New Pandara Project: 26 วัน ศิโรราบ ปราบอัตตา

images

The Thousand Stars Foundation invites friends of the Foundation and the general public to remove self clinging by doing prostrations 9 times a day for 26 days (4-30 June 2012) to celebrate 2600 years of Lord Buddha’s enlightenment. Prostrations can be done at your home at any time of the day. Registration is open and all are invited to join this great activity to help us keep fit and do an antidote for egoism. Contact 1000tara@gmail.com for detail. A video demonstrating how to do prostrations will be sent upon request.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ 26 วัน ศิโรราบ ปราบอัตตา

เมื่อ โลกสมัยใหม่ให้ความสำคัญกับการสร้างเอกลักษณ์ตัวตนให้โดดเด่น ภาพลักษณ์ความสำเร็จในชีวิต จึงเกิดจากความรู้สึกที่เชื่อว่าตัวเรานั้นเหนือกว่า มีมากกว่า และเด่นกว่าคนอื่น วัตถุนิยมที่รายล้อมรอบตัวกลายเป็นต้นเหตุของการเกิดตัวตน หรืออัตตาที่ใหญ่กว่าความเป็นจริง อัตตากลายเป็นเกราะที่กั้นขวางเราจากผู้คน ทำให้เราหงุดหงิดง่ายเมื่อหลายๆอย่างไม่เป็นไปตามใจเรา  นับวันอัตตากลับสร้างระยะห่างทางจิตใจระหว่างเรากับสังคมโดยไม่รู้ตัว

มูลนิธิพันดาราจึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ร่วมปลุกกระแสสังคมปฎิบัติการร่วมลดอัตตาตนเองในโครงการ “ 26 วัน ศิโรราบ  ปราบอัตตาเนื่องในโอกาสครบรอบ 2,600  ปี พุทธชยันตีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่วันที่ ๔มิถุนายน(วันวิสาขบูชา) ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ อยากชวนทุกๆท่านมาลดอัตตาตนเอง แบบทำเองได้ง่ายจัง โดยการมาร่วมกันกราบอัษฎางคประดิษฐ์แบบทิเบต  ซึ่ง เน้นให้ส่วนต่างๆของร่างกายแปดส่วนสัมผัสพื้นดินได้แก่มือทั้งสองเข่าทั้ง สองเท้าทั้งสองหน้าผากและลำตัว เป็นการหมอบศิโรราบบนพื้นเพื่อให้ผู้กราบสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ สั่งสมบุญบารมีทั้งสามด้านคือกายวาจาใจในเวลาเดียวกัน                – กายผ่านการกราบ                – วาจาผ่านการสวดยึดพระรัตนตรัย                – ใจผ่านการตั้งจิตที่จะน้อมนำทุกสรรพชีวิตร่วมกราบไปพร้อมๆกับเราโดยมี พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระโพธิสัตว์และพระอริยะสาวกอยู่เบื้องหน้าบิดา มารดาอยู่ทางขวาและซ้ายและสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่รายรอบผู้กราบทั้งด้านข้าง และด้านหลังการกราบเช่นนี้เป็นการฝึกจิตให้ลดอัตตาและความใหญ่ในตัวเพราะ ยิ่งเราได้ใกล้ชิดน้อมตัวให้ต่ำและโอบกอดผืนดินได้บ่อยเท่าไรเรายิ่งสามารถ ลดขนาดของตัวตนในชีวิตประจำวันของเราได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

เพียงกราบวันละ 9 ครั้ง ในช่วงเวลาใดก็ได้ของวันเป็นเวลา 26 วัน โดยใช้เนื้อที่ในหัองนอนหรือบริเวณอื่นๆของบ้านที่สะดวก ทุกๆคนก็จะได้ช่วงเวลาเพียงสั้นๆที่เปี่ยมไปด้วยความหมายของการเตือนตัวเอง ในการลดตัวตนในแต่ละวันของการทำงานเป็นการทำความดีเพื่อตนเองและผู้อื่นแถม ยังได้สุขภาพที่แข็งแรง ฟิตแอนด์เฟริ์มขึ้นในแต่ละวันของการทำงานด้วยนะค่ะสมาชิกทุกท่าน อย่าลืมกระจายปฎิบัติการลดอัตตาให้เพื่อนๆในวงกว้างทราบข่าวด้วยนะค่ะ เราจะได้ลดตัวตนเราให้เล็กลง นึกถึงคนอื่นให้มากขึ้นและเพิ่มความใกล้ชิดทางใจให้คนรอบข้าง ทางมูลนิธิจะจัดทำวิดีโอ แผ่นพับที่สอนการกราบและบทสวดมนตร์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ ผู้สนใจสามารถลงชื่อพร้อมทั้งอีเมล์ไว้ได้เลยค่ะ

