เกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรา

birds-feathers-s600x600วันนี้ที่เมืองนิวทาวน์ในมลรัฐคอนเน็คติคัตจัดงานศพให้เด็กๆกับครูที่จากไปชีวิตน้อยๆของเด็กๆควรจะได้เติบโต แต่ปืนไม่กี่นัดได้คร่าความฝันของเด็กๆและความหวังของพ่อแม่จนหมดสิ้น เกิดอะไรขึ้นหนอกับโลกของเรา เกิดอะไรขึ้นหนอกับจิตใจของผู้คน โลกของเราไม่ได้ขาดความสะดวกสบาย ไม่ได้ขาดวิธีการสื่อสารที่ทำให้เราติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว ไม่ได้ขาดยาดีๆสำหรับรักษาโรค แต่เราขาดความรักและน้ำใจ เราจึงป่วยอยู่ตลอดเวลา จิตใจเราถูกสนิมเกาะ สนิมกัดกร่อนหัวใจเราให้เน่า เราจึงไม่เหลือความรักให้แก่ผู้ใด

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอนุบาลแซนดี้ ฮุ๊ก ทำให้เกิดคำถามว่า เราจะปล่อยให้โลกดำเนินไปแบบนี้หรือ โลกนี้คือบ้านของเรา ผู้คนในโลกคือครอบครัวของเรา แต่เรากำลังฆ่ากันเอง บางครั้งการสังหารไม่ได้ทำโดยใช้ปืน โดยผู้มีปัญหาทางจิต แต่ผ่านการใช้สารเคมี สารแปดเปื้อน ยาฆ่าแมลง ผ่านการเอารัดเอาเปรียบกันและกัน ผ่านการประณามด่าว่าเสียดสีกันและกัน จนทำให้เราใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการระแวงกัน ของความหวาดกลัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ความโศกเศร้าและการสูญเสียเช่นนี้อาจเกิดที่ใดก็ได้ในโลก อยากชวนพวกเราคิดถึงความสำคัญของความรักความกรุณาอย่างไม่มีขอบเขต ขอเราอย่าดำรงอยู่เพียงเพราะอยากให้ตัวเองมีความสุข อยากให้ครอบครัวตัวเองมีความสุขแต่เพียงอย่างเดียว ขอเราตระหนักรู้ว่าโลกนี้ดำเนินไปไม่ได้ถ้าขาดความรักและความจริงใจที่เรามีให้ต่อกันและกัน เมื่อเราตั้งใจที่จะรักษาแผลที่ถูกน้ำกรดแห่งกิเลสกัด โลกเราจะมีความหวัง เพราะสันติสุขไม่ได้เกิดขึ้นด้วยอุดมคติ แต่เกิดจากความพยายามของเราแต่ละคน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s