กิจกรรมภาวนากับญีมา ทรักปา ริมโปเช

เดือนตุลาคมนี้ มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้สนใจร่วมภาวนา ฟังธรรมบรรยาย และบำเพ็ญมหากุศล นำภาวนาโดยพระอาจารย์ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช ครูทางจิตวิญญาณชั้นนำของทิเบตที่ได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในหลายประเทศทั่วโลก

15 ตุลาคม : พิธีต้อนรับและแสดงมุมิตาจิตต่อพระอาจารย์ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช ฟังธรรมและรับพรจากท่าน และขอเชิญทุกท่านรับประทานชาทิเบตและอาหารว่างร่วมกัน บ้านมูลนิธิพันดารา เวลา 9.30-12 น.
17-21 ตุลาคม : ภาวนา “ศานติแห่งชีิวิต” ตอน ความเบิกบานของจิต ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน
ห้าวัน สี่คืนกับการเรียนรู้บนวิถีซกเช็น ทำความรู้จักจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์กระจ่างใสเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
22-23 ตุลาคม : กิจกรรมมหาพุทธบูชาเพื่อพระศานติตารามหาสถูป ครั้งที่ 3 พิธียกสถูปมนตร์ องค์ที่ 5 และสมาธิภาวนาบ่มเพาะความเมตตาในจิตใจ
ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลใหญ่ประจำปีด้วยการถวายน้ำบริสุทธิ์ ธูป ดวงประทีป ผลไม้ และดอกไม้ 5000 ที่เป็นพุทธบูชา ปล่อยชีวิตสัตว์ กิจกรรมศิลปะและศรัทธาเพื่อพระมหาสถูป เรียนรู้วิธีทำสมาธิถึงพระแม่ชัมมา พระผู้ประทานความรักอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและสวดมนตราของพระองค์
24-28 ตุลาคม : ภาวนา “ศานติแห่งชีวิต” ตอน ความสงบและกระจ่างของจิต
ห้าวัน สี่คืนกับการเรียนรู้บนวิถีซกเช็น ฝึกทำสมาธิอาทริเพื่อจิตที่สงบผ่องใส (ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการภาวนาในวันที่ 17-21 ตุลาคมก่อน หรือได้เคยภาวนาซกเช็นกับริมโปเช)
1-3 พฤศจิกายน : ริมโปเชแสดงปาฐกถาเรื่อง “How We Care for Dying Children” และร่วมประชุมที่การประชุมนานาชาติเด็กป่วยระยะสุดท้าย (World Congress on Child Hospice)
5 พฤศจิกายน : ริมโปเชแสดงปาฐกถาเรื่อง “Art of Traveling” (ศิลปะแห่งการเดินทาง) ที่การประชุมเรื่อง “การเดินทางของชีวิตและจิตวิญญาณ” จัดโดยมูลนิธิพันดาราร่วมกับศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นประธานเปิดตัวหนังสือ “วิถีพุทธเพิน : ศาสนาและวัฒนธรรมจากทิเบต” ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 พฤศจิกายน : ริมโปเชบรรยายเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยและผู้ป่วยระยะสุดท้าย” ที่การอบรมเรื่อง “เบิกบานทุกนาที : การดูแลผู้ป่วยและผู้ป่วยระยะสุดท้าย” จัดโดยมูลนิธิพันดาราร่วมกับเครือข่ายชีวิตสิกขา ณ ห้องประชุม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s