 Email1000tara@gmail.com หรือ ติดต่อ 087-8299387, 083-300-8119

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการธรรม-ทำมะ ของสสส. เพื่อเชิญชวนให้คนไทยทำความดี 26 วันในวาระที่ปีนี้เป็นปีพุทธชยันตี ครบการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า 2,600 ปี

 

Advertisements

Prince Kongse and Thought on Our Stupa Work

A Gift for the Future …

ในสมัยพุทธกาลของพระพุทธเจ้าเติมปา เชรับ
มีเจ้าชายจากราชนิกูลจีนพระองค์หนึ่งพระนามว่า
กงเซ ทรูลกิ เกียลโป ท่านต่างจากเชื้อพระวงศ์
พระองค์อื่น เพราะทรงเป็นนิรมาณกายของพระ
กรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า ทรงดำริว่า
ทรงร่ำรวยในชาตินี้ไม่ต้องมีความกังวลใดๆ
เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ แต่ท่านไม่ปรารถนาที่จะดำรง
ชีวิตอยู่ แก่และตายจากไปเท่านั้น ปรารถนา
จะทำงานกุศลอันยิ่งใหญ่ จึงทรงสร้างพระสถูป
ที่พิเศษมากองค์หนึ่งอยู่ใจกลางเกาะ
พระนามของพระสถูปนี้คือ เซคัง กานัก ตาเซ
ซึ่งเป็นพระสถูปต้าชี่ โกมัง (สถูปหลายประตู)
ประเภทหนึ่ง ทรงปรารถนาให้พระสถูปเป็น
ของขวัญสำหรับผู้คนรุ่นหลัง

พระองค์ได้รับการสนับสนุนจากเหล่าปีศาจ
ในการสร้างพระสถูปนี้ แต่ปีศาจได้ตั้งเงื่อนไขว่า
พระองค์จะต้องไม่ให้มนุษย์คนใดมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการสร้างและไม่ต้องการให้พระองค์บอกข่าวนี้
แก่ใคร ทรงรับเงื่อนไขดังกล่าว และประสบความ
สำเร็จเป็นอย่างมากจนพระสถูปใกล้สำเร็จ

เนื่องจากทรงหายไปจากพระราชวังเป็นเวลานาน
ก็ทำให้มีทั้งผู้เป็นห่วงและผู้สงสัย ทรงตัดสินใจ
บอกข่าวแก่พระมารดาพระองค์เดียวเื่พื่อให้ท่าน
ไม่เป็นห่วง เวลาผ่านไป ทุกคนเป็นห่วงพระองค์
ยกเว้นพระมารดา ทำให้พระชายาเกิดความสงสัย
พระชายาของเจ้าชายกงเซได้ถามพระมารดาของ
พระองค์ว่า ทรงไปอยู่ที่ไหน และทรงทำอะไรอยู่
พระนางขู่ว่าถ้าไม่บอก นางจะฆ่าตัวจาย
ด้วยเหตุนี้ พระมารดาจึงจำต้องบอกความลับ
เมื่อทราบว่า เจ้าชายกำลังสร้างพระสถูป นางก็เกิด
ความริษยาและกริ้วที่พระองค์ต้องการจะสั่งสมบุญ
บารมีเพียงลำพัง นางจึงตัดสินใจเดินทางไปที่
สถานที่สร้างพระสถูป

