Tara Mantra & Saving Bird’s Life

photo-10

ค่ำคืนนี้ (2 มกราคม 2556) มีโอกาสได้ปล่อยชีวิตลูกนกสีดำตัวหนึ่งที่ถูกแมวตะครุบจนเกือบเสียชีวิต นำลูกนกมาไว้ที่อุ้งมือ สวดมนตราพระแม่ตารา นึกถึงความรักของพระองค์ต่อสรรพสัตว์ ขอให้ความรักของพระองค์เยียวยาจิตอันเปี่ยมไปด้วยความหวาดกลัวของชีวิตเล็กๆ ขอให้มนตรารักษาบาดแผล ขอให้นกน้อยหายเจ็บและมีอายุยืนยาว ได้มีชีวิตอิสระในโลกกว้างจนกว่าจะสิ้นอายุขัย ภาวนาแล้วพาไปปล่อยข้างต้นไทรที่ปลอดจากภัยอันตราย สักครู่ นกน้อยก็รวบรวมกำลังได้และบินจากไป เวลาสั้นๆที่เราได้รู้จักกัน ได้ภาวนาให้ ช่างเป็นเวลาอันงดงาม วินาทีที่เห็นนกบิน  ทำให้ได้ตระหนักถึงพรอันเปี่ยมล้นของพระแม่ตารา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s