สายสัมพันธ์

ริมโปเชกลับไปแล้วพร้อมกับทิ้งความทรงจำอบอุ่นไว้มากมาย ความรักของท่านจะเป็นพลังขับเคลื่อนการงานของเรา ท่านสัญญาจะเป็นแรงสำคัญในการช่วยดูการหล่อพระหลายองค์ในพระมหาสถูปที่เรา อาจจะทำที่ลาซา ต่อแต่นี้พระสถูปจะเป็นสายใยเชื่อมโยงครูบาอาจารย์ในหลายสายให้มาทำงานร่วม กันและเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ไปตลอดตราบนานเท่านาน

ครูกับศิษย์เตรียมมวลสารศักดิ์สิทธิ์สำหรับบรรจุในองค์พระขทิรวนีตารา ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s