SONY DSC

เราได้รับการโค้ชให้เห็นศักยภาพภายในของเรา ไม่ว่าเราจะเรียกศักยภาพนั้นว่า ยักษ์ พลังบวก ฯลฯ ให้เอาชนะสิ่งไม่ดีภายในที่ทำให้เราท้อแท้ ขาดความมั่นใจ สิ่งไม่ดีนั้น ภาษาพระใช้คำว่า กิเลส ภาษาทางโลก บางคนเรียก หลุมดำ บางคนเรียก ปีศาจ เราได้รับการสอนให้เอาชนะปีศาจ แทนที่จะหวาดกลัว เพราะปีศาจภายในเมื่ออยู่นานวันจะกลายเป็นแผลเน่าที่กัดกินจิตใจ เราจึงต้องกล้าที่จะรักษาแผลก่อนแผลจะเน่า..แต่ไม่ว่าเราจะใช้เทคนิคใดเอาชนะปีศาจ ใช้เทคนิคใดปลุกยักษ์ ขอให้เราใช้เทคนิคเหล่านั้นด้วยสติ ด้วยความกรุณา ว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่ปรารถนาความสุขและไม่ปรารถนาความทุกข์ ทุกชีวิตรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานตัวเล็กๆ ต่างก็มีความปรารถนาเช่นนี้เหมือนกัน ปราศจากความกรุณา ความตั้งใจที่ดีอาจจะยิ่งทำให้เรามีอัตตาเพิ่มพูน เมื่อปีศาจหนึ่งหมดไป ปีศาจอีกตัวยิ่งฮึกเหิม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s