Training on Art of Love and Happiness (2)

ศิลปะแห่งความรักและความสุข

วันที่ 3-5 ธันวาคม 2554

ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

องค์กรร่วมจัด : มูลนิธิพันดาราและบริษัท Precision Parts

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า “ความรัก” และ “ความสุข” จากมุมมองของพุทธปรัชญาทิเบต และรู้จักที่จะรักผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขอันนำไปสู่สันติสุขในจิตใจ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เจริญสติในชีวิตประจำวัน เรียนรู้เทคนิคที่จะทำให้จิตผ่อนคลาย เบิกบาน ตื่นรู้ และมีสมาธิ

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโดยฝึกการคิดบวกอยู่ตลอดเวลา

4. เพื่อเรียนรู้ปัญญาภายในในการเข้าใจตนเองอันเป็นแก่นหัวใจของวิถีฑากินี

ที่พักและอาหาร

ทางศูนย์ขทิรวันจะจัดที่พักให้ที่เรือนทศบารมี (ห้องหนึ่งพักได้ 2-3 คน) และบริการอาหารสามมื้อ พร้อมชากาแฟ ขนม ผลไม้

รูปแบบกิจกรรม

สนทนาธรรมเป็นวงกลม ทำสมาธิ เดินภาวนา สวดมนตรา และทำกิจกรรมเจริญสติ เป็นการอบรมแบบกันเองที่เน้นการไม่ปรุงแต่ง ไม่ประเมินคุณค่าหรือวิจารณ์ผู้อื่น การไม่ใส่หน้ากากเข้าหากัน

การแต่งกาย

แต่งกายตามสบายที่เรียบง่ายและเข้ากับบรรยากาศของธรรมชาติและการปฏิบัติธรรม

กำหนดการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2554

14.00 น. พร้อมกันที่ศาลาเตวา วัฒนา กราบสักการะพระแม่ตาราองค์ใหม่ ปฐมนิเทศ

15.00 น. ไหว้พระที่ศาลาวสุตารา เข้าที่พัก

16.00 น. ฝึกจิตให้คิดบวก

17.00 น. สันทนาการแบบทิเบตบนสนามหญ้า

18.00 น.รับประทานอาหารเย็น

19.30 น. ศิลปะแห่งความรัก มนตราภาวนา

20.30 น. สนทนาธรรม นิทานก่อนนอน

21.30 น. เข้านอน

วันที่ 4 ธันวาคม 2554

06.00 น. เทคนิคการทำสมาธิ เทคนิคการกราบ

07.00 น. ดื่มชากาแฟ รับประทานอาหารว่าง

07.30 น. ทำวัตรเช้า เดินภาวนา

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า

10.00 น. ศิลปะแห่งความรัก

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. ศิลปะแห่งความสุข

16.00 น. เจริญสติในชีวิตประจำวัน

17.30 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 น. จุดเทียนชัย ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

20.30 น. ฝึกจิตให้คิดบวกบนวิถีฑากินี แบ่งปันประสบการณ์

22.00 น. เข้านอน

วันที่ 5 ธันวาคม 2554

06.00 น. เทคนิคการทำสมาธิ เทคนิคการกราบ

07.00 น. ดื่มชากาแฟ อาหารว่าง

08.00 น. พนักงานบริษัท Precision Parts ออกเดินทางกลับ

หมายเหตุ :

สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่นที่ต้องการอยู่ภาวนาเพิ่ม สามารถทำได้โดยเราจะมีกิจกรรมภาวนาเพิ่มเติม พร้อมกับเย็บธงมนตร์สำหรับสถูปมนตร์พระแม่ฉัตรขาวร่วมกัน

***

 

 

 

