Tibetan Master

rig-ngagพระอาจารย์ริกงัก เกียมโซ ริมโปเชเป็นพระลามะกลับชาติมาเกิด (ทุลกุ) เกิดในตระกูลโกงมา หมู่บ้านตักซา เมืองงาวา (อาบา) แคว้นอัมโด ทิเบตตะวันออก ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองตนเองอาบา มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ท่านเป็นพี่ชายของอาจารย์เยินเต็น ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาทิเบตของมูลนิธิพันดารา

พระอาจารย์ได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดตกเต็น เมืองงาวา เมื่ออายุ 17 ปี และได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยรับศีลปาติโมกข์และศีลโพธิสัตว์เมื่ออายุ 22 ปี โดยมีท่านทริปะ ริมโปเช เจ้าอาวาสและทุลกุวัดตกเต็น เป็นพระปฐมอาจารย์ ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบัติทั้งในสายพระสูตร ตันตระ และซกเช็นโดยได้รับมอบคาสอน (ลุง) มนตราภิเษก (วัง) และคาอธิบาย (ทรี) ทั้งจากท่านทริปะ ริมโปเช และซูลเช็น ริมโปเช เจ้าอาวาสและทุลกุอีกท่านหนึ่งของวัดตกเต็น

ระหว่างปี เมษายน 2550-เมษายน 2554 ท่านได้เข้าไปฝึกภาวนาแบบเข้มด้วยการอยู่จาศีล 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ในช่วงสุดท้ายของการฝึก ได้อยู่จาศีลมืดเป็นเวลา 49 วัน ในช่วงนั้น ท่านได้เห็นนิมิตวัดแห่งหนึ่งซึ่งท่านไม่เคยรู้จักมาก่อน ซึ่งต่อมาได้ค้นพบว่า วัดนี้คือวัดตัมปา รังเทรอ วัดเก่าแก่ประมาณ 700 ปี ในนิกายพุทธเพิน (ยุงตรุงเพิน) ในเขตเมืองปาเม แคว้นคาม ซึ่งเชื่อว่าเป็นวัดที่ท่านเกี่ยวข้องด้วยในอดีตชาติ ท่านได้กลายมาเป็นพระอาจารย์ของวัดนี้และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้อุปถัมภ์และสานุศิษย์ของวัด

ปัจจุบันท่านทุ่มเทกาย วาจา ใจในการบูรณะวัด ปฏิรูประบบการศึกษาของวัด และมีโครงการสร้าง “Kalsang Ling” สถานปฏิบัติธรรมแด่ผู้หญิงในเนื้อที่ของวัดซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขา พระอาจารย์ริกงัก เกียมโซ ริมโปเชได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธาสูงในพระปฐมอาจารย์ของท่าน ท่านได้เกื้อกูลการงานของพระปฐมอาจารย์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ท่านกับคณะศิษย์ชาวจีนที่พำนักอยู่ที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนานเป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้างวิหารซกเช็นซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรม 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ณ วัดตกเต็น

มูลนิธิพันดาราได้นิมนต์พระอาจารย์มาประเทศไทยเพื่อมาสอนธรรมะในปี พ.ศ. 2554 และในเดือนธันวาคม 2555 นี้ ท่านจะเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อแสดงธรรม สวดมนต์ให้ผู้เจ็บป่วย และประกอบพิธีมนตราภิเษกเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่แผ่นดินไทย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s