สำหรับผู้ที่ไม่ได้ดีวิดี คู่มือกราบอัษฎางคประดิษฐ์ หนังสือและเอกสารแจกของมูลนิธิ สามารถขอรับได้และร่วมฝึกกราบที่งาน “เยิร ไกรลาศ ลำนำมนตราหิมาลัย” วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. หลังกราบ เราจะเสวนาเรื่องภูเขาไกรลาศและฟังธรรมคีตาของท่านแม่ชี อะนิ เชอยิง เตรอมา สถานที่ : ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานจะมีสินค้าและหนังสือของมูลนิธิจำหน่ายสมทบทุนในการจัดกิจกรรมต่างๆของ มูลนิธิ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s