กิจกรรมมูลนิธิพันดารา 2556

กุมภาพันธ์ 2556

มาฆบูชาภาวนา อบรมเตรียมตัวตายอย่างมีสติแบบทิเบต 23-26 กุมภาพันธ์

ณ ศูนย์ขทิรวัน ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา อบรมเรื่อง “เตรียมตัวตายอย่างมีสติแบบทิเบต” เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น     ให้มากที่สุด และเพื่อการเตรียมจิตในวาระสุดท้ายอย่างงดงาม

………………………………………………………

มีนาคม 2556

การแพทย์ทิเบต ตรวจรักษากับคุณหมอเซดอร์ ญารงชา จากสถาบันญารงซา ลาซา (ทิเบต) 9-11 มีนาคม บ้านมูลนิธิพันดารา

……………………………………………………….

กิจกรรมภาวนา โดยพระอาจารย์ลาตรี ญีมา ทรักปา ริมโปเช

บรรยายธรรมและฝึกกรรมฐานเรื่อง “อานุภาพแห่งจิตใจ” (The Power of the Mind)              16 มีนาคม ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 09-16 น.                     (ไม่เก็บค่าลงทะเบียน)

……………………………………………………….

ซกเช็นและการฝึกสมาธิแบบทิเบต 17 มีนาคม บ้านมูลนิธิพันดารา 10-15 น. (ไม่เก็บค่าลงทะเบียน)

……………………………………………………….

คอร์สอบรม/ภาวนาเชรับ ชัมมาสมาธิและฝึกปฏิบัติเพื่อเข้าถึงปัญญาและสันติสุขภายใน 19-22 มีนาคม (4 วัน 3 คืน) ทรงเป็นพระมหามารดาผู้ประทานความรัก ปัญญา และการบำบัดรักษา คอร์สนี้เน้นการปรับสภาวะจิตให้เราสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเบิกบาน เปี่ยมไปด้วยความรักความกรุณาต่อตนเองและผู้อื่น ทำให้สามารถประสานการภาวนากับชีวิตและการงาน ทำให้ได้สั่งสมบารมีและปัญญาซึ่งจะนำไปสู่สมาธิและความสุขที่แท้ ศูนย์ขทิรวัน

……………………………………………………….

งานวันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข ครั้งที่ 4 วันที่ 23-24 มีนาคม 2556

ถวายมันดาลาและเครื่องบูชาแบบทิเบต 5000 ที่ พิธีพุทธาภิเษกและการปฏิบัติบูชา         องค์พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง ฟังธรรม สมาธิภาวนา การปฏิบัติเพื่อให้มีอายุยืนยาว ทำบุญปล่อยปลา ศูนย์ขทิรวันและเขื่อนแก่งกระจาน งานนี้รับอาสามหาสถูปช่วยจัดเตรียมดอกไม้และเครื่องบูชา ไม่เก็บค่าลงทะเบียน

………………………………………………………

คอร์สอบรม/ภาวนาหยดหัวใจแห่งธรรมกายา แก่นสาระจากซกเช็นปีที่ 1

วันที่ 25-29 มีนาคม (5 วัน 4 คืน) การฝึกปฏิบัติแบบซกเช็นโดยเริ่มด้วย การปรับทัศนคติ ขัดเกลาจิตใจ และฝึกฝนด้วยเทคนิคต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น ส่วนกลาง ไปยังส่วนท้ายของมรรควิถี เพื่อการทำสมาธิรวมทั้งการฝึกโพวา อันจะนำเราไปสู่การรู้จักจิตเดิมแท้ (จิตกระจ่าง) ศูนย์ขทิรวัน

………………………………………………………

กิจกรรมจาริกบุญบนหลังคาโลก “น้อม ใจสู่ไกรลาศ” 19-31 พฤษภาคม (13 วัน 12 คืน)

จาริกบุญสู่ศูนย์กลางของจักรวาล ณ ภูเขาไกรลาศ (ทิเบต) ภาวนาเพื่อสรรพชีวิต และร่วมเทศกาลวิสาขบูชา นำการเดินทางโดยอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์

และอาจารย์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

………………………………………………………

สู่หัวใจแห่งแคว้นคาม 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม (8 วัน 7 คืน)

เยือนสถานศักดิ์สิทธิ์ในแคว้นคาม ทิเบตตะวันออก สักการะพระวจนะของพระพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดบนแผ่นไม้ถึง 290,000 แผ่น ทำบุญถวายสบงจีวรแด่พระทิเบต ทำสมาธิ            และเยือนเขตชนเผ่าเร่ร่อน นำการเดินทางโดยอาจารย์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

………………………………………………………

สมัครหรือสอบถาม 1000tara@gmail.com โทร 0878299387; 0833008119

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s