เมื่อใกล้ถึง พระนางเห็นพระสถูปอันวิจิตรที่กำลัง
สร้างใกล้เสร็จ เมื่อเหล่าปีศาจเห็นพระนาง ก็เกิด
ความโกรธ พวกเขาประณามเจ้าชายว่าเป็นคน
หลอกลวง แล้วจากพระองค์ไป ไม่เพียงแต่
พวกเขาจากพระองค์และเลิกสร้างพระสถูปให้
แต่พวกเขายังพยายามจะทำลายสิ่งที่พวกเขา
สร้างโดยขุดดินที่ฐานพระสถูป เจ้าชายตกอยู่
ในความโศกเศร้า และผิดหวังอย่างที่สุด
ทรงไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไปดี ทรงคุกเข่า
ลงบนพื้น ยกมือทั้งสองเหนือพระเศียร ทรงมอง
ท้องฟ้าด้วยสายพระเนตรที่เต็มไปด้วยความอาดูร
ทรงตะโกนถาม มีผู้ใดที่ได้เห็นความโศกเศร้า
ของเรา มีผู้ใดได้ยินเสียงแห่งความรันทดของเรา

ขณะนั้น นัมปา เกียลวา พระพุทธเจ้าผู้ปราบมารและ
พลังบ่อนทำลายทั้งหลาย เสด็จมาพร้อมกับเหล่าบริวาร
ทรงได้ยินเสียงร้องของพระองค์ จึงทรงปกป้องไม่ให้
ปีศาจทำลายพระสถูป ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
เจ้าชายกงเซจึงสร้างพระสถูปได้สำเร็จ
เจ้าชายกงเซสามารถสร้างได้แม้ว่าคนงานและ
ผู้สนับสนุนพระองค์ได้จากพระองค์ไปในวินาที
สุดท้ายและพยายามจะทำลายสิ่งที่พวกเขาได้สร้าง

………………………………………..
ท่านญีมา ทรักปะ ริมโปเชเล่าเรื่องนี้ให้เราฟัง
เพื่อให้กำลังใจในการสร้างพระศานติตารามหาสถูป
ไม่ว่าเราจะเผชิญอุปสรรคอะไรก็ตาม
ริมโปเชบอกว่าเราควรบอกตัวเองว่า
ข้าพเจ้าพร้อมที่จะฝ่าฝันอุปสรรคใดๆก็ตาม
ข้าพเจ้ามีอนาคตและมีบุญในการทำงานนี้
ด้วยปณิธานอันบริสุทธิ์ …
ข้าพเจ้าจะนำสันติภาพมาสู่ประเทศไทยและสู่โลก

ริมโปเชเน้นว่าเราต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้ากำลัง
เฝ้ามองเราอยู่ ถ้าเราไม่เชื่อว่าพระองค์ดำรงอยู่
สิ่งที่เราสร้างก็เป็นเพียงกองอิฐเท่านั้น …

Foundation Upcoming Activities (May-August 2012)

ปฏิทินพันดารา (พฤษภาคม – สิงหาคม 2555)

5-9 พฤษภาคม
ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน
พิธีพุทธาภิเษก กิจกรรมภาวนาบนวิถีพระแม่ตาราและมงคลชีวิตจากปัญญาในพุทธวัชรยาน นำภาวนาโดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช

17-20 พฤษภาคม
งานเทศกาลวัดลอยฟ้า มหกรรมลานโพธิ์ จัดโดยหอจดหมายเหตุพุทธทาส
สยามพารากอน
มูลนิธิร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาและพุทธศิลป์ทิเบต

26-29 พฤษภาคม (รอยืนยัน)
การแพทย์ทิเบตกับการมีสุขภาพดี

3-9 มิถุนายน
ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน
อบรม เตรียมตัวตายอย่างมีสติ…ในวิถีพุทธทิเบต

4-30 มิถุนายน
โครงการ “26 วัน ศิโรราบ ปราบอัตตา”
ขอเชิญทุกท่านร่วมกราบอัษฎางคประดิษฐ์ วันละ 9 ครั้งเป็นเวลา 26 วัน เพื่อทำความดีในวาระแห่งพุทธชยันตี
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการธรรม-ทำมะ ของสสส.

