บนเส้นทางจาริกแสวงบุญแห่งชีวิต เราไม่ได้ไปอย่างโดดเดี่ยว สหายธรรมมากขึ้นได้เข้ามาเป็นกำลังใจ ได้เข้ามาช่วยทำภารกิจต่างๆให้สำเร็จ เช้านี้นึกถึงความรักของทุกคน ความรักของคุรุอาจารย์ที่ทั้งคอยสวดมนต์ให้และถามไถ่ด้วยความปรานี บนเส้นทางนี้อาจจะมองไม่เห็นว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ใด จะไปถึงจุดหมายในวันใด แต่ทุกก้าวที่เดิน ทุกช่วงที่กราบ ได้เรียนรู้พื้นฐานของจิตใจและสัมผัสถึงหัวใจแห่งการให้ของเพื่อนๆทุกคน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s