Pandara Letter

จดหมายข่าวพันดารา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรียน สมาชิกและจิตอาสาพันดารา กัลยาณมิตรทุกท่าน

ในช่วงที่พวกเราห่วงใยบ้านเมือง กังวลกับอุทกภัย เรายิ่งต้องบำเพ็ญบุญบารมีในทุกรูปแบบด้วยจิตบริสุทธิ์ที่ไม่มัวหมองด้วยความอยากได้อยากมี ตั้งจิตอยู่ในบุญกุศล ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กเพียงไร ถ้าเราทำบาปกันมาก ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเพราะผลกรรมที่เรามีร่วมกัน เราจึงต้องช่วยกันทำบุญ ให้คลื่นศักดิ์สิทธิ์จากการภาวนาได้แผ่ไปอย่างไม่รู้จบ เราจะไม่ทอดทิ้งการบ่มเพาะปัญญาและกรุณา การดูแลจิตวิญญาณภายในซึ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าการมีสุขทางกาย

ขอเชิญกัลยาณมิตรทั้งหลายได้ร่วมเป็นสหายธรรมกับพันดาราปลูกต้นโพธิจิตและสร้างกระแสคุณงามความดีให้เป็นทางเลือกหลักของสังคม ในจดหมายข่าวพันดาราฉบับนี้ ดิฉันมีข่าวกิจกรรมของมูลนิธิในเดือนตุลาคมมาฝาก ข่าวกิจกรรมที่เราทำในเดือนกันยายนที่ผ่านมา และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศลร่วมกัน

ขอธรรมรักษาและทุกท่านมีแต่ความสุขตลอดไป

รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ประธานมูลนิธิพันดารา

ติดต่อมูลนิธิ

Email: 1000tara@gmail.com

โทร. 0878299387, 0833008119

http://www.thousand-stars.org

http://www.facebook.com/1000tara

กด Like เพื่อสมัครเป็นแฟนพันดาราทาง facebook รับทราบเรื่องราวของมูลนิธิอย่างใกล้ชิด

http://www.youtube.com/pandara99

ช่องยูทูบ รวมเรื่องราวและคลิปมนตราแด่ทุกท่านที่สนใจการงานของมูลนิธิและการปฏิบัติธรรมแบบทิเบต

             สมาธิไม่ใช่เพียงแค่การอยู่ในท่าทำสมาธิ แต่คือการปรับทัศนคติ การรู้จักสภาวะจิตของเราเอง 

คำสอนซกเช็น/ ญีมา ทรักปา ริมโปเช

Updates ข่าวพันดารา กิจกรรมพันดาราที่กำลังจะจัด ๑๖ ตุลาคม – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หลากหลายกิจกรรมแห่งการบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อสันติสุขในจิตใจ นำภาวนาโดยพระอาจารย์ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช พระธรรมาจารย์ซกเช็นและผู้นำจิตวิญญาณชั้นนำของโลก

๑๖ ตค (เปลี่ยนจากวันที่ ๑๕ ตค)  : เสวนาการศึกษาธรรมะแบบทิเบตและพิธีมุธิตาจิตแด่ริมโปเช ณ บ้านมูลนิธิพันดารา ลาดพร้าว ซอย ๑๑ เวลา ๙.๓๐-๑๒ น. ขอเชิญรับประทานน้ำชาและอาหารว่างร่วมกัน

๑๗-๒๑ ตค : อบรมกรรมฐาน/ภาวนาศานติแห่งชีวิต (ภาวนาซกเช็น) ระดับ ๑ เพื่อความเบิกบานของจิตและการเปลี่ยนแปลงตนเอง ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

๒๒-๒๓ ตค : งานวันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข ครั้งที่ ๓ พร้อมการฉลองสถูปมนตร์องค์ที่ ๕ และประมูลภาพวาดขทิรวันฝีมืออ. ทวี เกษางามและกลุ่มศิลปินเมืองหัวหิน ปล่อยปลา ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ณ ศูนย์ขทิรวัน

๒๔-๒๘ ตค : อบรมกรรมฐาน/ภาวนาศานติแห่งชีวิต (ภาวนาซกเช็น) ระดับ ๒ เพื่อความสงบและกระจ่างของจิต ณ ศูนย์ขทิรวัน ๓๐ ตค : มรณานุสติแบบทิเบต ฟังธรรมและฝึกภาวนา ณ สวนโมกข์กรุงเทพฯ เวลา ๑๗.๓๐-๒๐.๓๐ น.

