เรือนทศบารมี

เรือนปฏิบัติธรรม “พาร์ชิน” (ทศบารมี) ประกอบด้วยห้องนอน 10 ห้อง มีชื่อตามคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ดังนี้

(1) ทาน

(2) ศีล

(3) ขันติ

(4) วิริยะ

(5) สมาธิ

(6) ปณิธาน

(7) กรุณา

(8) ภาวนา

(9) อุปายะ

(10) ปัญญา

เรือนหลังนี้สร้างด้วยความรักบริสุทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่ของอ.กฤษดาวรรณ และปณิธานของมูลนิธิพันดาราที่จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้มีห้องภาวนาเป็นการส่วนตัวและมีความเป็นสัปปายะ เพื่อเอื้อต่อการทำสมาธิ

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญในการเป็นเจ้าภาพเครื่องใช้ภายใน ตอนนี้เรายังขาดพัดลมติดผนังขนาด 12 นิ้ว โต๊ะไม้สำหรับวางบทสวดมนตร์และเขียนหนังสือ ที่นอน และขอเชิญร่วมสมทบทุนในการทำภูมิทัศน์เพื่อให้เรือนนี้ร่มรื่นงดงามและกลมกลืนกับศาลาวสุตาราซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานพระแม่ตาราขนาดใหญ่และเป็นที่ทำสมาธิภาวนาของศูนย์ขทิรวัน

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญในโครงการนี้ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1000tara@gmail.com หรือขอนัดพบอ.กฤษดาวรรณ ที่โทร 0878299387, 0833008119

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s