพระองค์ที่บ้านหรือที่ใดก็ตามในช่วงเวลาเดียวกัน สถานจัดกิจกรรม : บ้านมูลนิธิพันดารา เวลา 10.00-15.00 น. มีอาหารกลางวันแบบง่ายๆ บริการ บริจาคร่วมกิจกรรมตามกำลังศรัทธา

4-6 พค คอร์สภาวนา “เตรียมตัวตายอย่างมีสติ” ตอน การแตกสลายของธาตุ และการเตรียมจิตระยะสุดท้าย ในคอร์สนี้ เราจะทำความเข้าใจเรื่องของความตายและการเตรียมตัวตายจากมุมมองในพระพุทธศาสนาแบบทิเบต ฝึกฝนวิธีการที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นสำหรับการเตรียมจิตเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง พร้อมเรียนรู้วิธีธำรงรักษาธาตุให้สมดุลย์เพื่อสุขภาพกาย-ใจ ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน บริจาคร่วมกิจกรรม 1,500 บาท

11-13 พค คอร์สภาวนาทงเลนเพื่อการละอัตตา มอบลมหายใจแห่งความรักและความสุขแด่ผู้อื่น และแบ่งปันความทุกข์มาสู่ตัวเอง อันเป็นการปฏิบัติที่มีพลานุภาพสูงที่จะยกระดับจิตใจของเรา และทำให้เราได้บำบัดความเจ็บปวดของผู้ที่เรารักไปจนถึงผู้ที่เราไม่รู้จัก พร้อมเรียนรู้ปรัชญา เทคนิควิธี และข้อคิดในการประสานสมาธิทงเลนกับชีวิตประจำวัน การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และการช่วยเหลือผู้ที่กำลังจะจากไป การปฏิบัตินี้หากทำอย่างสม่ำเสมอด้วยจิตเปี่ยมไปด้วยความกรุณาอย่างจริงใจ นอกจากจะทำให้เราได้ช่วยผู้อื่นแล้ว กลับจะทำให้เราได้ช่วยตัวเองโดยเฉพาะในยามที่เราเจ็บป่วยหรือเผชิญวิกฤตต่างๆ ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน บริจาคร่วมกิจกรรม 1,500 บาท

19-31 พค. ทริปจาริกแสวงบุญ “น้อมใจสู่ไกรลาศกับอ.ประมวล เพ็งจันทร์” ร่วมงานฉลองสากา ตาวา (วิสาขบูชา) กับผู้จาริกบุญนับหมื่นคนที่ภูเขาไกรลาศ เรียนรู้การประสานหลักธรรมแห่งปรัชญาปารมิตากับชีวิต สมาธิภาวนาที่ถ้ำมิลาเรปะ ปฏิบัติธรรมที่ทะเลสาบมนัสโรวาร์ สถานสรงน้ำของพระพุทธเจ้าเติมปา เชนรับ สักการะและทำบุญแบบทิเบต ณ สถานศักดิ์สิทธิ์ในนครลาซาและตลอดเส้นทางสู่ไกรลาศ

Upcoming 22 มิถุนายน 2556:

บรรยายและกิจกรรมพิเศษโดยอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ เพื่อนำเราไปสู่ศานติแห่งจิตใจ แบ่งปันประสบการณ์จากการภาวนาที่ภูเขาไกรลาศในทิเบต พร้อมถ่ายทอดหลักธรรมเกี่ยวกับปรัชญาปารมิตา ในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าทิเบต/หิมาลัยและสินค้าร่วมบุญเพื่อระดมทุนในการสร้างฐานรากพระศานติตารามหาสถูป สถานที่และรายละเอียดกำลังอยู่ในระหว่างประสานงาน บริจาคร่วมกิจกรรมตามกำลังศรัทธา

***
คอร์สภาวนานำโดยรศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ 1000tara@gmail.com ในกรณีที่ต้องการให้มูลนิธิเช่ารถสำหรับการภาวนาที่ศูนย์ขทิรวัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับการเดินทางไปกลับ ท่านละ 600 บาท

สำหรับทริปไกรลาศได้ปิดลงทะเบียนแล้ว ผู้สนใจไปทิเบตกับมูลนิธิ ขอเชิญร่วมทริปพิเศษ “สู่หัวใจแห่งแคว้นคาม” ทิเบตตะวันออก 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556 ลงทะเบียนภายใน 15 พฤษภาคม หรือโดยเร็วที่สุดเนื่องจากตั๋วเครื่องบินมีจำนวนจำกัด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s