กิจกรรมมูลนิธิพันดารา 2556

กุมภาพันธ์ 2556

มาฆบูชาภาวนา อบรมเตรียมตัวตายอย่างมีสติแบบทิเบต 23-26 กุมภาพันธ์

ณ ศูนย์ขทิรวัน ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา อบรมเรื่อง “เตรียมตัวตายอย่างมีสติแบบทิเบต” เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น     ให้มากที่สุด และเพื่อการเตรียมจิตในวาระสุดท้ายอย่างงดงาม

………………………………………………………

มีนาคม 2556

การแพทย์ทิเบต ตรวจรักษากับคุณหมอเซดอร์ ญารงชา จากสถาบันญารงซา ลาซา (ทิเบต) 9-11 มีนาคม บ้านมูลนิธิพันดารา

……………………………………………………….

กิจกรรมภาวนา โดยพระอาจารย์ลาตรี ญีมา ทรักปา ริมโปเช

บรรยายธรรมและฝึกกรรมฐานเรื่อง “อานุภาพแห่งจิตใจ” (The Power of the Mind)              16 มีนาคม ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 09-16 น.                     (ไม่เก็บค่าลงทะเบียน)

……………………………………………………….

ซกเช็นและการฝึกสมาธิแบบทิเบต 17 มีนาคม บ้านมูลนิธิพันดารา 10-15 น. (ไม่เก็บค่าลงทะเบียน)

……………………………………………………….

คอร์สอบรม/ภาวนาเชรับ ชัมมาสมาธิและฝึกปฏิบัติเพื่อเข้าถึงปัญญาและสันติสุขภายใน 19-22 มีนาคม (4 วัน 3 คืน) ทรงเป็นพระมหามารดาผู้ประทานความรัก ปัญญา และการบำบัดรักษา คอร์สนี้เน้นการปรับสภาวะจิตให้เราสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเบิกบาน เปี่ยมไปด้วยความรักความกรุณาต่อตนเองและผู้อื่น ทำให้สามารถประสานการภาวนากับชีวิตและการงาน ทำให้ได้สั่งสมบารมีและปัญญาซึ่งจะนำไปสู่สมาธิและความสุขที่แท้ ศูนย์ขทิรวัน

……………………………………………………….

งานวันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข ครั้งที่ 4 วันที่ 23-24 มีนาคม 2556

ถวายมันดาลาและเครื่องบูชาแบบทิเบต 5000 ที่ พิธีพุทธาภิเษกและการปฏิบัติบูชา         องค์พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง ฟังธรรม สมาธิภาวนา การปฏิบัติเพื่อให้มีอายุยืนยาว ทำบุญปล่อยปลา ศูนย์ขทิรวันและเขื่อนแก่งกระจาน งานนี้รับอาสามหาสถูปช่วยจัดเตรียมดอกไม้และเครื่องบูชา ไม่เก็บค่าลงทะเบียน

………………………………………………………

คอร์สอบรม/ภาวนาหยดหัวใจแห่งธรรมกายา แก่นสาระจากซกเช็นปีที่ 1

วันที่ 25-29 มีนาคม (5 วัน 4 คืน) การฝึกปฏิบัติแบบซกเช็นโดยเริ่มด้วย การปรับทัศนคติ ขัดเกลาจิตใจ และฝึกฝนด้วยเทคนิคต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น ส่วนกลาง ไปยังส่วนท้ายของมรรควิถี เพื่อการทำสมาธิรวมทั้งการฝึกโพวา อันจะนำเราไปสู่การรู้จักจิตเดิมแท้ (จิตกระจ่าง) ศูนย์ขทิรวัน

………………………………………………………

กิจกรรมจาริกบุญบนหลังคาโลก “น้อม ใจสู่ไกรลาศ” 19-31 พฤษภาคม (13 วัน 12 คืน)

จาริกบุญสู่ศูนย์กลางของจักรวาล ณ ภูเขาไกรลาศ (ทิเบต) ภาวนาเพื่อสรรพชีวิต และร่วมเทศกาลวิสาขบูชา นำการเดินทางโดยอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์

