Teachings by Tibetan Master

กิจกรรมภาวนาและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช

กำหนดการเยือนประเทศไทยของริมโปเช 9 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2555

ขอเชิญผู้สนใจร่วมภาวนา ฟังธรรม และบำเพ็ญบุญกุศล นำภาวนาโดยพระอาจารย์ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช (Latri Khenpo Geshe Nyima Dakpa Rinpoche) คุรุชั้นนำของทิเบตที่ได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในหลายประเทศทั่วโลก ผู้แต่งหนังสือเรื่อง Opening the Door to Bon บรรยายภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาไทยโดยรศ.ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

กำหนดการ
11-12 กุมภาพันธ์ 2555 : การประชุม/เสวนาเรื่อง “การเดินทางของชีวิตกับจิตใจ” (Journey of Life and Mind) เปิดตัวหนังสือ “ประตูสู่พุทธเพิน แสงธรรมจากทิเบต” (Opening the Door to Bon) ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 09.00-16.30 น. ร่วมเสวนาเพื่อเพิ่มมิติใหม่ให้กับชีวิตในหลากหลายแง่มุมของการเดินทางทั้ง นอกและในโดยวิทยากรเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ได้แก่ พระอาจารย์ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช (Latri Kenpo Geshe Latri Nyima Dakpa Rinpoche) ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ดร. อาทิตย์ ชีระวณิชย์กุล อาจารย์เศรษฐพงศ์ จงสงวน อาจารย์เดวิด บุญทวี คุณนพดล ปัญญาวุฒิไกร คุณปรัชวัน เกตวัลห์ คุณกุณฑ์ สุจริตกุล และวิทยากรพิเศษจากรายการเสาร์๕
สำหรับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 นอกจากการเสวนาเรื่องการเดินทางแล้วจะมีบรรยายธรรมและกิจกรรมภาวนา “การเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิต” (Life’s Last Journey) เพื่อเรียนรู้วิธีเจริญสติในขณะสุดท้ายของชีวิตและเทคนิคการดำรงชีวิตอย่าง มีคุณค่า ในงานแจกของขวัญธรรมะ จำหน่ายหนังสือในราคาพิเศษ ทำบุญสนับสนุนกิจกรรมตามจิตศรัทธา
14-17 กพ.54 : ภาวนาในวิถีซกเช็น “ศานติแห่งชีิวิต” ระดับ 1 ตอน ความเบิกบานของจิต ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน 4 วัน 3 คืนกับการทำความรู้จักจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์กระจ่างใสเพื่อความสุขที่ ยั่งยืนในชีวิต บริจาคร่วมกิจกรรม 2000-4000 บาท เป็นค่าอาหาร ค่าแรงคนงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายถวายพระอาจารย์
18-19 กพ.54 : งานวันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข ครั้งที่ 3 ณ​ ศูนย์ขทิรวัน ถวายเครื่องบูชา  5000 ที่ ณ บริเวณก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป พิธีอภิเษกรูปเคารพพระอารยาตารามหาโพธิสัตว์ พิธีฉลองสถูปมนตร์ เสวนาเรื่องศิลปะกับศรัทธาพร้อมกิจกรรมประมูลภาพวาดของกลุ่มศิลปินหัวหิน เพื่อพระมหาสถูป เรียนรู้เทคนิคการเจริญสติในชีวิตประจำวัน และจบงานด้วยการปล่อยปลา 100,000 ตัวเนื่องในวันปีใหม่ทิเบตร่วมกัน *ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการจัดงาน
22-23 กพ.54 (วันปีใหม่ทิเบต) : ริมโปเชแสดงปาฐกถานำที่การประชุม World Congess on Child Hospice (CHI22) ณ โรงแรมแลนมาร์ค
3-6 มีค 54: ภาวนาบนวิถีซกเช็น “ศานติแห่งชีวิต” ระดับ 2 ตอน ความสงบและกระจ่างของจิต ณ ศูนย์ขทิรวัน  4 วัน 3 คืนกับการฝึกทำสมาธิ “อาทริ” (A-tri) เพื่อจิตเป็นสมถะ (ผู้เข้าอบรมต้องได้เคยภาวนาในคอร์สซกเช็นหรือภาวนาเงินโดรมาก่อน) บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม 2000-4000 บาท
7-8 มีค 54 : มาฆบูชาภาวนา สมาธิภาวนาถึงพระแม่ชัมมาและถวายมันดาลา (Chamma Mandala Practice) ฝึกจิตให้คิดบวกและเปี่ยมไปด้วยความรักความกรุณาต่อผู้อื่น รับ “ลุง” (transmission) เพื่อการปฏิบัติในระดับลึกซึ้งต่อไป บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม 500-2000 บาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s