เสวนาไกรลาศกับมนตราหิมาลัยโดยแม่ชีอะนิ เชอยิง เตรอมา

มูลนิธิพันดาราขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษสืบสานภูมิปัญญาพุทธหิมาลัย

เยิร ไกรลาศ
ลำนำมนตราหิมาลัย

In Praise of Kailash
Himalayan Mantra & Rhythm with Ani Choying Drolma

เรียงร้อยเรื่องราวการจาริกไกรลาศ
และบทเพลงมนตราหิมาลัย โดยแม่ชี Ani Choyang Drolma

*เยิร ภาษากวีในลิลิตพระลอ หมายถึง การสรรเสริญ*

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 13-16.30 น.
ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นงานสบายๆบ่ายวันเสาร์ เน้นการมอบความสุขให้ผู้คนผ่านภูมิปัญญาพุทธทิเบต/หิมาลัย

กำหนดการ
13.00-13.30     ลงทะเบียน
13.30-13.45     แนะนำโครงการ “26 วัน ศิโรราบ ปราบอัตตา” เพื่อฉลองปีพุทธชยันตี โดย
การสนับสนุนของสสส. เป็นการร่วมทำความดี 26 วันในเดือนวิสาขบูชา
มูลนิธิเลือกทำความดีผ่านภูมิปัญญาทิเบตด้วยการกราบอัษฎางคประดิษฐ์
13.45-14.00     ภาพยนตร์ตัวอย่างเรื่อง Kailash Dairy โดยกุณฑ์ สุจริตกุล
14.00-15.15     เสวนาเกี่ยวกับภูเขาไกรลาศ และการเดินทางจาริกแสวงบุญ
พระ ดร. อนิลมาน ธมมสากิโย,  รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
15.15-15.30     พักรับประทานของว่าง
15.30-16.30     ธรรมคีตาจากท่านอะนิ เชอยัง เตรอมา (Ani Choyang Drolma) แม่ชีทิเบต
จากแดนหิมาลัยผู้มีชื่อเสียงทั่วโลกในการปลุกจิตวิญญาณของผู้คนให้ตื่น
ผ่านการสวดมนตรา ท่านอะนิจะสอนเทคนิคการภาวนาผ่านมนตราและผู้
ร่วมงานร้องเพลงมนตราแห่งความกรุณาร่วมกัน

กิจกรรมนี้ไม่เก็บค่าลงทะเบียน ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญในโครงการสร้างโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคไตกับท่านอะนิ เชอยัง เตรอมา http://www.choying.drolma

สนใจลงทะเบียนได้ที่ 1000tara@gmail.com โทร 0878299387, 0833008119

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s