และอาจารย์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

………………………………………………………

สู่หัวใจแห่งแคว้นคาม 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม (8 วัน 7 คืน)

เยือนสถานศักดิ์สิทธิ์ในแคว้นคาม ทิเบตตะวันออก สักการะพระวจนะของพระพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดบนแผ่นไม้ถึง 290,000 แผ่น ทำบุญถวายสบงจีวรแด่พระทิเบต ทำสมาธิ            และเยือนเขตชนเผ่าเร่ร่อน นำการเดินทางโดยอาจารย์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

………………………………………………………

สมัครหรือสอบถาม 1000tara@gmail.com โทร 0878299387; 0833008119

Advertisements

Maghapuja Retreat & Mindfulness of Death Training

Maghapuja retreat and mindfulness of death training, 23-26 February 2013, Kundrol Ling (Khadiravana Center), Hua-Hin.

photo-6

Walking meditation as a way to make connection with the earth

and the nature of our own mind.

ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์นี้ มูลนิธิพันดาราได้จัดอบรมเตรียมตัวตายอีกครั้งเพื่อเตือนใจให้เราได้นึกถึงความเป็นอนิจจังและความตายซึ่งเป็นความจริงพื้นฐานของชีวิต ให้ได้สนทนาเกี่ยวกับชีวิตหลังตาย การปฏิบัติที่จะช่วยเราเมื่อจิตแยกจากกาย การดูแลผู้ป่วยและดูแลจิตใจของเราเอง

photo-17

Dharma discussion and morning chanting in the new mantra stupa.

เราได้ทำกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เราได้ออกมาจากการปรุงแต่งของจิตและได้บำเพ็ญบุญกุศล ในคืนมาฆบูชาเราจุดดวงประทีป 1000 ดวงเพื่อให้แสงแห่งปัญญาญาณภายในได้ส่องแสงดับไหม้อวิชชาจนหมดสิ้น

photo-9

1000 Light offerings on the full moon night.

เสียงมนตรากระหึ่มไปทั่วขทิรวันนับแต่เราเดินภาวนาเข้าไปหน้าภูเขาในตอนเช้าจนยามค่ำคืนเมื่อเราภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับ และในคืนมาฆบูชานี้พระจันทร์ทรงกลดสองชั้นงดงามในฟ้าเหนือขทิรวัน…

photo-21

ขอบคุณและอนุโมทนากับจิตอาสาทุกๆคน ได้แก่ คุณวรรณวิภา มาลัยนวล (ครูอ๊อด) คุณบุญทิวา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา (คุณหญิง) คุณอัมพร เหลืองลักขณาวลัย (พี่หมวยใหญ่) คุณดวงใจ สัตยชิติ (ป้าเงาะ) คุณฐนิดา (เป็ด) และผู้ประสานงานของมูลนิธิ คุณรุจิรา (ใหม่)

photo-14

ขออนุโมทนากับผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างฐานรากพระมหาสถูป ขอขอบคุณและอนุโมทนากับคุณจรรยง ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ (ป้าต๋อย) ที่แม้ไม่ได้มาร่วมภาวนา แต่ได้ช่วยประสานกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดีและช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ

photo-25

photo-12

One Day Retreat on “Power of the Mind” Chulalongkorn U.

 

Special talk and guided meditation to promote inner peace and happiness by Latri Geshe Nyima Dakpa Rinpoche, renowned Dzogchen master from the Yungdrung Bon tradition of Tibet.

“Power of the Mind”

105 Mahachulalongkorn Building, Chulalongkorn University

Saturday 16 March 2013, 9 am – 4 pm.

Talk in English with Thai translation.

No registration fees. Refreshments are provided.

Kindly register at 1000tara@gmail.com by 13 March 2013.

