Tibetan Summer Retreat (Buddhist Lent)

เข้าพรรษา-ออกพรรษาแบบทิเบต

ในทิเบตก็มีเข้าพรรษาเหมือนกัน แต่จะมีประเพณีและสีสันต่างกันไปตามภาค เข้าพรรษาเรียกว่า “ยาเน” ซึ่งแปลว่า ดำรงอยู่ในฤดูร้อน (summer retreat) – เพื่อให้พระภิกษุได้จำพรรษา ไม่ออกไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะทำให้เบียดเบีย

นสัตว์เล็กสัตว์น้อย ในช่วงนี้จะไม่มีการขุดดิน ปลูกต้นไม้ หรือตัดหญ้าอีกด้วย แต่เวลาจำพรรษาน้อยกว่าไทย คือเป็นเวลา 49 วันเมื่อครบวันที่ 49 จะมีการประกอบพิธีกรรมเรียกว่า “เกกเย” หมายถึงการจบสิ้นของการจำพรรษา ด้วยการสวดบทสวดเจ็ดแขนงและอื่นๆ หลังจากนั้น 1-3 วัน จะเป็นการเตรียมงานฉลองออกพรรษา เรียกว่า “ยาตุน” ส่วนรูปศัพท์นี้ แปลว่า เฉลิมฉลองฤดูร้อน – เป็นเทศกาลและความรื่นเริง พระภิกษุทั้งหมดในวัดออกไปปิคนิคบนทุ่งหญ้าซึ่งมักจะอยู่หลังวัดหรือบนเนินใกล้วัด ประมาณ 7 วัน หุงหาอาหารกันเอง พักในเตนท์ การละเล่นที่มักเล่นได้แก่ ฟุตบอล โยนลูกบอล เกมกระโดด วิ่งแข่ง แข่งกันยกของหนัก ปิดตาหากัน ฯลฯ นี่เป็นโอกาสที่เพื่อนสหธรรมิกหรือคุรุกับศิษย์จะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ในช่วงนั้นเป็นช่วงแห่งความเบิกบานและปรองดอง ช่วงเช้าและเย็นจะมีการทำวัตรร่วมกันสำหรับคนไทยเราบางครั้งเราไม่คุ้นกับพระที่มีการฉลองรื่นเริงได้ สำหรับพระทิเบต โดยปกติท่านถือว่าการบวชเป็นวิถีชีวิต (ส่วนใหญ่จะบวชตลอดชีวิต) จึงต้องมีการผ่อนคลายบ้าง และเนื่องจากมีพระหลายวัยอยู่ด้วยกัน เด็กเล็กๆที่มาบวชก็ยังมีความเป็นเด็กสูง การได้ฉลองออกพรรษาแบบนี้ก็ทำให้เด็กๆสนุกกันมาก แต่เหตุผลหลักของการฉลองคือ การได้อนุโมทนาต่อบุญกุศลใหญ่ที่ได้ทำตลอดเข้าพรรษาด้วยการรักษาศีลซึ่งมีข้อย่อยอีกมากมายกว่าศีลที่รักษาโดยปกติ การอนุโมทนาทำด้วยความปีิติยินดีและจิตเบิกบาน ยาตุนจึงกลายเป็นเทศกาลรื่นเริงประจำปีนอกเหนือจากเทศกาลปีใหม่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s