Pandara Pilgrimage To Tibet 2 0 1 2 (Lhasa & Beyond)

บนเส้นทางจาริกบุญ. . .สู่หลังคาโลก
22-29 มิถุนายน 2554 (แปดวัน เจ็ดคืน)

เยือนลาซาและทิเบตภาคกลาง เก้าวัด หนึ่งปราสาท หนึ่งทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์

ในเทศกาลวิสาขบูชา ฉลองการตรัสรู้ธรรม 2,600 ปี

เพื่อฉลองเดือนแห่งวิสาขบูชา (สากา ตาวา) ซึ่งปีนี้เป็นปีสำคัญครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มูลนิธิพันดาราขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ชื่นชอบวัฒนธรรมทิเบตร่วมจาริกแสวง บุญ เดินทางบนวิถีแห่งการเรียนรู้สู่ทิเบต เยือนลาซา นครในฝันที่ยังเปี่ยมไปด้วยศรัทธาของผู้คนบนหลังคาโลก ชมทัศนียภาพของทิเบตภาคกลางในฤดูร้อนที่อากาศอุ่นสบายและดอกไม้ป่าบาน สะพรั่ง ร่วมภาวนาที่ทะเลสาบสีเขียวมรกต เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีพุทธวัชรยาน สวดมนตร์เพื่อความสุขอันยั่งยืนและเพื่อสันติสุขของทุกสรรพชีวิต สัมผัสวิถีชีวิต ร่วมประเพณีท้องถิ่น สนทนาธรรม ทำบุญและแบ่งปันกับชาวทิเบต

นำการเดินทางและภาวนาโดยรศ.ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทิเบต ผู้จาริกแสวงบุญด้วยการกราบอัษฎางคประดิษฐ์ในทิเบต 18 วัน 80 กิโล และ 11 วัน รอบภูเขากงโบ้ ผู้ริเริ่มโครงการพระศานติตารามหาสถูปเพื่อสันติภาพของโลก

สถานที่จะไปเยือนได้แก่ นครลาซา เมืองหลวงของภูมิภาคปกครองตนเองของทิเบต เป้าหมายของการจาริกแสวงบุญ เมืองเซทัง ต้นกำเนิดของอารยธรรมทิเบตภาคกลาง ทะเลสาบนัมโซและเขตชนเผ่าเร่ร่อน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลาซา

รูปแบบการเดินทาง เน้นการเรียนรู้ และการภาวนาร่วมกับชาวทิเบตเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายใน อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการจาริกแสวงบุญ

ค่าใช้จ่าย 70,000 บาท รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-เฉิงตู-ลาซา-กรุงเทพ ค่าเดินทางในทิเบต ค่าทำวีซ่า ค่าชมสถานที่ ค่าประกันการเดินทาง ค่าที่พักทุกวัน ค่าอาหาร (บางมื้อ) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป พุทธสถานตามแนวพุทธศิลป์ทิเบตที่สร้างขึ้นเพื่อน้อมนำให้เกิดพลังแห่งความดี งามในสังคมและเพื่อเยียวยาจักรวาลที่เสียสมดุลย์จากการทำลายธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม

ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

โปสเตอร์ ตอนนี้ขอรับได้แล้วที่ 1000tara@gmail.com และจะได้ประกาศใน Event ทาง facebook และส่งให้สมาชิกมูลนิธิพันดาราและทุกท่านที่สนใจค่ะ

ภาพถ่าย : คุณพงษ์ศักดิ์ แย้มเกศหอม ผู้ร่วมจาริกบุญ ปี 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s