Advertisements

Training on Art of Love and Happiness

ที่มาของศิลปะแห่งความรักและความสุข

Dakini Training กุมภาพันธ์ 2550

เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาขทิรวันต้อนรับกลุ่มรักษ์ธรรม รังสรรค์บ้านดิน กับกลุ่มเข้า
อบรมบนวิถีฑากินี พร้อมกับคนงานศาลาหลังใหม่ คนงานของเรา แขกผู้มาเยือน
และผู้มาทำบุญรวมแล้วก็กว่า 50 ชีวิต แม้ว่าอากาศจะร้อน และมีปัญหาในบางจุด
ของการทำงาน เราได้ประสบการณ์ดีๆ หลายอย่าง มีหลายช่วงเวลาโดยเฉพาะจากการ
อบรมฑากินีที่จะอยู่ในใจของเราไปตลอด ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปในน้ำใต้สถูปมนตร์
ประภัสสร สนทนาในวงกลมศักดิ์สิทธิ์ในคืนวันเพ็ญที่กลุ่มอบรมฑากินีได้แลกเปลี่ยน
เรื่องราวกับกลุ่มบ้านดิน เดินภาวนาไปที่พระมหาสถูป และดูหนังกลางแปลงกลางแสงดาว

แบ่งปันประสบการณ์ เล่าเรื่องราวบนสนามหญ้าแห่งการสลายตัวตน

“ทุกวันนี้มนุษย์ฉลาดเพียงพอแล้ว แต่เรายังมีความรักความกรุณาต่อกันไม่พอ”

หลายคนหน้าตาคุ้นเคย สำหรับเปิ้ลกับแต ฑากินีเทรนนิ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว
เราจะฝึกฝนจนกว่าอัตตาจะลด ความกระจ่างในใจจะเกิด

ฑากินีเป็นบุคลาธิษฐานของปัญญาภายใน อย่ามองฑากินีเพียงรูปลักษณ์ภายนอก
เพียงพรศักดิ์สิทธิ์ ฑากินีเป็นกระจกส่องใจ เป็นอุบายให้เราเอาพิษในใจออกมาตีแผ่

ค่ำคืน แห่งการบำเพ็ญบุญกุศล เราแผ่ความรักความเมตตาให้แก่ผู้มีพระคุณ ผู้ป่วย
และผู้ล่วงลับ ค่ำคืนนี้ยังเป็นเวลาดีๆที่เราได้มาอยู่ร่วมกัน ได้อนุโมทนาคุณงาม
ความดีของกันและกัน และรู้จักกันเพื่อรู้จักใจที่แอบซ่อนอยู่

กรรมฐานเป็นประสบการณ์สำคัญของเหล่านักศึกษาฑากินี เราบ่มเพาะปัญญา
ด้วยการคิด ฟัง พูด และทำสมาธิ

เช้าวันหนึ่งใต้ต้นไทร บทเรียนแห่งการเดินทางอย่างไร้ขอบเขต บทเรียนนี้
ทำให้เราได้มาพูดคุยกันว่าสมาธิดีไม่ใช่การสร้างเรื่องราวเหมือนการเล่า
ภาพยนตร์ ไม่ใช่การมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ไม่ใช่จิตที่ว่างแต่ไม่สว่าง
แต่คือการตระหนักรู้และการได้ผลในระยะยาวที่แต่ละคนมีศรัทธาใน
พระรัตนตรัยมากขึ้น มีความเมตตากรุณาเกิดในหัวใจอย่างไม่เสแสร้ง
เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมมากขึ้น มีสติ และเข้่าใจสภาวะของธรรมชาติมากขึ้น

เดือนดวงโตดังเงาในอากาศ เดือนส่องใจให้เห็นสภาวะเดิมแท้ที่ใสกระจ่าง

ด้วยจิตอ่อนโยนแต่ยิ่งใหญ่ด้วยคำอธิษฐานให้พระมหาสถูปแห่งสันติภาพ
บังเกิดบนโลกมนุษย์ และในจิตใจของผู้คน

น้ำใจของอาสาสมัครคือความงดงามในโลกปัจจุบัน

บนวิถีฑากินี รุ่น 3 เราได้รู้จักแม่ทัพฑากินี 4 เหล่าที่จะเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง
เพื่อให้เราดำรงชีวิตได้อย่างมีความหมายมากขึ้น

จิตอยู่ที่ใดฤา

ฑากินีเทรนนิ่งจะกลับมาในฤดูกาลใหม่เพื่อพาผู้คนเดินทางภายในไปค้น
ความลับของจิตกระจ่างไปทำความรู้จักเจ้าหนูที่กระโจนหาเมื่อไรก็ตามที่เราเผลอใจ

…จนกว่าจะถึงวันนั้น

Reaching out to Singburi

27/11/11

After Pakkret, we moved on to Singburi, which got flooded before Nonthaburi. The water was gone completely only a week ago. This time we focused on helping the Sangkharajawas School so that it could conduct classes like before.

