One-Month Retreat at Kundrol Ling

The Foundation is organizing a 30-day ngondro retreat on 5 September-5 October 2011 at Kundrol Ling (Khadriavana Center) for practitioners who want to prepare themselves for advanced practices, particularly Dzogchen.

กิจกรรมพิเศษประจำเดือนกันยายน

“ภาวนาเงินโดร”

ศูนย์ขทิรวัน

5 กันยายน – 5 ตุลาคม 2554

เริ่มเวลา 16.00 น. วันที่ 5 กย สิ้นสุด 9.00 น. วันที่ 5 ตค.

กิจกรรม นี้สำหรับผู้ตั้งใจปฏิบัติเข้มบนวิถีแห่งพระพุทธศาสนาในทิเบต โดยเฉพาะการเตรียมตัวเพื่อฝึกซกเช็น อันเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นในภพชาติเดียว

ในระหว่างปฏิบัติ ธรรม ขอให้ผู้ปฏิบัติไม่ทำงาน แต่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเต็มที่ ในยามว่างทำจิตให้ผ่อนคลาย และไม่ทิ้งการภาวนาโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนตราหรือการตั้งจิตเพื่อประโยชน์ของสรรพชีวิต หากมีคำถาม ขอให้ถามอาจารย์ผู้ดูแลการปฏิบัติเท่านั้น

อาหาร – เนื่องจากกิจกรรมนี้ใช้เวลาและทางศูนย์ฯยังไม่มีแม่ครัว เราจึงจะใช้วิธีช่วยกันทำอาหาร ทางศูนย์ฯมีเครื่องครัวและตู้เย็นบริการ ในหนึ่งสัปดาห์ ทางศูนย์ฯจะมีบริการพาไปตลาดนัดที่สี่แยกหนองพลับ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

เครื่องแต่งกาย – สีสุภาพ ใส่สบาย ไม่สวมสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น อนุญาตกางเกงขาสามส่วนที่ดูสุภาพ

ค่า ใช้จ่าย – บริจาคตามกำลังทรัพย์ ทางมูลนิธิจะบริการเครื่องดื่มและวัสดุอาหารบางส่วน และจะให้การดูแลอย่างดีที่สุด สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมภาวนา แต่มีความปรารถนาจะทำบุญค่าอาหารเพื่อช่วยดูแลผู้ปฏิบัติธรรม สามารถทำได้โดยติดต่อ 1000tara@gmail.com โทร 0878299387

ตารางเวลา “ภาวนาเงินโดร” ในแต่ละวัน

04.00 น. ตื่นนอน

04.30 น. ปฏิบัติช่วงที่ 1 (เช้าตรู่)

ถวายน้ำบริสุทธิ์ น้ำชา ธูป และดวงประทีป ที่มณฑลพิธี

ทำสมาธิ “ตุกลุง” และ “คุรุโยคะ” (ก่อนทำสมาธิคุรุโยคะ สวดบทคุรุโยคะ 3 จบ)

05.30 น. กราบอัษฎางคประดิษฐ์ 150 ครั้ง พร้อมสวดยึดพระรัตนตรัย 150 จบ

06.30 น. พักรับประทานชา-กาแฟ

07.00 น. ทำวัตรเช้าและถวายมันดาลาร่วมกัน สวดมนตราตรีกาย 100 จบ

08.00 น. อาหารเช้า

9.30 น. ปฏิบัติช่วงที่ 2 (ยามสาย)

ถวาย “ซัง” แด่พระธรรมบาลและเทพยดาผู้พิทักษ์ที่ดิน

สวดเจริญโพธิจิต 200 จบ

11.30 น. เตรียมอาหารกลางวัน

12.15 น. อาหารกลางวัน

หลัง อาหารกลางวันซึ่งเป็นเวลาที่ร้อนของวัน ให้เป็นช่วงพักผ่อน สามารถอ่านหนังสือธรรมะ ทำความสะอาดเรือนพัก ศาลาปฏิบัติธรรมและห้องน้ำ สนทนาธรรม ซักผ้า และพักผ่อนในห้องส่วนตัวของแต่ละคนตามอัธยาศัย

14.30 น. ปฏิบัติช่วงที่ 3 (บ่าย)

สวดมนตรา 100 พยางค์ 100 จบ

16.00 น. อาหารว่าง

16.30 น. เดินภาวนา สวดมนตราตรีกาย 100 จบ

17.30 น. ลาน้ำพระ เก็บถ้วยน้ำ ขัดถ้วยให้สะอาดพร้อมสวดมนตรา 100 พยางค์ (ไม่ต้องนับจำนวน) เตรียมอาหารเย็น

18.15 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 น. ปฏิบัติช่วงที่ 4 (ก่อนนอน)

ทำวัตรเย็นและถวายมันดาลาร่วมกัน สวดมนตราตรีกาย 100 จบ

อุทิศซูร์ให้แก่ผู้ล่วงลับ สวดเจริญมรณานุสติ

ทำสมาธิคุรุโยคะ

อุทิศบุญกุศล

21.00 น. เข้านอน

แต่ละวัน จะปฏิบัติได้ดังนี้ :

กราบอัษฎางคประดิษฐ์ 150 ครั้ง

สวดยึดพระรัตนตรัย 150 จบ

สวดมนตราตรีกาย 300 จบ

สวดเจริญโพธิจิต 200 จบ

สวดมนตราสลายบาปกรรม 100 จบ

รวม 900 ครั้ง

แม้ว่าเราจะสะสมจำนวน แต่การปฏิบัติต้องไม่เคร่งเครียด ไม่ใช่การนับแต้ม ทุกอย่างที่เราทำต้องมีโพธิจิตเป็นรากฐาน และต้องผ่อนคลายจิตใจ ถ้าเหนื่อยก็หยุดพัก แต่ละคนไม่เหมือนกันจึงไม่ต้องเปรียบเทียบกัน ระหว่างพัก ทานขนมได้ สามารถสนทนาธรรมได้ แต่ไม่แนะนำให้โทรศัพท์ (นอกจากในกรณีจำเป็นจริงๆ) เพื่อรักษาวาจาและจิตใจให้ปราศจากการปรุงแต่งให้มากที่สุด

ในการพักผ่อน ขอให้พักเฉพาะในช่วงที่กำหนดเท่านั้น หากเรากราบอัษฎางคประดิษฐ์มากเกินไปจะทำให้เพลีย และไม่สามารถสวดมนตร์และทำสมาธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการปฏิบัตินี้ เราจะทำตลอดชีวิต จึงต้องค่อยๆทำเป็นลำดับขั้น

เมื่อเริ่มกิจกรรม อ.กฤษดาวรรณจะแนะนำวิธีการปฏิบัติอีกครั้ง

 

One Comment

  1. Tashi Delek,
    I am very interested in future month long retreat or 3 years retreat.
    Please kindly keep me posted future activiies and how i can contribute to the glorious Rinpoche’s dharma activties.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s