Volunteer Build the Stupa – Update

เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกที่ศูนย์ขทิรวันและมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าและเย็น ผู้จะไปร่วมงานก่อสร้างฐานรากพระมหาสถูป กรุณาเตรียมเสื้อหนาว เสื้อผ้าใส่ทำงาน เป็นเสื้อแขนยาวจะดีค่ะ หมวกกันแดด ยาทากันยุง รองเท้าลุยโคลน/รองเท้าแตะ ไปด้วยค่ะ ช่วงเช้าและเ

ย็นของแต่ละวัน จะมีกิจกรรมภาวนา สำหรับผู้ประสงค์จะสวดมนต์ทำสมาธิก่อนทำงานภาคสนาม งานเริ่มตั้งแต่ 11 โมงเช้าวันศุกร์ที่ 30 แต่จิตอาสาจะมาร่วมในช่วงใดก็ได้ เราจะทำงานกันวันละ 4-5 ช่วง สามารถพักค้างคืนที่ศูนย์ฯ หรือจะพักที่ตัวเมืองหัวหิน แล้วขับรถมาร่วมงานก็ได้ค่ะ หลังจากงานขุดดินแล้ว ทางมูลนิธิวางแผนจะเทคอนกรีตหยาบและตัดหัวเสาเข็มในเดือนธันวาคมนี้ หลังปีใหม่เราจะผูกเหล็ก เทปูนและตั้งเสาตอม่อกันค่ะ ขออนุโมทนากับทุกท่านอีกครั้ง
Advertisements

Volunteer Build the Stupa

อาตมาขออนุโมทนาจิตอาสาที่จะไปช่วยงานสร้างพระมหาสถูป และขอส่งกำลังใจไปช่วยให้งานนี้สำเร็จด้วยดี/ พระไพศาล วิสาโล

“I rejoice with the volunteers who are going to help build the Great Stupa. I’m sending my best wishes. May the work be a success!” Ven. Phra Paisal Visalo.

—-

ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างฐานรากพระสถูปเพื่อเป็นมงคลของชีวิตด้วยการเป็นจิตอาสา วันที่ 1-2 ธันวาคม ลงทะเบียนที่ 1000tara@gmail.com
http://www.facebook.com/events/226669577462978/

Reflection on Inner Wisdom

ดูภายนอก เราต่างกันไม่ว่าจะเป็นสีผม ผิวพรรณ เพศ รูปลักษณ์ บุคลิก นิสัย เราต่างกันด้วยชนชั้น การศึกษา ทรัพย์สิน จุดยืนในอุดมการณ์ ความเชื่อทางศาสนา ประสบการณ์ อายุ แต่ภายใน เราไม่มีอะไรต่างกันเลย ภายในเนื้อแท้ของจิตใจ เราช่างเหมือนกันราวกับถอดออกมาจากพิมพ์เดียวกัน เราต่างมีปรีชาญาณภายในที่เป็นดังขุมทรัพย์ยิ่งใหญ่ ปรีชาญาณนี้อยู่ในคลังแห่งจิตที่เชื่อมโยงเราทั้งหลายไว้ด้วยกัน เมื่อตระหนักรู้ถึงปรีชาญาณนี้ เราจะก้าวข้ามขีดจำกัดทางสังคมและศาสนา กำแพงที่แบ่งกั้นชนชั้นและชายหญิง เราจะทะลวงรั้วลวดหนาวแห่งความเย่อหยิ่งที่ทำให้เราคิดว่าเราในฐานะมนุษย์มีสิทธิที่จะฆ่าหรือเบียดเบียนชีวิตใดๆ และเมื่อนั้น เราจะเข้าถึงอิสรภาพอันสมบูรณ์ อันเป็นการปลดปล่อยตัวเองออกจากเรือนจำที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อขังตัวเราเอง