Sangkharajawas during the flood, October 2011

Established 111 years ago, this public school has 285 students from Kindergarten to Junior High.

The school is located in Muang district, Singburi province, about 150 kilometers north of Bangkok.  The name Sangkharajawas refers to the Supreme Patriarch of Thailand who used to visit the school.

I appreciated so much the kind support of many foundation friends who contributed in so many ways like giving a large number of plants to the school, making hope packs for all the students and teachers as well as janitors, donating books and educational activities, and sponsoring ice-cream to the children. Special thanks go to Christopher & May Duse and their Tashi Shok project as well as Leo Duse for providing hope packs to 82 Junior High students and gifts to the teachers.

We are grateful to the Ananda Tour, who provided us an air-conditioned coach for traveling to Singburi yesterday. We thank Paruehat Meesen, the foundation’s secretary who efficiently coordinated for this memorable visit.

A warm welcome by the students.

Finally, we thank all the teachers and students as well as the director of the Srisak Bangrajan School (Aj. Udorn Sarakhom) for coming to meet us and helping take care of us.

Working together between the students and volunteers.

Transporting doanted books, packs and things to the hall.

Farewell to the visitors

Related Links:

School cleaned up after the big flood. Several photos in this link: http://www.obec.go.th/news/13407

The foundation helped the school on 27 November 2011. The event was covered in the government’s news :  http://www.obec.go.th/news/14188

Flood Relief Effort for Pakkret

26/11/11

This is another day that we reached out to flood victims. We went to Wat Tarn community in the western part of Pakkret, Nonthaburi province.

Because of the spirit and care of our staff, friends and volunteers, we could organize this rewarding trip, only five days after we visited Bangbuathong and Bangrakyai sub-districts in the same province. Reaching out tied a bond between the volunteers and people in the flooded communities.

This time we got to know a few kids (like Kimjang) who became our little assistants taking us from house to house in their boats.

And by giving, we not only share what is needed in time of crisis, but we could practice unconditional love, which constitutes the essence of the dharma, in addition to help relieve temporal suffering of those whose homes got flooded.

Again I thank everyone who joined me and contributed to the foundation’s funds.

This time we prepared about 200 water packs, fruit packs, and survival packs consisting of basic foods like water, rice, instant noodle, canned food as well as milk and cookies for kids. We focused on giving away bottled drinking water, as it was badly needed.

We also distributed hope packs for children who couldn’t go to school at this time. Like the last three times, we brought many fruits from Kundrol Ling, dog’s and cat’s food with us.

ธารน้ำใจ สิงห์บุรี (Tarn Namjai Project for Singburi)

The Thousand Stars Foundation is extending our assistance to Sangharajawas School in Singburi, which got severely flooded two months ago. We are making 198 hope packs this Thursday at the foundation house and will distribute them together with other educational materials to the school this Sunday 27 November 2011. Volunteers are welcome to help us pack the bags this Thursday at the foundation house and/or join us to visit the school.

The Foundation welcomes a donation of books of good quality to distribute to the school library and trees to plant at the school. Detail, please email us at 1000tara@gmail.com.

And we greatly appreciate all the donations from Thai and international friends which make this Tarn Namjai project possible. We’d like to thank you all on behalf of the flooded schools and individuals who receive your namjai (support).

เรียน กัลยาณมิตรโครงการธารน้ำใจพันดารา

ธารน้ำใจพันดาราสัปดาห์นี้จะเน้นการ ทำถุงความหวัง (hope packs) ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสังฆราชาวาส จ.สิงห์บุรีที่ประสบภัยน้ำท่วม 285 คน (ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมปีที่ 3) และประสานกับหน่วยงานและผู้มีจิตเมตตาที่จะร่วมกันฟื้นฟูโรงเรียนพื่อให้การเรียนการสอนได้ดำเนินไปตามปกติ

ขอขอบคุณและแสดงอนุโมทนาจิตต่อผู้มีจิตเมตตาเพิ่มเติม :

