Upcoming Events

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ริกงัก เกียมโซ ริมโปเช (วัดตัมปา รังเทรอ แคว้นคาม ทิเบตตะวันออก)

Tibet3

30 ธันวาคม 2555 – 1 มกราคม 2556
ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน
สวดมนต์ข้ามปีแบบทิเบต สวดพระนามพระพุทธเจ้า 1000 องค์ ถวายดวงประทีป 1000 ดวง
บทสวดพระพุทธเจ้า 1000 องค์เป็นไปตามประเพณีในฝ่ายพุทธทิเบตซึ่งเน้นสรรเสริญพระวรกาย พระวจนะ พระหทัย พระปรีชาญาณ และพระกรณียกิจของพระพุทธเจ้าทั้งสิบทิศซึ่งมีมากนับพันองค์ การสวดนี้ยังเป็นการเพิ่มสิริมงคลให้แก่ชีวิตเราและเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลที่เราสามารถทำให้ญาติหรือเพื่อนที่ล่วงลับ

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556
กิจกรรมพรปีใหม่ : การปฏิบัติเพื่อให้มีอายุยืนยาว และกิจกรรมเย็บธงมนตรา
บ้านมูลนิธิพันดารา (ลาดพร้าว ซอย 11)
10.00-12.00 น. กราบอัษฎางคประดิษฐ์ เจริญโพธิจิต ทำความรู้จักพระพุทธเจ้าอมิตายุส เรียนรู้วิธีทำสมาธิถึงพระองค์
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. พิธีมนตราภิเษกเพื่อขอพรให้มีอายุยืนยาว
15.30-17.00 น. กิจกรรมจิตอาสาเย็บธงมนตราเพื่อสร้างสถูปมนตร์องค์ที่ 6 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2556
กิจกรรมพรปีใหม่ : การปฏิบัติบูชาพระปัทมสัมภวะ และกิจกรรมเย็บธงมนตรา 

10.00-12.00 น. กราบอัษฎางคประดิษฐ์ เจริญโพธิจิต ทำความรู้จักพระปัทมสัมภวะ เรียนรู้วิธีทำสมาธิถึงพระองค์
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. พิธีมนตราภิเษกพระปัทมสัมภวะ
15.30-17.00 น. กิจกรรมจิตอาสาเย็บธงมนตราเพื่อสร้างสถูปมนตร์องค์ที่ 6 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมายเหตุ :
1. กิจกรรมเย็บธงจะดำเนินต่อที่บ้านมูลนิธิในวันที่ 8-11 มกราคม 2556 หลังจากนั้น ธงทั้งหมดจะนำไปผูกเป็นสถูปมนตร์ที่ศูนย์ขทิรวันโดยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม โดยจะมีการจัดกิจกรรมภาวนาเพื่อให้ผู้สนใจได้ไปปฏิบัติธรรมและร่วมอนุโมทนา

2. สำหรับกิจกรรมการแพทย์ทิเบต 9-13 มกราคม ทางมูลนิธิมีความจำเป็นต้องยกเลิกไปก่อนเนื่องจากคุณหมอมีความจำเป็นเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถเดินทางมาได้ กำหนดใหม่จะได้แจ้งในภายหลัง สำหรับคนไข้เก่า หากประสงค์จะรับยา สามารถติดต่อขอรับยาได้ที่อาจารย์เยินเต็น โทร 0833008119

3. กิจกรรมของพระอาจารย์บรรยายเป็นภาษาทิเบต แปลเป็นไทยโดย รศ.​ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

4. กิจกรรมที่กรุงเทพไม่เก็บค่าลงทะเบียน ผู้สนใจสามารถบริจาคร่วมกิจกรรมตามศรัทธา หรือนำอาหาร ขนม ผลไม้ มารับประทานร่วมกัน

5. สำหรับวัสดุในการเย็บธง ทางมูลนิธิจะจัดเตรียมไว้ให้ แต่ถ้าใครมีจักรไฟฟ้า กรุณานำมาด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s