ปั้นดินแทนใจ

เมื่อหลายปีก่อนขณะที่ยังเป็นนักวิจัยจากจุฬาฯ ได้เข้าไปใช้ชีวิตในแคว้นคามซึ่งอยู่ภาคตะวันออกของทิเบต ช่วงหนึ่งมีโอกาสไปพักที่บ้านผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่ง (คนที่คาดผมด้วยด้ายสีแดง ซึ่งเป็นทรงผมของผู้ชายชาวคาม) ช่วงนั้นทุกเช้าที่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุ คนหนุ่มสาว รวมทั้งเด็กๆ จะมานั่งปั้นสถูปองค์เล็กๆจากดินเหนียวกัน เมื่อถามว่าทำไปทำไม น้องผู้หญิงคนหนึ่งตอบว่าเพื่อสั่งสมบุญบารมีและทำเครื่องรองรับแทนใจของพระพุทธเจ้า

มาวันนี้พวกเราก็กำลังทำสถูปเล็กๆแบบนี้ในเมืองไทย เพียงแต่จากดินเหนียว เราใช้ดินเซรามิค และจากสีดิน เราทาสีทองทับ เพืื่อให้สถูปองค์เล็กที่เป็นเครื่องบูชา และเครื่องแทนจิตศรัทธาและใจที่ปรารถนาจะทำความดีของพวกเรา ได้อยู่ยั่งยืนเป็นพันปีตราบเท่าอายุของพระมหาสถูป

เมื่อเราตายไป กายของเราเน่าเปื่อยไป แต่สถูปองค์เล็กจะยังคงอยู่ สถูปเล็กๆเหล่านี้จะได้รับการบรรจุในพื้นที่ว่างบริเวณบัลลังก์พระสถูป (เหนือมหาวิหาร) ซึ่งมีอยู่สี่ชั้นแทนคุณธรรมที่เราเรียกกันว่า พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา โดยมีนัยยะว่า สถูปเหล่านี้ที่พวกเราช่วยกันสร้าง ทำให้พื้นที่ว่างในบัลลังก์พรหมวิหาร 4 ไม่ว่างเปล่า แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยหัวใจแห่งศรัทธา หัวใจแห่งความรัก และจิตที่ปรารถนาจะยังประโยชน์แก่สัตว์โลก

ขอขอบคุณและอนุโมทนากับคุณบุดดิส เพื่อนศิลปินที่ทำให้โครงการถวายสถูปดิน 100,000 องค์แด่พระมหาสถูปเริ่มเป็นจริง ขออนุโมทนากับคุณอ้อและเพื่อน ที่เป็นคณะแรกที่ถวายสถูปพิมพ์อันงดงาม 1,000 องค์นี้ ขออนุโมทนากับกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมและปฏิบัติธรรมในกิจกรรมศิลปะแห่งชีวิตและอาสาฬหบูชาภาวนาที่ได้ช่วยกันระบายสีทองแด่องค์สถูปดินนี้ เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม สถูปแต่ละองค์จะได้รับการปลุกเสกจากพระอาจารย์ที่เราเคารพรักและจะได้รับการอัดแน่นด้วยมวลสารจากทิเบตเพื่อให้เป็นวัตถุธรรมที่ควรค่าแก่การบูชา

ต่อไปนี้ ทุกครั้งที่เรากราบสักการะพระสถูปองค์ใหญ่ ก็เท่ากับเราได้กราบสักการะพระสถูปองค์เล็กแต่ละองค์ไปด้วย เมื่อสถูปองค์เล็กทำครบ 100,000 องค์ เราก็ได้เห็นหัวใจแห่งศรัทธา 100,000 ดวง ช่างเป็นช่วงเวลาอันประเสริฐที่พวกเราเกิดมาในยุคที่มีการสร้างพระมหาสถูปนี้

*ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญสร้างและถวายสถูปองค์เล็กแทนใจของเราเพื่อนำไปประดิษฐานบริเวณบัลลังก์พระสถูป (เหนือมหาวิหาร) องค์ละ 99 บาทค่ะ

กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
12/09/12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s