-คุณ Maria Makanas ทำบุญ 10,000 บาท สมทบกองทุนธารน้ำใจพันดารา

-คุณไพโรจน์-คุณฉวีวรรณ วโรภาษและคณะเพื่อน ทำบุญ 40,000 บาท (ทางคุณไพโรจน์ได้โอนเงินบริจาคไปให้ทางโรงเรียนโดยตรง) 
เงินจำนวนนี้ทางโรงเรียนได้นำไปจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การสอนซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ในขณะนี้เนื่องจากเปิด ภาคการศึกษาแล้วตั้งแต่วันนี้ (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554) ได้แก่ ไม้อัด 6 มล. 30 แผ่น ไม้คีรีบอร์ด 4 มล. 30 แผ่น ไม้อัดชานอ้อย 20 แผ่น ตู้กระจกบานเลื่อน 4 ฟุต 5 หลัง เป็นเงิน 45,950 บาท

-คุณ Christopher & May Duse และคุณ Leo Duse เป็นเจ้าภาพถุงความหวังสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้นจำนวน 87 คน โดยในถุงความหวังจะมีวัสดุการศึกษาและกระเป๋าสะพาย และบริจาคของขวัญแด่คณะครูที่โรงเรียนนี้และอีกโรงเรียนในสิงห์บุรีที่เราจะไปเยี่ยม
-บริษัทโรงงานฟอกหนังชาญกิจบริจาคเครื่องปรินท์เตอร์พร้อมติดแทงค์หมึก จำนวน 5 เครื่อง (เป็นเงิน 17,500 บาท)

-คุณกรณ์ ดิษฐี ฝ่ายบัญชีสำนักกฎหมายเนติวิริยะบัณฑิต บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (เป็นเงิน 15,000 บาท)

-คุณดลภัทร ศิริวรรณ บริจาคหม้อหุงข้าวลูกใหญ่ 2 ลูก

-ร้าน สหกรณ์กรุงเทพ ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์การสอน อาทิ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด  (ขนาดกลาง) 100 แผ่น กระดาษดับเบิลเอ 30 ลัง ปากกาเขียนกระดาษไว้บอร์ด สีดำ น้ำเงิน แดง กระดาษกาว 2 หน้า 30 ม้วน กระดาษกาวย่น 30 ม้วน กรรไกรตัดกระดาษ คีมตัดลวด คีมปากจิ้งจก ลวดประดิษฐ์ดอกไม้ ผ้าใยบัว ปืนกาว กาวแท่ง กระดาษสา แผนที่ประเทศอาเซียน ลูกโลก

รายการบริจาคซึ่งจะต้องเบิกจากกองทุนธารน้ำใจฯ :


-ถุงความหวังสำหรับนักเรียน 198 คน เนื่องจากนักเรียนเป็นเด็กเล็ก จะเน้นวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กเล็ก นม ขนม ผู้ใดจะช่วยทางกองทุนในส่วนนี้โดยจะบริจาคเป็นของที่จะใส่ในถุงก็จะขอบคุณยิ่งค่ะ
-จำนวนเงิน 5,950 บาทซึ่งเป็นค่าอุปกรณ์การสอนเพิ่มเติมจากงบของคุณไพโรจน์และคณะรายการบริจาคที่ขอรับน้ำใจเพิ่มเติม :


-เครื่องแบบนักเรียน ถุงเท้า รองเท้า กางเกงวอร์มสีดำ (วันนี้เป็นวันเรียนวันแรก น้องๆมาเรียนโดยไม่ได้ใส่เครื่องแบบเพราะชุดต่างๆเสียหายในช่วงอุทกภัย)

-อุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ตาข่ายฟุตบอล เน็ตวอลเลย์บอล เน็ตตะกร้อ โต๊ะปิงปอง ไม้แบดมินตัน

-หนังสือ ได้แก่ นิทานสำหรับเด็กอนุบาล หนังสือส่งเสริมการอ่าน-เขียน สำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม และหนังสือสำหรับห้องสมุด (ไม่จำกัดประเภทและจำนวน หนังสือเก่าที่อยู่ในสภาพดีก็ใช้ได้)

-เครื่องครัว

-ต้นไม้จัดสวนหย่อมและปลูกตามอาคารเรียน
และอื่นๆ ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่คุณพฤหัส มีเสน ซึ่งจะเป็นผู้ประสานงานกับโรงเรียนในนามมูลนิธิพันดารา โทร. 0816203598

