ข่าวรับสมัครงานของมูลนิธิพันดารา

รับสมัครงาน

มูลนิธิพันดาราเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงาน ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน ช่วยจัดกิจกรรม และทำงานสำนักงาน

คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรี อายุระหว่าง 23-35 ปี

2. มิความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์

3. มีทักษะในการใช้ภาษา หากรู้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีปฏิสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5. มีความอดทนสูงและมีจิตเป็นธรรมะบริกร

6. สามารถไปทำงานต่างจังหวัดและทำงานในวันเสาร์อาทิตย์

7. มีความสนใจการทำงานแบบมูลนิธิและมีความกระตือรือร้นที่จะหาความรู้ใหม่ๆ

การตอบแทน

-เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

-ได้รับประสบการณ์การทำงานมูลนิธิ การดูแลจิตใจของผู้อื่น และการทำงานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมหิมาลัย

สนใจติดต่อ 1000tara@gmail.com พร้อมส่งจดหมายแนะนำตัว รูปถ่าย และ CV ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s