ขทิรวัน สวนป่าแห่งความรื่นรมย์ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ท่ามกลางสายหมอกแห่งขุนเขา ในปีที่หกของการก่อตั้ง ในรูปมีสถูปมนตร์องค์ที่ห้าซึ่งจะทำพิธีฉลองในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 ในงานมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข

เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์ทีี่มีจิตใฝ่ธรรม หากปราศจากครู เราจะไม่มีวันเข้าถึงการหลุดพ้น ครูคนหนึ่งได้มอบความเมตตาให้แก่พวกเราชาวพันดารามาตลอดนับแต่วันแรกที่เราได้รู้จักท่านเมื่อหกปีก่อน ครูคนนี้แบ่งหัวใจมาให้เราแม้ท่านจะดูแลเด็กกำพร้าและเด็กยากไร้เกือบ ๓๐๐ คน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสมเด็จพระสังฆราช และเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมหลายแห่งในโลกตะวันตก ญีมา ทรักปา ริมโปเช หรือชื่อเต็มของท่านว่า ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช คือครูที่ได้เดินทางมาสอนธรรมะโดยเฉพาะด้านซกเช็นให้แก่พวกเรามาตลอดหลายปีนี้ แม้ท่านจะมีภารกิจมากมาย ท่านยังเป็นกำลังสำคัญที่ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป ท่านให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจแก่พวกเราเสมอ สอนให้เราพากเพียร มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยอย่างไม่สั่นคลอนไม่ว่าเราจะเผชิญวิกฤตใดก็ตาม

ตุลาคมนี้ ริมโปเชจะกลับมาเมืองไทยอีกครั้ง มาสอนกรรมฐานซกเช็นให้แก่ผู้สนใจเพื่อให้พวกเราได้เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า “ศานติแห่งชีวิต” มาดูแลศิษย์ที่ได้เคยอบรมกับท่าน ให้พวกเขามีความมั่นใจว่าครูไม่ทอดทิ้งศิษย์และครูจะทำหน้าที่ของครูด้วยการส่งเสริมให้ศิษย์มีความก้าวหน้าทางธรรมยิ่งขึ้นไป

ริมโปเชจะนำภาวนาอีกหลายหัวข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องมรณานุสติ ข้อคิดในการดำรงชีวิต การบ่มเพาะความรักความกรุณา หรือการดูแลผู้เจ็บป่วย รวมทั้งข้อคิดทางธรรมสำหรับผู้ดูแลคนไข้ และที่สำคัญ ริมโปเชจะมาเป็นประธานในพิธีชักรอกสถูปมนตราองค์ที่ ๕ พิธีถวายเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ในโอกาสที่มีการก่อสร้างพระ มหาสถูป พิธีสวดพระนามของพระพุทธเจ้า ๑๐๐๐ องค์ และร่วมกับผู้มีจิตในบุญกุศลปล่อยชีวิตปลา ๑๐๐,๐๐๐ ตัว

ญีมา ทรักปา ริมโปเช กันยายน ๒๕๕๔

กิจกรรมที่เพิ่งผ่านพ้นไป

๕ กันยายน ถึง ๕ ตุลาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ขทิรวันได้ต้อนรับผู้ปฏิบัติเงินโดร ๕ คนที่มาใช้ชีวิตภาวนาอยู่บนผืนดินแห่งนี้ พวกเขาเริ่มวันใหม่ด้วยการทำสมาธิถึงพระอาจารย์ น้อมนำคุณงามความดีมาสู่จิตใจ กราบอัษฎางคประดิษฐ์ ให้กายอ่อนน้อม จิตอ่อนโยน และทำกุศลทางวาจาด้วยการสัญญาว่าจะยึดพระรัตนตรัยไปตลอด ยามสาย พวกเขาสวดมนตร์เจริญโพธิจิตหลายร้อยครั้งเพื่อปลูกต้นไม้แห่งความกรุณาในจิตใจ ยามบ่าย สวดธารณี ๑๐๐ พยางค์ขอพรจากพระพุทธเจ้าพระนามว่า “แสงกระจ่าง” (Clear Light) เพื่อสลายบาปกรรมและมลทินทั้งปวง  ยามเย็น พวกเขาเดินภาวนาแผ่ความรักให้แก่สัตว์โลกหกภพภูมิที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ยามค่ำ พวกเขาสวดบทเจริญมรณานุสติ เตือนจิตให้คิดถึงความเป็นอนิจจัง แผ่เมตตาให้ดวงจิตโดดเดี่ยวที่ท่องไปเพื่อหาที่เกิดใหม่ เสียงมนตราอ่อนหวานแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้ายังคงก้องในโสตประสาทของเราแม้ว่าภาวนาเงินโดรจะได้สิ้นสุดไปแล้วอย่างงดงามด้วยของขวัญแห่งธรรมชาติเมื่อรุ้งกินน้ำปรากฏขึ้นสองวันก่อนการภาวนาสิ้นสุดซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่อาจารย์กฤษดาวรรณได้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าสตรีผู้มีพระนามว่า “กุนเซล ชัมมา” พระผู้เมตตา ผู้ประทานความชัดใสแด่ทุกสรรพชีวิต