กิจกรรมจิตอาสาแพคถุงความหวัง

เรานัดพบกันวันพฤหัสบดีที่  24 พฤศจิกายน 2554 ที่บ้านมูลนิธิพันดารา ลาดพร้าว ซอย 11 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เพื่อแพคถุงให้น้องๆที่สิงห์บุรี ขอเชิญจิตอาสามาช่วยกันค่ะโครงการต่อไป
หลังกิจกรรมสิงห์บุรี

โครงการธารน้ำใจพันดาราหวังว่าจะยังคงได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลเช่นนี้โดยในขณะนี้ได้มีโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีที่จมน้ำอยู่ได้ขอน้ำใจจากพวกเรา ในระยะต้นทางมูลนิธิจะจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เพื่อช่วยทำความสะอาดโรงเรียนและเรียกความหวังกำลังใจให้กลับมา รายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

Volunteers Needed to Help Hope Packs for Flood Victims

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อธารน้ำใจ สิงห์บุรี ร่วมกันแพคถุงความหวังให้เด็กนักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 24 พย 54 บ้านมูลนิธิ ลาดพร้าว ซอย 11
ตามที่มูลนิธิได้ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนสังฆราชาวาส จ.สิงห์บุรีโดยจะจัดให้มีการไปมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนและมอบถุงความหวังแก่นักเรียน 285 คน (อนุบาลถึงมัธยมปีที่ 3) ทางมูลนิธิขอเชิญผู้มีจิตอาสามาช่วยแพคถุงเพื่อมอบเป็นของขวัญกำลังใจแก่เด็กๆที่ประสบภัยน้ำท่วม ในวันพฤหัสนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้สนใจแบ่งปันของให้น้องๆสามารถทำได้เช่นกันค่ะ ในถุงจะเน้นสมุด ปากกา ดินสอ ดินสอสี นม ขนม และสำหรับน้องๆในชั้นอนุบาลจะมีของเล่นด้วย ผู้สนใจกรุณาโทร 0878299387 หรือ 0833008119 Email: 1000tara@gmail.com

จดหมายธารน้ำใจพันดารา 20/11/11

จากการได้ลงพื้นที่ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้พวกเราได้เห็นน้ำท่วมที่มากมายมหาศาล นนทบุรีเฉพาะเขตใกล้กรุงเทพที่น้ำลด แต่บางบัวทองซึ่งเป็นอำเภอใหญ่ยังสาหัส แล้วยังมีอำเภอไทรน้อย นี่ไม่นับรวมอีกมากมายหลายเขตในธนบุรีและปทุมธานีที่น้ำยังไม่ลดและผู้คนยังคงได้รับความเดือดร้อน คำขอบคุณ รอยยิ้มที่ฉายออกมาแม้ทางแววตา ทำให้ธารน้ำใจของเราไม่สามารถเหือดแห้งไปได้…

พันดาราจะจัดทำถุงยังชีพเพิ่มเติมให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยในหลายเขตที่การเดินทางยากลำบาก ทำถุงความหวังให้แก่เด็กๆที่ไม่สามารถไปโรงเรียนในยามนี้ และถุงยังชีพสุนัขกับแมวซึ่งนอกจากจะประทังชีวิตสัตว์เลี้ยงเหล่านี้แล้วจะช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของเจ้าของอีกด้วย ทางมูลนิธิขอน้อมรับน้ำใจในทุกรูปแบบ อาทิ จิตอาสาแพคถุง ของบริจาคหรือเงินบริจาครวมทั้งอาหารสำหรับสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงประเภทอื่น จิตอาสาลงพื้นที่ จิตอาสาช่วยบริการการเดินทางซึ่งต้องเป็นรถขนาดใหญ่ ฯลฯ

ตอนนี้บ้านมูลนิธิที่ลาดพร้าว ซอย 11 สามารถเดินทางได้ตามปกติแล้ว เราจะใช้บ้านมูลนิธิเป็นศูนย์กลางแพคถุง ผู้สนใจเข้าร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมธารน้ำใจพันดารา กรุณาติดต่อ 0878299387, 0833008119 Email: 1000tara@gmail.com ขอขอบคุณล่วงหน้าแทนผู้ประสบภัยทุกคนและขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ

ด้วยรักและขอบคุณ

รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

(ประธานมูลนิธิพันดารา)