***

บรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติกรรมฐานแบบทิเบต

อานุภาพของจิตใจ (Power of the Mind)

วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่เก็บค่าลงทะเบียน มีอาหารว่างบริการ

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิพันดาราได้จัดกิจกรรมภาวนา บรรยายธรรม เสวนาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและประชุมทางวิชาการในหัวข้อเกี่ยวเนื่องกับจิตวิญญาณและยุคสมัยที่เราดำรงอยู่ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาตลอดนับแต่มีการจัดตั้งมูลนิธิในปี พ.ศ.​ ๒๕๔๘ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติธรรม นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะจากทิเบตหิมาลัย และเพื่อให้สังคมได้เกิดการตื่นตัวเกี่ยวกับคุณธรรมต่างๆ เช่น ความเมตตากรุณา ความปรองดองกัน อันจะทำให้เกิดสันติสุขและสันติภาพที่ยั่งยืน

ในปี ๒๕๕๖ นี้ เราจะเริ่มกิจกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติกรรมฐานในหัวข้อ “อานุภาพของจิตใจ” (Power of the Mind) ซึ่งถือว่าเป็นการทำรีทรีทวันเดียวที่ตอนเช้าเน้นการให้ความรู้ หลักการในการภาวนา ในตอนบ่ายเน้นการทำสมาธิ ผู้สนใจจึงควรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งวันเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

พระอาจารย์ผู้นำภาวนาได้แก่ ลาตรี เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช ธรรมาจารย์ด้านการทำสมาธิแบบทิเบตโดยเฉพาะในสายซกเช็น (Dzogchen) ผู้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมในหลายประเทศทั่วโลก

เกี่ยวกับหัวข้อการบรรยาย

ในทางพระพุทธศาสนา จิตมีอานุภาพยิ่งใหญ่มาก มีคำกล่าวในพระธรรมบทว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจนำหน้า มีใจเป็นใหญ่ และสำเร็จขึ้นด้วยใจ” ดังนั้น การฝึกจิตเพื่อให้เราเป็นนายของจิต ไม่ใช่ให้จิตมาเป็นนายเรา จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติธรรม

นอกจากนี้ จิตใจยังเป็นตัวกำหนดการรับรู้ของเรา และจริงๆแล้วเป็นตัวกำหนดว่า โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นอย่างไร หากเรามีจิตใจที่ดี ก็แน่นอนว่าโลกและสิ่งแวดล้อมของเราจะไปในทางที่ดี แต่หากจิตใจของเราไม่ดี เช่น ตกอยู่ในอำนาจของกิเลส ก็จะทำให้เราตกอยู่ในโลกและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ไม่พึงปรารถนา ด้วยเหตุนี้ ชาวพุทธจึงสนใจการปฏิบัติเพื่อฝึกจิตเป็นอย่างยิ่ง

พระอาจารย์ญีมา ทักปา ริมโปเช ก็จะมานำภาวนา ชี้ให้เห็นความสำคัญและอานุภาพของจิตใจ รวมถึงสอนวิธีการฝึกจิตและการทำสมาธิแบบพุทธทิเบตอีกด้วย

วัตถุประสงค์

๑. อบรมทางวิชาการเกี่ยวกับอานุภาพของจิตใจ และความสำคัญของการฝึกจิตในชีวิตประจำวัน

๒. นำเสนอกิจกรรมทางธรรมะและวิชาการสู่ประชาชน

๓. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ และสร้างความเข้าใจระหว่างกันระหว่างประเพณีทางพระพุทธศาสนาของไทยและทิเบต

รูปแบบ

ช่วงเช้า บรรยายธรรม ซักถาม สวดมนต์ภาวนา

ช่วงบ่าย ฝึกปฏิบัติ มนตราภาวนา ซักถาม

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

ลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ 1000tara@gmail.com ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2556 เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดอาหารกลางวัน

In Memory of the Two Bikers Who Dreamed the World

dreamcamp

เมื่อสมัยยังเด็ก ผู้เขียนเป็นนักวาดฝัน มองชีวิตที่ขาดความฝันเหมือนนกปีกเดียว ที่ไม่สามารถบินได้ พวกเราหลายคนอยู่กับความฝัน บางคนโชคดีทำให้ฝันของชีวิตเป็นจริง แต่ก็มีหลายคนที่ไม่รู้ว่าฝันของตัวเองเป็นอะไร หรือไม่กล้าแม้แต่จะฝัน หรือหากฝัน ก็ไม่กล้าฝันไกลให้แตกต่างจากสุดขั้วกับของผู้อื่น

