New Pandara Project: 26 วัน ศิโรราบ ปราบอัตตา

images

The Thousand Stars Foundation invites friends of the Foundation and the general public to remove self clinging by doing prostrations 9 times a day for 26 days (4-30 June 2012) to celebrate 2600 years of Lord Buddha’s enlightenment. Prostrations can be done at your home at any time of the day. Registration is open and all are invited to join this great activity to help us keep fit and do an antidote for egoism. Contact 1000tara@gmail.com for detail. A video demonstrating how to do prostrations will be sent upon request.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ 26 วัน ศิโรราบ ปราบอัตตา

เมื่อ โลกสมัยใหม่ให้ความสำคัญกับการสร้างเอกลักษณ์ตัวตนให้โดดเด่น ภาพลักษณ์ความสำเร็จในชีวิต จึงเกิดจากความรู้สึกที่เชื่อว่าตัวเรานั้นเหนือกว่า มีมากกว่า และเด่นกว่าคนอื่น วัตถุนิยมที่รายล้อมรอบตัวกลายเป็นต้นเหตุของการเกิดตัวตน หรืออัตตาที่ใหญ่กว่าความเป็นจริง อัตตากลายเป็นเกราะที่กั้นขวางเราจากผู้คน ทำให้เราหงุดหงิดง่ายเมื่อหลายๆอย่างไม่เป็นไปตามใจเรา  นับวันอัตตากลับสร้างระยะห่างทางจิตใจระหว่างเรากับสังคมโดยไม่รู้ตัว

มูลนิธิพันดาราจึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ร่วมปลุกกระแสสังคมปฎิบัติการร่วมลดอัตตาตนเองในโครงการ “ 26 วัน ศิโรราบ  ปราบอัตตาเนื่องในโอกาสครบรอบ 2,600  ปี พุทธชยันตีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่วันที่ ๔มิถุนายน(วันวิสาขบูชา) ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ อยากชวนทุกๆท่านมาลดอัตตาตนเอง แบบทำเองได้ง่ายจัง โดยการมาร่วมกันกราบอัษฎางคประดิษฐ์แบบทิเบต  ซึ่ง เน้นให้ส่วนต่างๆของร่างกายแปดส่วนสัมผัสพื้นดินได้แก่มือทั้งสองเข่าทั้ง สองเท้าทั้งสองหน้าผากและลำตัว เป็นการหมอบศิโรราบบนพื้นเพื่อให้ผู้กราบสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ สั่งสมบุญบารมีทั้งสามด้านคือกายวาจาใจในเวลาเดียวกัน                – กายผ่านการกราบ                – วาจาผ่านการสวดยึดพระรัตนตรัย                – ใจผ่านการตั้งจิตที่จะน้อมนำทุกสรรพชีวิตร่วมกราบไปพร้อมๆกับเราโดยมี พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระโพธิสัตว์และพระอริยะสาวกอยู่เบื้องหน้าบิดา มารดาอยู่ทางขวาและซ้ายและสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่รายรอบผู้กราบทั้งด้านข้าง และด้านหลังการกราบเช่นนี้เป็นการฝึกจิตให้ลดอัตตาและความใหญ่ในตัวเพราะ ยิ่งเราได้ใกล้ชิดน้อมตัวให้ต่ำและโอบกอดผืนดินได้บ่อยเท่าไรเรายิ่งสามารถ ลดขนาดของตัวตนในชีวิตประจำวันของเราได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

เพียงกราบวันละ 9 ครั้ง ในช่วงเวลาใดก็ได้ของวันเป็นเวลา 26 วัน โดยใช้เนื้อที่ในหัองนอนหรือบริเวณอื่นๆของบ้านที่สะดวก ทุกๆคนก็จะได้ช่วงเวลาเพียงสั้นๆที่เปี่ยมไปด้วยความหมายของการเตือนตัวเอง ในการลดตัวตนในแต่ละวันของการทำงานเป็นการทำความดีเพื่อตนเองและผู้อื่นแถม ยังได้สุขภาพที่แข็งแรง ฟิตแอนด์เฟริ์มขึ้นในแต่ละวันของการทำงานด้วยนะค่ะสมาชิกทุกท่าน อย่าลืมกระจายปฎิบัติการลดอัตตาให้เพื่อนๆในวงกว้างทราบข่าวด้วยนะค่ะ เราจะได้ลดตัวตนเราให้เล็กลง นึกถึงคนอื่นให้มากขึ้นและเพิ่มความใกล้ชิดทางใจให้คนรอบข้าง ทางมูลนิธิจะจัดทำวิดีโอ แผ่นพับที่สอนการกราบและบทสวดมนตร์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ ผู้สนใจสามารถลงชื่อพร้อมทั้งอีเมล์ไว้ได้เลยค่ะ

 Email1000tara@gmail.com หรือ ติดต่อ 087-8299387, 083-300-8119

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการธรรม-ทำมะ ของสสส. เพื่อเชิญชวนให้คนไทยทำความดี 26 วันในวาระที่ปีนี้เป็นปีพุทธชยันตี ครบการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า 2,600 ปี

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s