17 มิถุนายน
ภาวนาซกเช็นและเรียนรู้วัฒนธรรมพุทธจากทิเบต
บ้านมูลนิธิ

22-29 มิถุนายน
ลาซาและทิเบตภาคกลาง
บนเส้นทางบุญ…สู่หลังคาโลก

10-22 สิงหาคม
ลาซาและทิเบตตะวันตก
การเดินทางของหัวใจ…สู่ไกรลาศและทะเลสาบมนสโรวาร์

การเดินทางทั้งสองครั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจาริกแสวงบุญเพื่อพระศานติตารามหาสถูปImage

Retreat 6-9 May 2012 : Wisdom from Tibetan Buddhism

มูลนิธิพันดาราขอเชิญร่วมกิจกรรม

“มงคลชีวิตจากปัญญาแห่งพุทธวัชรยาน”

วันอาทิตย์ที่ 6 ถึงวันพุทธที่ 9 พฤษภาคม 2555

 

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา บูชาแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์

น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ร่วมกันสวดมนตราเพื่อปลูกจิตแห่งอัปปมัญญาทั้งสี่แด่ปวงชนชาวไทย เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว การงาน และประเทศชาติ และร่วมพิธีมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์ตาราเนื่องในวันฉัตรมงคล

หมายเหตุ : ไม่มีค่าลงทะเบียนกรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมที่พักและอาหารสาหรับทุกท่าน

ทางมูลนิธิยินดีรับบริจาคทั้งจากผู้ร่วมอบรมและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ตามกาลังศรัทธา

“รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว สมทบทุนร่วมสร้างพระศานติตารามหาสถูปและค่าเดินทางของพระอาจารย์

ณ ศูนย์ขทิรวัน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นำภาวนาโดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช

แปลเป็นไทยโดยรศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

กาหนดการ

วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2555

06.00 น. ฝึกทาสมาธิ กราบอัษฏางคประดิษฐ์ ทาวัตรเช้า

08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

10.00 น. บรรยายธรรมหัวข้อ

“ความโกรธ ประตูสู่ปัญญาบารมี“ (6 พค.55)

“2012 กู้ภัยพิบัติด้วยโพธิสัตว์บารมี” (7 พค. 55)

“สิทธิมนุษยชน : สิทธิในการเข้าถึงธรรมอันเท่าเทียม” (8 พค. 55)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. ร่วมสวดมนตราแห่งพระโพธิสัตว์ตารา

16.30 น. ปุจฉา-วิสัชนาธรรม กับรศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

17.30 น. รับประทานอาหารเย็น

19.30 น. ทาวัตรเย็น สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ กุงกา ซังโป ริมโปเช

ฝึกทาสมาธิและ อุทิศส่วนกุศลร่วมกัน

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2555

06.00 น. ฝึกทาสมาธิ กราบอัษฏางคประดิษฐ์ ทาวัตรเช้า

08.30 น. รับประทานอาหารเช้า

10.00 น. พิธีมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์ตาราเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ชีวิต ดุจดังเป็นฉัตรแก้ว คุ้มครองให้ดาเนินไปบนเส้นทาง แห่งธรรมจนกว่าจะเข้าถึงการหลุดพ้น 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ออกเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ

 

สถานที่พัก

*ห้องพักรวม 2-3 ท่าน ศาลาวสุตารา หรือ ท่านสามารถ นา เตนท์ส่วนตัวไปกางนอนเดี่ยวได้,ทางศูนย์มีเตนท์ไว้บริการเพิ่มเติม, ห้องน้ารวม

 

สิ่งของที่ควรเตรียมไปสาหรับการเข้าพัก

* แต่งกายเสื้อสีสุภาพ กางเกงขายาวหรือสามส่วนสีสุภาพสาหรับการปฏิบัติธรรมจานวนเพียงพอโดยไม่ต้องซัก

* ศูนย์ขทิรวันในช่วงกลางวันแดดร้อน ตกค่าอากาศเย็น ควรเตรียมหมวก ร่ม และเสื้อแขนยาว

* ขวดน้าส่วนตัว แก้วน้าดื่ม มีฝาปิด หรือกระติกน้าขนาดพกติดตัว

 