Update on Volunteer Activity for the Great Stupa

กิจกรรม “ก่อสร้างฐานรากเพื่อรองรับเสาตอม่อพระมหาสถูป”
เนื่องจากวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน เป็นวันธงชัยตามปฏิทินทิเบต ทางมูลนิธิจะได้ทำพิธีถวายกำยานหอมแด่พระรัตนตรัย พระผู้ปกป้องคุ้มครองพระธรรม ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พิทักษ์รักษาผืนดิน ผูกธงมนตราที่บริเวณก่อสร้างพระสถูป และขุดดินเป็นฤกษ์เป็นชัยในวันนั้น จิตอาสาท่านใดสนใจจะมาร่วมงานตั้งแต่วันที่ 30 ก็ยินดีค่ะ มีอาหารและที่พักบริการ ไม่อย่างนั้นแล้วก็มาในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 1-2 ธันวาคม (หรือวันใดวันหนึ่งก็ได้) ตามโปรแกรมที่ได้กำหนดไว้แล้ว…ขอให้ผู้สนใจมาเป็นจิตอาสานำหมวกมาด้วยค่ะ และขออนุโมทนาล่วงหน้ากับคณะของคุณเดที่จะมาทำกับข้าวให้พวกเราได้รับประทาน งานนี้ทางมูลนิธิไม่ได้เน้นอาหารมังสวิรัติเพื่อให้พวกเราได้มีแรงกัน แต่จะมีอาหารมังสวิรัติไว้บริการเช่นกัน ขอบคุณเพื่อนๆสหายธรรมทุกคนที่ได้ช่วยกันทำให้เห็นว่าความรักความกรุณาและศรัทธายังคงมีอยู่ พระสถูปได้ให้โอกาสเราได้บ่มเพาะคุณธรรมเหล่านี้ซึ่งมีอยู่แล้วในจิตใจของเราเอง

งานจิตอาสาก่อสร้างฐานรากพระมหาสถูป

Volunteer & merit making activity for the Great Stupa, 1-2 December 2012, Kundrol Ling (Hua-Hin). Volunteers are welcome to help with the preparation phase for the building of the Great Stupa’s foundation pillars. This involves digging work

 at the area which is the heart of the Stupa (16 m x 16 m). The work starts at 10 am on Saturday and ends at noon on Sunday. Interested persons can join us any time of the day. Food and accommodation will be provided. Those who wish to make contribution to support this event or the construction work, please contact the foundation at 1000tara@gmail.com.

กิจกรรม “ก่อสร้างฐานรากเพื่อรองรับเสาตอม่อพระมหาสถูป”
วันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 ศูนย์ขทิรวัน หัวหินมูลนิธิพันดาราขอเชิญจิตอาสา ผู้มีอุปการะคุณ และผู้มีจิตอนุโมทนาต่อโครงการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมก่อสร้างฐานรากเพื่อรองรับการตั้งเสาตอม่อด้วยการช่วยกันขุดดินบริเวณใจกลางพระมหาสถูป (ขนาด 16 เมตร x 16 เมตร) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ดินที่ขุดได้บ

างส่วนเมื่อผ่านการปลุกเสกแล้วจะนำไปเป็นมวลสารสำหรับการสร้างวัตถุมงคล เช่น พระพิมพ์ สถูปดิน ตลอดจนการสร้างพระพุทธรูปที่ทางมูลนิธิจะดำเนินการต่อไป ส่วนบริเวณใจกลางพระสถูปที่ขุดแล้วจะเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัดหัวเสาเข็ม เทปูน และทำตอม่อ เมื่อก่อสร้างส่วนนี้เสร็จ เราจะได้ส่วนที่เป็นฐานมันดาลาของพระสถูปซึ่งสามารถใช้เพื่อการทำสมาธิภาวนาแม้ในขณะที่การก่อสร้างส่วนที่เหลือของพระสถูปยังคงดำเนินไปอาหาร-ที่พัก : ทางมูลนิธิยินดีบริการอาหารและที่พักแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้กำหนดการ
วันที่ 1 ธันวาคม
10.00 น. พบกันที่ศูนย์ขทิรวัน เตรียมอุปกรณ์
10.30 น. เริ่มงานฐานราก (ช่วงที่ 1)
12.00 น. พักอาหารกลางวัน
14.00 น. ทำงานฐานราก (ช่วงที่ 2)
16.00 น. พักอาหารว่าง
17.00 น. ทำงานฐานราก (ช่วงที่ 3 – สำหรับผู้สะดวกช่วงเย็นซึ่งแดดไม่ร้อนจะเข้ามาร่วมงานในช่วงนี้ก็ได้)
19.00 น. พักอาหารเย็น
20.30 น. เข้านอนวันที่ 2 ธันวาคม
06.00 น. ดื่มเครื่องดื่มยามเช้า
06.30 น. ทำงานฐานราก (ช่วงที่ 4)
08.30 น. พักอาหารเช้า
09.30 น. ทำงานฐานราก (ช่วงที่ 5)
11.30 น. พักอาหารกลางวัน จบกิจกรรมผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะมาร่วมงานในช่วงใดก็ได้ และหากต้องการค้างที่ศูนย์ฯ ทางมูลนิธิจะจัดที่พักให้ซึ่งมีทั้งแบบเรือนพัก เต้นท์ และศาลาที่มีมุ้งลวดกันยุง