วันหนึ่งเมื่อสองปีที่แล้วในเดือนกรกฎาคม ชายหญิงคู่หนึ่งฝันที่จะออกไปชมโลกกว้างด้วยสองล้อ ใบหน้าของพวกเขาเบิกบาน เปี่ยมไปด้วยความพึงพอใจจากประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวจากผู้คนใน 23 ประเทศ ไดอารี่ของพวกเขาในบล็อกชื่อ two on four wheels มีรูป วีดิโอ เรื่องราวของนักเดินทางไกล ผู้ตามฝันไปจากอังกฤษ ฝรั่งเศส ผ่านแดนสงครามในตะวันออกกลาง เข้ามาสู่จีน เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มาสู่เมืองไทย ก่อนจะเดินทางต่อไปนิวซีแลนด์ แต่ฝันของพวกเขาจบลงแล้วเมื่อ 3 วันก่อนที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อพวกเขาถูกรถกระบะชนเสียชีวิต

nReturntoGreece0171

ชีวิตดุจดังฟองสบู่ คือความฝันในตัวเองที่เกิดขึ้นและดับไป ขอให้ดวงจิตของนักปั่นจักรยานผู้เป็นศิลปินทั้งสอง ปีเตอร์ รูท และแมรี่ ทอมสัน เข้าถึงความสงบสันติ ขอเรื่องและรูปตลอดการเดินทางของพวกเขาสอนเราให้รู้จักโลกและรู้จักแก่นแท้ของชีวิตของเราเอง

Photos: Two on Four Wheels

hr11

Feedback form a Stupa Volunteer

photo-3
ได้รับจดหมายที่น่าประทับใจฉบับหนึ่งของอาสามหาสถูปที่ขอมาขุดดินในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปรากฏว่าเธอเป็นคนสุดท้ายที่ได้ร่วมขุดฐานรากก่อนเราจะนำเครื่องจักรเข้า แม้ว่าแรงจะไม่มี แต่เธอได้สัมผัสความสุขในจิตใจจากงานจิตอาสาในครั้งนี้

***

เรียน อาจารย์กฤษดาวรรณ

ขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้โอกาสเพชรกับหัทยาได้ร่วมขุดฐานราก
เป็นครั้งแรกในชีวิตนี้ที่เพชรได้โอกาสทำงานแบบนี้
หากไม่ใช่ที่ขทิรวัน ก็คงไม่มีโอกาส รู้สึกประทับใจมาก

วันอาทิตย์ เพชรไปตักดินที่วันเสาร์ขุดทิ้งไว้ออก
ตนเองไม่ได้มีแรงมาก งานก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิม
แต่ใจรู้สึกดี สดชื่นมาก ลมเย็น แดดอ่อน ไม่ร้อนเลย
การสละแรงกายขุดดิน ทำให้ใจเป็นกุศลได้อย่างไร ก็ได้สัมผัสชัดเจนจากการตักดินออกนี้
ขอบพระคุณอาจารย์มากๆ ที่ให้โอกาสค่ะ

เพชร

Stupa Volunteer Activity Postponed to 23 March 2013

ข่าวด่วน กิจกรรมอาสามหาสถูป เสาร์อาทิตย์นี้ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน
****

ขอเลื่อนเป็น วันเสาร์ 23 มีนาคม 2556 ซึ่งจะมีกิจกรรมวันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข (ทำบุญพระสถูปประจำปี) ลักษณะงานจิตอาสาเปลี่ยนเป็นการจัดเตรียมเครื่องบูชาแบบทิเบต 5,000 ที่ จัดดอกไม้มันดาลาขนาดใหญ่ 2-3 จุด ล้างถ้วยถวายเครื่องบูชาและถ้วยถวายดวงประทีป เตรียมแท่นบูชาพระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง ทำความสะอาดแท่นบูชาพระแม่ตารา ผูกธงมนตร์และเตรียมสถานที่สำหรับถวายเครื่องบูชา ณ เขตก่อสร้างพระมหาสถูป ทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรมและห้องน้ำ ตลอดจนทำอาหาร