การเดินทาง

* เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางไปเอง หากท่านใดนารถส่วนตัวไปและสามารถร่วมบุญรับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นร่วมเดินทางได้ กรุณาแจ้งความจานงไว้เพื่อทาการประสานงานการเดินทาง

* เดินทางกับรถตู้ที่ทางมูลนิธิเช่าให้มีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท สาหรับการเดินทางไปกลับ

ลงทะเบียนได้ที่ 1000tara@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 087-829-9387, 083-300- 8119

Pandara Pilgrimage To Tibet 2 0 1 2 (Lhasa & Beyond)

บนเส้นทางจาริกบุญ. . .สู่หลังคาโลก
22-29 มิถุนายน 2554 (แปดวัน เจ็ดคืน)

เยือนลาซาและทิเบตภาคกลาง เก้าวัด หนึ่งปราสาท หนึ่งทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์

ในเทศกาลวิสาขบูชา ฉลองการตรัสรู้ธรรม 2,600 ปี

เพื่อฉลองเดือนแห่งวิสาขบูชา (สากา ตาวา) ซึ่งปีนี้เป็นปีสำคัญครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มูลนิธิพันดาราขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ชื่นชอบวัฒนธรรมทิเบตร่วมจาริกแสวง บุญ เดินทางบนวิถีแห่งการเรียนรู้สู่ทิเบต เยือนลาซา นครในฝันที่ยังเปี่ยมไปด้วยศรัทธาของผู้คนบนหลังคาโลก ชมทัศนียภาพของทิเบตภาคกลางในฤดูร้อนที่อากาศอุ่นสบายและดอกไม้ป่าบาน สะพรั่ง ร่วมภาวนาที่ทะเลสาบสีเขียวมรกต เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีพุทธวัชรยาน สวดมนตร์เพื่อความสุขอันยั่งยืนและเพื่อสันติสุขของทุกสรรพชีวิต สัมผัสวิถีชีวิต ร่วมประเพณีท้องถิ่น สนทนาธรรม ทำบุญและแบ่งปันกับชาวทิเบต

นำการเดินทางและภาวนาโดยรศ.ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทิเบต ผู้จาริกแสวงบุญด้วยการกราบอัษฎางคประดิษฐ์ในทิเบต 18 วัน 80 กิโล และ 11 วัน รอบภูเขากงโบ้ ผู้ริเริ่มโครงการพระศานติตารามหาสถูปเพื่อสันติภาพของโลก

สถานที่จะไปเยือนได้แก่ นครลาซา เมืองหลวงของภูมิภาคปกครองตนเองของทิเบต เป้าหมายของการจาริกแสวงบุญ เมืองเซทัง ต้นกำเนิดของอารยธรรมทิเบตภาคกลาง ทะเลสาบนัมโซและเขตชนเผ่าเร่ร่อน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลาซา

รูปแบบการเดินทาง เน้นการเรียนรู้ และการภาวนาร่วมกับชาวทิเบตเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายใน อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการจาริกแสวงบุญ

ค่าใช้จ่าย 70,000 บาท รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-เฉิงตู-ลาซา-กรุงเทพ ค่าเดินทางในทิเบต ค่าทำวีซ่า ค่าชมสถานที่ ค่าประกันการเดินทาง ค่าที่พักทุกวัน ค่าอาหาร (บางมื้อ) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป พุทธสถานตามแนวพุทธศิลป์ทิเบตที่สร้างขึ้นเพื่อน้อมนำให้เกิดพลังแห่งความดี งามในสังคมและเพื่อเยียวยาจักรวาลที่เสียสมดุลย์จากการทำลายธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม

ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

โปสเตอร์ ตอนนี้ขอรับได้แล้วที่ 1000tara@gmail.com และจะได้ประกาศใน Event ทาง facebook และส่งให้สมาชิกมูลนิธิพันดาราและทุกท่านที่สนใจค่ะ

ภาพถ่าย : คุณพงษ์ศักดิ์ แย้มเกศหอม ผู้ร่วมจาริกบุญ ปี 2011