ทริปจาริกแสวงบุญสู่โลกหิมาลัย

พันดาราจาริกแสวงบุญ ปี 2556

**ทิเบต

เดินทางสู่อิสรภาพกับมูลนิธิพันดาราและอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ ร่วมงานฉลองเทศกาลวิสาขบูชา (สากา ตาวา) อันลือชื่อ ณ ภูเขาไกรลาศ 19-31 พฤษภาคม (13 วัน 12 คืน) เส้นทาง : ลาซาและเมืองใกล้เคียง ภาคตะวันตกของทิเบต โดยมีจุดหมายปลายทางที่ภูเขาไกรลาศ

สู่หัวใจแห่งศรัทธา แคว้นคาม สัมผัสชีวิตชนเผ่าเร่ร่อน สมาธิภาวนาในกระโจมบนทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้บาน 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม (8 วัน 7 คืน) เส้นทาง : ต้าเซโดและเมืองต่างๆในแคว้นตาม ภาคะวันออกของทิเบต โดยมีจุดหมายปลายทางที่โรงพิมพ์พระไตรปิฎกเดรเก

** ภูฏาน

ชุดการเดินทาง “มองผ่านมุมใหม่ของชีวิต กับแก่นธรรมพุทธหิมาลัย” 6 คืน 5 วัน

ตามรอยพระปัทมสัมภวะสู่ภูฏาน สงกรานต์ 10-15 เมษายน

ชีวิตช้าๆและวิถีธรรมพุทธหิมาลัย ร่วมเทศกาลเซชู (ระบำหน้ากากสอนใจเรื่องบาร์โด) 12-17 กันยายน
หมายเหตุ

1. รูปแบบการจาริกแสวงบุญของมูลนิธิ จะเน้นการประสานระหว่างการเดินทางภายนอกกับการเดินทางภายใน เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม อบรมเกี่ยวกับพุทธวัชรยาน ทำบุญ แบ่งปันกับเด็กๆ สวดมนต์ทำสมาธิ รวมทั้งฝึกสติและบ่มเพาะความรักความกรุณา

2. รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูปและการดำเนินงานของมูลนิธิพันดารา ซึ่งในปี 2556 นี้จะมีการสร้างฐานมันดาลาบริเวณใจกลางพระมหาสถูป

3. เพื่อให้มูลนิธิสามารถจองตั๋วและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้สนใจทริปเดือนเมษายนและพฤษภาคม สมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2556

4. ทางมูลนิธิยินดีมอบส่วนลดพิเศษให้แก่
– ผู้สมัครและโอนค่ามัดจำทริปทิเบต ทริปใดก็ได้ ภายในเดือนมกราคม 2556
– ผู้ที่ได้เคยโอนเงินไปแคว้นคามกับทางมูลนิธิในเดือนพฤศจิกายน 2555

ขอรายละเอียดได้ที่ 1000tara@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s