SONY DSC

เราได้รับการโค้ชให้เห็นศักยภาพภายในของเรา ไม่ว่าเราจะเรียกศักยภาพนั้นว่า ยักษ์ พลังบวก ฯลฯ ให้เอาชนะสิ่งไม่ดีภายในที่ทำให้เราท้อแท้ ขาดความมั่นใจ สิ่งไม่ดีนั้น ภาษาพระใช้คำว่า กิเลส ภาษาทางโลก บางคนเรียก หลุมดำ บางคนเรียก ปีศาจ เราได้รับการสอนให้เอาชนะปีศาจ แทนที่จะหวาดกลัว เพราะปีศาจภายในเมื่ออยู่นานวันจะกลายเป็นแผลเน่าที่กัดกินจิตใจ เราจึงต้องกล้าที่จะรักษาแผลก่อนแผลจะเน่า..แต่ไม่ว่าเราจะใช้เทคนิคใดเอาชนะปีศาจ ใช้เทคนิคใดปลุกยักษ์ ขอให้เราใช้เทคนิคเหล่านั้นด้วยสติ ด้วยความกรุณา ว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่ปรารถนาความสุขและไม่ปรารถนาความทุกข์ ทุกชีวิตรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานตัวเล็กๆ ต่างก็มีความปรารถนาเช่นนี้เหมือนกัน ปราศจากความกรุณา ความตั้งใจที่ดีอาจจะยิ่งทำให้เรามีอัตตาเพิ่มพูน เมื่อปีศาจหนึ่งหมดไป ปีศาจอีกตัวยิ่งฮึกเหิม

Advertisements

Building Base of Compassion

 

photo-4

ฐานรากของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความมั่นคงเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความกรุณาด้วย…ที่ระลึกจากกิจกรรมฐานรากแห่งความกรุณาเพื่อนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

photo-11

 

ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์กิตติคุณอัมพิกา ไกรฤทธิ์ อาจารย์ ดร. สิรางค์ คุณกุ้ง และคณะที่ช่วยจัดงานเพื่อให้นิสิตได้ทำกิจกรรมฝึกสติและบ่มเพาะความกรุณาด้วยการทาสีทองพระสถูปดิน กราบอัษฎางคประดิษฐ์ ฟังธรรมบรรยาย สวดมนต์ และชมภาพยนตร์เกี่ยวกับพระทิเบตและการใช้ชีวิตร่วมกันที่ต้องอาศัยความกรุณาต่อกัน ขอขอบคุณและอนุโมทนากับป้าต๋อย ป้าเงาะ จิตอาสาที่เข้มแข็งของพันดารา

photo-17

photo-15

photo-13

 

 

 

 

 

 

Dharma activities to cultivate compassion among engineer students of Kasetsart University, Sri Racha campus. The foundation is grateful to the organizers, particularly Professor Ampika Kairith and Dr. Sirang. We thank the students for their enthusiasm and interest. We are grateful to our volunteers Patoi and Pango for taking us to Sri Racha and helping us take care of the students.

photo-5

photo-6

Immediate Results of Dharma Practice

เมื่อจิตผ่อนคลาย ความเบิกบานจะปรากฏ เมื่อมีความเบิกบาน นั่นแหละคือผลของการปฏิบัติธรรม ผลของการปฏิบัติไม่ใช่การเห็นโน่นเห็นนี่ในสมาธิ ไม่ใช่การได้รับพลังวิเศษใดๆ แต่คือความสุขในหัวใจและความสุขที่เราเผื่อแผ่ให้ผู้อื่น

และแม้ขณะเราไม่ได้กำลังนั่งสมาธิ เราก็สัมผัสถึงความสุขภายในเช่นนี้ได้ เราอาจจะกำลังนั่งเล่นอยู่บนสนามหญ้า อยู่ริมฝั่งน้ำ หรือใต้ต้นไม้ หากเราทำจิตให้ผ่อนคลาย อ่อนโยน เปิดรับไออุ่นแห่งธรรมชาติโดยไม่ตามการปรุงแต่งของจิตไป เพียงชั่วครู่เดียว ความเบิกบานจะปรากฏ พลังแห่งความเบิกบานหากเพิ่มพูนไปเรื่อยๆ จะทำให้เรามองโลกในแง่ดี มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น มีพลกำลัง และปกป้องเราจากความเจ็บป่วย จากความทุกข์ไม่รู้จบที่จิตเป็นผู้สร้าง นี่คืออานิสงส์ที่เห็นได้ในชีวิตของเรา โดยไม่ต้องรอการบรรลุธรรม หรืออนาคตอันยาวไกล

601112_10151370304122836_1858782222_n

 

When we are relaxed, joy will manifest itself. Joyfulness is a sign of practice. The practice doesn’t result in seeing this and that in meditation, in receiving special power but it brings genuine happiness which we can share with others.

Even if we don’t sit and meditate, we still can perceive this kind of happiness. We might sit on grass, near the river bank or under a tree’s shade. When we make our mind relaxed, joy will manifest itself. The power of joy accumulated day in, day out yields calm and peaceful mind, compassion, mental strength and prevents us from illnesses or suffering caused by the moving mind. These are immediate results in our lifetime. We don’t need to wait till we attain enlightenment or for future rebirths which are too far away.

 

Shenlha Okar (Buddha of Clear Light)

IMG_1108

ข้าพเจ้าขอกราบประณตน้อมพระผู้เป็นศูนย์รวมของคุณงามความดีทั้งหลายและความรักของเหล่าพระตถาคต

I pay homage to you, an embodiment of all the virtues and the love of all Tathagatas.

พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง (เชนลา เออกา) หนึ่งในสี่องค์พระประธานของพระศานติตารามหาสถูป ปิดทอง ศิลปะเนปาล พระหัตถ์ขวาถือห่วงแห่งความกรุณา นี่เป็นอีกปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ซึ่งปกติจะเห็นในปางทำสมาธิ ทรงเครื่องประดับในลักษณะสัมโภคกายของพระพุทธเจ้า กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ลาตรี ญีมา ทรักปา ริมโปเช ที่เป็นผู้ควบคุมการหล่อพระในครั้งนี้

A statue of Lhachen (Buddha of Clear Light) with a hook of compassion will be placed as one of the four Buddha images for the Great Stupa. We are grateful to Latri Nyima Dakpa Rinpoche for supervising this artwork. And we rejoice in the merits of all who made the donations in casting this statue.

IMG_1106

พระพักตร์พิสุทธิ์ เปี่ยมด้วยความกรุณาแห่งพระชินเจ้า
พระหทัยกระจ่างผ่องแผ้วจากอวิชชาและเครื่องเศร้าหมองทั้งมวล
พระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง ปิดทองเสร็จสมบูรณ์ 25 มกราคม 2556

Your face expresses purity and is endowed with great compassion;
Your mind is radiant with the light – clear and free from ignorance and all obscurations.
Buddha Shenlha Okar with gold touch, 25 January 2013

312442_400802126670254_1127759610_n

 

There’s Love on the Road Less Taken

photo-8
25/01/13 Today it’s a long, lovely day. At the end of the day we were honored to be invited by K.Pritika & K.Nawin’s family to visit their company and their home.
photo-13
It’s a joy to meet their staff, to encourage them to think positively despite challenges and difficult situations. We got a chance to talk about how compassion was important both in our everyday life and workplace. We thank K.Pritika & Nawin, his parents, brother and daughter for their hospitality, and the delicious dinner. Their good will and support for the foundation mean a lot, and it proves to me that love still abounds on the path that I chose.