ส่วนผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ จะร่วมอนุโมทนาด้วยการทำบุญในลักษณะอื่นก็ได้ เช่น
– ทำบุญเป็นอาหาร เครื่องดื่มให้แก่จิตอาสา หรือมาร่วมกิจกรรมด้วยการช่วยเตรียมอาหารให้จิตอาสา
-ให้ความช่วยเหลือเรื่องการเดินทางมาศูนย์ขทิรวัน เช่น ยินดีใช้ระบบ car pooling
– บริจาคหรือให้ยืมวัสดุอุปกรณ์ขุดดิน อาทิ จอบ ที่ตักดิน บุ้งกี๋ รถเข็นขนดิน
– ทำบุญเป็นค่าจ้างรถขุดดิน ซึ่งจะใช้ทันทีหลังจากกิจกรรมนี้ จำนวนชั่วโมงที่ต้องขุด 16 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1800 บาท เป็นเงิน 28,800 บาท สามารถทำบุญเป็นชั่วโมง
– ทำบุญเป็นค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม ต้นละ 900 บาท จำนวน 144 ต้น เป็นเงิน 129,600 บาท สามารถทำบุญเป็นจำนวนเสาเข็ม
– ทำบุญด้วยการบริจาคคอนกรีต เหล็ก หรือปูน ทางมูลนิธิจะแจ้งปริมาณต่อไป

ทางมูลนิธิขออนุโมทนาล่วงหน้าต่อทุกกุศลจิตที่ได้ร่วมกันทำให้การก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูปได้เป็นพุทธสถานแห่งสันติภาพและความปรองดอง เป็นคุณงามความดีที่ยังคงมีอยู่ในกลียุคอันเป็นยุคสมัยที่เราถือกำเนิดมานี้

ติดต่อ 1000tara@gmail.com โทร 0878299387; 0833008119

กรุณากด share และประชาสัมพันธ์ต่อ ขอบคุณค่ะ

Art of Love & Compassion

ภาวนาศิลปะแห่งความรักความกรุณา (8-10 ธันวาคม 2555)

ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

ร่วมเรียนรู้วิธีปฏิบัติบูชาพระอารยาตาราตามบทสาธนะของท่านสุรยคุปต์ ซึ่งรจนาโดยพระอาจารย์จัมยัง เคียนเซ วังโป สวดมนต์และตั้งจิตแบบโยคี/โยคินี เรียนรู้ปรัชญาของการฝึกปฏิบัติเพื่อละอัตตา ฝึกหา

ยใจแบบทงเลน และสนทนาธรรมเกี่ยวกับรูปแบบการปฏิบัติธรรมในทิเบตที่ได้กลายเป็นวิถีแห่งจิตวิญญาณในโลกสมัยใหม่ที่เราดำรงอยู่ ภาวนามนตรา อบรมและฝึกจิตให้เปี่ยมไปด้วยความรัก ความกรุณา ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขา ทะเลสาบ และป่าอันรื่นรมย์แห่งศูนย์ขทิรวัน ธรรมาศรมแบบทิเบต ของมูลนิธิพันดารา ตั้งอยู่ที่ถนนหัวหิน-ป่าละอู ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดและโปรแกรมการอบรม:
http://www.facebook.com/events/506214626070339/

การลงทะเบียน:
กรุณาส่งใบสมัครให้มูลนิธิทางอีเมล์ 1000tara@gmail.com ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

Meditation & Retreats November-December 2012

พันดาราภาวนาเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2555

ภาวนาเพื่อการตื่นรู้ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 10.00-15.00 น. บ้านมูลนิธิพันดารา มีอาหารกลางวันบริการ

อบรม/ภาวนา “ศิลปะแห่งความรักความกรุณา” วันที่ 8-10 ธันวาคม ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน ฝึกปฏิบ

ัติพระอารยาตารา ทงเลน และวิถีโยคี/โยคินี

ฟังธรรมบรรยายรับมงคลปีใหม่จากพระไพศาล วิสาโลและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี พุทธานุสสติเพื่อศานติสุข สร้างพระประธานของพระศานติตารามหาสถูป วันที่ 25 ธันวาคม เวลา 9.30-12.00 น. บ้านมูลนิธิ มีอาหารกลางวันบริการและมีของที่ระลึกแจกผู้ร่วมทอดผ้าป่าทุกท่าน

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจะจัดระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม – 1 มกราคม 2556 รายละเอียดจะแจ้งในไม่ช้า