Tonglen Meditation

ทงเลน
การปฏิบัติธรรมแบบทิเบตที่พิเศษตรงที่สวนทางกับการหายใจหลักของเรา โดยปกติเวลาเราหายใจ เราไม่ได้สนใจลมหายใจมากนัก หรือแม้สนใจ เราก็ไม่ได้คิดถึงผู้อื่นขณะหายใจ ทงเลนเป็นการหายใจแบบสวนกระแส ด้วยการผ่อนลมออกแผ่ความสุขและความดีงามให้แก่ผู้อื่น ตั้งจิตว่าผู้อื่นได้รับพลังเมตตาที่เราส่งไปให้และเขามีความเบิกบานยินดี หายใจเข้าน้อมรับความทุกข์ของเขามาอยู่ที่ตัวเรา ตั้งจิตว่าความทุกข์ของพวกเขาหมดสิ้นไป การปฏิบัตินี้มีพื้นฐานอยู่ที่โพธิจิต ซึ่งหมายถึงจิตที่คิดจะยังประโยชน์ต่อสัตว์โลก จิตที่ปรารถนาให้สรรพสัตว์เข้าถึงการหลุดพ้น ความทุกข์ของผู้อื่นจะไม่สามารถทำร้ายเราได้เพราะความกรุณาในจิตใจของเราจะเป็นเกราะกำบัง ความทุกข์ที่เรารับเข้ามาจะแปรสภาพไปกลายเป็นความสุข ผู้ที่หมั่นทำทงเลนอยู่เสมอจึงเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข…ก่อนทำทงเลน จะมีวิธีนำลมไม่ดีในร่างกายออกไปก่อน ฝึกกักลมไว้บริเวณสะดือ แล้วจึงส่งและรับความสุขและความทุกข์ผ่านลมหายใจ…ในยุคสมัยของเราที่ความเห็นแก่ตัวได้บั่นทอนทุกสิ่งทุกอย่าง ได้กลายเป็นสาเหตุของสารพิษในผักผลไม้ ในแม่น้ำลำธาร ขอเชิญชวนให้พวกเรากล้าที่จะสวนกระแส กล้าที่จะหายใจที่แตกต่างเพื่อสร้างโลกของเราใหม่ นี่คือวิธีการบำบัดรักษาที่ทรงพลังและวิธีเยียวยาจักรวาลที่ไม่ต้องเสียเงินแม้บาทเดียว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s