Padmasambhava Retreat, 12-14 October 2012


ณ ดินแดนแห่งหนึ่งอันไกลโพ้น
เด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดกลางดอกปทุมในบึงใหญ่ที่เต็มไปด้วยบัวนานาพันธุ์ วันหนึ่งกษัตริย์เสด็จมาและทรงพบเด็กน้อยนั่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนดอกบัวนี้ ทรงถามว่า “เจ้ากำเนิดมาจากผู้ใด” เด็กน้อยผู้เฉลียวฉลา

ดตอบว่า “บิดาของเรามีนามว่า สมันตภัทร มารดาของเราคือ ศูนยตาอันย่ิงใหญ่สมันตภัทรี เรามาจากวรรณะแห่งการประสานระหว่างปัญญากับธรรมธาตุ และตัวเรามีนามว่า “ปัทมสัมภวะ”

กษัตริย์ผู้ไร้บุตรทรงปลาบปลื้มในปัญญาของเด็กน้อยและทรงรู้ว่านิรมาณกายอีกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าได้ถือกำเนิดแล้วในโลก ทรงชุบเลี้ยงเด็กน้อยจนเขาได้กลายเป็นคุรุผู้ยิ่งใหญ่แห่งทิเบตและมนุษยชาติ…

ติดตามเรื่องราวและวิถีการปฏิบัติธรรมแห่งพระคุรุปัทมสัมภวะ หรือชื่อที่เราเรียกด้วยความยกย่องและใกล้ชิดว่า “พระคุรุริมโปเช” ในกิจกรรมอบรม/ภาวนา “ปัทมสัมภวะ (วิถีแห่งพระคุรุริมโปเช) วันศุกร์-อาทิตย์ที่ 12-14 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์ขทิรวัน นำการปฏิบัติและการเรียนรู้โดย รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

การปฏิบัติพระคุรุริมโปเชในสายของมูลนิธิพันดาราเน้นมุมมองอันยิ่งใหญ่ของซกเช็นและเน้นพรในสายการปฏิบัติธรรมจากคุรุสู่ศิษย์ เราจะสวดมนตราของพระองค์และทำสมาธิด้วยกันพร้อมกับศึกษาบทสาธนะพระคุรุริมโปเชที่ได้รับมอบอย่างเป็นทางการจากพระอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ริมโปเช โยคีซกเช็นของทิเบต ผู้ตามรอยพระคุรุริมโปเชในชีวิตและการงาน

อานิสงส์จากการปฏิบัติ ทำให้ได้รับพรในการแก้ปัญหาและขจัดอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะอุปสรรคที่เกิดจากการปรุงแต่งของจิต สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ นอกจากได้ปฏิบัติวิถีของพระองค์ ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้พุทธวัชรยานอย่างเจาะลึก และได้ใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติที่งดงามของศูนย์ขทิรวัน

กิจกรรมภาวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปฏิบัติธรรมพระคุรุริมโปเชซึ่งจะมีอีกหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งการจาริกแสวงบุญ

…โอม อา ฮุง บันซา กูรู เปมา สิทธิ ฮุง…

Advertisements

2 Comments

  1. ขอบคุณนะคะที่ส่งข่าวสารมาให้  แต่สงสัยว่าตัวอักษร error หรือเปล่า  เพราะไม่สามารถอ่านได้ค่ะ

    ________________________________

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s