ผู้สนใจควรมาร่วมเตรียมงานตั้งแต่เวลา 15.00 น. (หลังคอร์สภาวนาเชรับ ชัมมา) และอาจอยู่จนจบงาน ประมาณเที่ยง วันที่ 23 หรืออยู่ภาวนาจนไปปล่อยปลา 100,000 ตัวด้วยกันในบ่ายวันที่ 24 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นำภาวนาโดยธรรมาจารย์ชาวทิเบต พระอาจารย์ลาตรี เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช

สำหรับการก่อสร้างพระมหาสถูป ทางมูลนิธิจะได้ดำเนินการขุดดินโดยใช้เครื่องจักร ตัดเสาเข็มทั้งบริเวณ และเตรียมการตั้งเสาตอม่อ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกิจกรรมวันมหาพุทธบูชา

ทางมูลนิธิขอขอบคุณและอนุโมทนากับผู้มีจิตอาสาเพื่อพระมหาสถูปทุก ๆ ท่าน ตลอดจนกัลยาณมิตรที่ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ขอขอบคุณอาจารย์เอเซียและธนาคารจิตอาสาที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างดียิ่ง และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ คุณพิลาวัณห์ มหพันธ์ ที่ได้นำลูกอมและช็อคโกแลตมาบริจาค และคุณส้มที่ตั้งใจนำอาหารมาทำบุญ ซึ่งทางมูลนิธิจะได้นำมาให้จิตอาสาได้รับประทานในวันมหาพุทธบูชา

ติดต่อมูลนิธิ 1000tara@gmail.com โทร 087-829-9387; 083-300-8119

Visit Hua-Hin this Weekend

154816_10151470275190428_1340790297_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรโมชั่นหัวหิน: กินฟรี อยู่ฟรี!
**************************

เสาร์อาทิตย์นี้ใครมีโปรแกรมไปไหนหรือยัง? หากยังไม่มี (หรือสนใจเปลี่ยนแผน) มีโปรโมชั่นหัวหินมาเสนอ! ;-D

กินฟรี อยู่ฟรี … แถมได้บุญกลับบ้านอีกด้วยแน่ะ

มาช่วยกันเสริมความมั่นคงให้พระพุทธศาสนา ด้วยการสร้างฐานราก “พระศานติตารามหาสถูป” ตามแบบพุทธศิลป์ทิเบต ที่ศูนย์ขทิรวัน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ใครมีแรงออกแรง (ขุดดิน) ใครมีเสน่ห์ใช้เสน่ห์ (ปลายจวัก) เพราะว่างานนี้ต้องการอาสาแม่ครัวด้วย ได้ทำอาหารให้คนสร้างวัดเชียวนะ 🙂

พิเศษ… จิตอาสาจะได้ฝึกภาวนาร่วมกับอาจารย์กฤษดาวรรณ (ผู้สืบสานพุทธศาสนาด้วยการกราบแบบอัษฎางคประดิษฐ์ คือ การเดิน 3 ก้าว แล้วก้มกราบพื้นดินที่ทิเบต กว่า 80 กิโลเมตร) ด้วย!

เวลา ความตั้งใจ แรงงาน และทักษะของเรา จะเป็นต้นทุนสำคัญในการก่อสร้างที่ทำสมาธิและบำเพ็ญภาวนาเพื่อสันติภาพ กิจกรรมนี้เน้นน้ำใจจากจิตอาสาช่วยกันทำให้เกิดฐานรากแห่งความกรุณา ตามที่ผู้สร้างตั้งปณิธานไว้ว่า “พระศานติตารามหาสถูป จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพระธรรมและสัตว์โลก”

จัดโดยมูลนิธิพันดารา ร่วมสนับสนุนโดยธนาคารจิตอาสา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับhttp://www.jitarsabank.com/event/view/182

หากแม้เพื่อนๆ ไปไม่ได้ หรือไม่ได้ฝาก เชิญชวนร่วมกันอนุโมทนา และช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 😀

Asia Sorrayut Ratanapojnard

President, the Jitta Arsa Bank