ชีวิตนี้มีข้าศึกศัตรูมากยิ่งนัก อายุขัยของมนุษย์ไม่แน่นอน เช่นเดียวกับตะเกียงที่ถูกลมแรงพัดดับ ชีวิตมนุษย์นั้นบอบบางเสียยิ่งกว่าฟองน้ำ การที่ลมหายใจออกตามหลังลมหายใจเข้า และการที่เราตื่นขึ้นมาหลังจากได้นอนหลับไปนั้น เป็นสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งนัก /นาคารชุน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในเขตทิเบต ประเทศจีน

วันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์และอ.เยินเต็น เดินทางไปเยี่ยมชาวทิเบตที่เมืองยูชู มณฑลชิงไห่ (แคว้นคาม ทิเบตตะวันออก) ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในเดือนเมษายน ปี ๒๕๕๓ โดยได้มอบหมวก ผ้าพันคอ เสื้อผ้า จำนวน ๗๐ กิโล และเงินทำบุญสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ขออนุโมทนาต่อผู้มีจิตศรัทธารวมทั้งนักโทษเรือนจำบางขวาง พนักงานบริษัทนวกิจประกันภัย ผู้ร่วมจาริกแสวงบุญในทิเบตที่ได้บริจาคเครื่องใช้ดังกล่าว กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2554  มูลนิธิพันดารา  ได้มอบให้คุณพฤหัส  มีเสน  กรรมการเลขานุการของมูลนิธิ นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนเลื่อน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 9 ครัวเรือน  ซึ่งบ้านจมน้ำอยู่กลางทุ่ง  ห่างจากถนนประมาณ 1 กิโลเมตร มูลนิธิขอขอบคุณผู้ที่ได้ร่วมธารน้ำใจในครั้งนี้ด้วย

Upcoming Events

6 พย : เสวนา “เบิกบานทุกนาที : การดูแลผู้ป่วยและผู้ป่วยระยะสุดท้าย” ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เครือข่ายชีวิตสิกขา จัดร่วมกับมูลนิธิพันดารา

ขอขอบคุณ

องค์กรต่อไปนี้ที่ได้ให้การสนับสนุนหรืออนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมของมูลนิธิพันดารา

*ศูนย์จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*ชีวิตสิกขา เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจชีวิต

*หมู่บ้านศิลปินหัวหิน

*สวนโมกข์กรุงเทพฯ

และขอขอบคุณ : ที่ปรึกษา กรรมการ จิตอาสาและผู้ประสานงานพันดารา และขออนุโมทนาต่อผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน

สัตว์โลกมีพุทธภาวะภายในไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทใด ใหญ่หรือเล็ก แต่ด้วยความไม่รู้ เราจึงเป็นเพียงสัตว์โลกที่ยังเห็นแก่ตัว ที่ปราศจากความรักความกรุณาแก่ผู้อื่นอย่างจริงใจ ที่ไม่มีญาณหยั่งรู้เช่นพระพุทธเจ้า เพราะญาณทัศนะของเรามัวหมองด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองเป็นสำคัญ

ติดตาม จดหมายข่าวพันดาราฉบับหน้า จะมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การเดินทางของชีวิตกับจิตวิญญาณ” และกิจกรรมธรรมะในเดือนพฤศจิกายน รวมทั้งเรื่องจาริกแสวงบุญในทิเบตเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s