รายการมวลสารบรรจุในองค์พระแม่ตารา
โครงการประติมากรรมพระโพธิสัตว์ตาราเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา
1. โอสถทิพย์ (blessed pills) แทนพระวรกายของพระพุทธเจ้า
2. โอสถทิพย์ แทนพระวจนะของพระพุทธเจ้า
3. โอสถทิพย์ แทนพระหทัยของพระพุทธเจ้า
4. โอสถทิพย์ของพระอาจารย์มหาสิทธาวิรูปะ พระอาจารย์สาเกียกุงกา ญิงโป พระอารยาโซนัม เซโม พระสาเกียบัณฑิต และพระเชอเกีย พักปา ริมโปเช
5. มนตราและบทบรรจุแทนพระวจนะของพระอารยาตารา
6. มนตราและบทบรรจุแทนพระวจนะของพระพุทธเจ้าอมิตายุส ผู้ประทานอายุยืนยาว
7. มนตราและบทบรรจุแทนพระวจนะของพระคุรุปัทมสัมภวะ (พระคุรุริมโปเช)
8. บทบรรจุสำหรับพระวรกายส่วนบน
9. บทบรรจุสำหรับพระวรกายส่วนล่าง
10. บทบรรจุสำหรับพระจุฬามณี
11 บทสรรเสริญพระวรกายของพระสาเกียบัณฑิต
12. บทบรรจุสำหรับพระวรกายของพระโซนัม เกียปา
13. บทบรรจุสำหรับพระวจนะแทนเสียงท่วงทำนองอันประเสริฐทั้งปวง
13. บทบรรจุสำหรับพระหทัยแทนปัญญาทั้งปวง
14. แร่เงิน ทอง เหล็ก ทองแดง
15. อัญมณีต่างๆ อาทิ ปะการัง ไข่มุก
16. ยาสมุนไพร อาทิ เม็ดอโรคยาจากลาซา
17. ไม้จันทร์หอมแดงและขาว
18. มวลสารแทนธาตุในธรรมชาติ อาทิ ดินและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาไกรลาศและสถานศักดิ์สิทธิ์อื่นๆในทิเบต
19. ชาโบราณจากจีนและทิเบต
20. ธูปหอมจากทิเบต
21. ดอกไม้แห้ง อาทิ ดอกจัมปากา
22. สนหอม
23. กำยานต่างๆ
24. แก้วและหินคริสตัล

สำหรับพระขทิรวนีตาราองค์ใหญ่ ประดิษฐานที่ศูนย์ขทิรวัน ยังมีมวลสารพิเศษที่พระอาจารย์นำมามอบให้ซึ่งบรรจุที่พระนลาฏ พระศอ พระหทัย พระจุฬามณี และตามจักระต่างๆในพระวรกาย

โอสถทิพย์ทั้งหมดจากพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของคุรุอาจารย์ในนิกายสาเกียปะที่สืบทอดกันมาจากหลายรุ่นอายุ มาจากอินเดียและทิเบต

รูปหล่อของพระขทิรวนีตารา รุ่นหนึ่ง ปีพุทธชยันตี 100 องค์ พร้อมกับรูปเคารพพระขทิรวนีตาราองค์ใหญ่ ได้รับการบรรจุมวลสารดังรายการข้างต้น โดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช เป็นเวลา 5 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2555 และได้รับพุทธาภิเษกพร้อมกับมนตราภิเษกในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน ทางมูลนิธิได้ถวายองค์ปิดทองแด่พระอาจารย์นำไปบูชาในทิเบต เนื่องจากรุ่นหนึ่งนี้ทำเพียงจำนวนจำกัด จึงขอเชิญผู้มีศรัทธาได้ร่วมสร้าง รายได้จากโครงการนี้นำไปสมทบทุนการสร้างฐานพระศานติตารามหาสถูปซึ่งทาง มูลนิธิมีความตั้งใจจะดำเนินการสร้างต่อในปีพุทธชยันตีนี้

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s