พันดาราสู่ “แคว้นคาม” Pilgrimage to Eastern Tibet

บนเส้นทางพันดารา
จาริกบุญสู่ “แคว้นคาม” ทิเบตตะวันออก
17-26 กรกฎาคม 2554 (10 วัน 9 คืน)

มูลนิธิพันดาราขอเชิญกัลยาณมิตรร่วมจาริกบุญครั้งประวัติศาสตร์ สักการบูชาพระพุทธรูป พระคัมภีร์ และพระสถูป (สิ่งแทนกาย วาจา ใจของพระพุทธเจ้า) บนเส้นทางแสวงบุญโบราณในแคว้นคาม เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาวทิเบตตะวันออก สัมผัสวิถีชีวิตของ “ซามาตรก” ชาวทิเบตผู้ทำกสิกรรมและเลี้ยงจามรี พร้อมกับร่วมภาวนาและทำสมาธิบนทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าบานสะพรั่ง

จุดหมายปลายทางของการเดินทางครั้งนี้อยู่ที่ “ชาซาอาศรม” (Shadza Hermitage) สถานปฏิบัติธรรมที่ลามะสำคัญของทิเบต มหาโยคีซกเช็นแห่งนิกายยุงตรุง เพิน (Yungdrung Bon) ในพระพุทธศาสนา (พระอาจารย์ชาซา ต้าชี่ เกียลเซ็น ริมโปเช Shadza Tashi Gyaltsen Rinpoche) ได้ “กายประภัสสร” (clear light body/rainbow body) ในปี ค.ศ.1935 ชาวทิเบตเชื่อว่าท่านได้เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ เข้าถึงการหลุดพ้นในชาติเดียว เราจะร่วมกันภาวนาเพื่อสันติสุขของโลกที่นี่ โดยคณะผู้จาริกบุญจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพระภิกษุที่อาศรม
การเดินทางครั้งนี้นำโดย รศ.ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ผู้เชี่ยวชาญภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมของทิเบต อดีตหัวหน้าโครงการวิจัยระดับนานาชาติหลายโครงการในทิเบตตะวันออก และผู้ริเริ่มโครงการพระศานติตารามหาสถูปในประเทศไทย

เนื่องจากจะเดินทางทางรถยนต์ในเขตที่ยังทุรกันดารอยู่และหัวใจของการเดินทางคือการภาวนาเพื่อบ่มเพาะความรักความกรุณาในจิตใจและเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีโพธิจิตและมีความสุขและเบิกบาน อยู่ตลอดเวลาการจาริกบุญครั้งนี้จึงเหมาะแก่ผู้สนใจศิลปะ วัฒนธรรมและพุทธศาสนาแบบทิเบต และผู้ที่สามารถใช้    ชีวิตอย่างเรียบง่ายในชนบทของทิเบตได้
การจาริกบุญครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “พันดาราจาริกบุญในทิเบต 2554-2555 เพื่อพระศานติตารามหาสถูป” โดยจะดำเนินการต่อเนื่องจากการเดินทางไปลาซาและทิเบตภาคกลางในวันที่ 10-17 กรกฎาคม 2554

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
55,000 บาท รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-เฉิงตูโดยการบินไทย ค่าเดินทางทางรถยนต์ในแคว้นคาม ค่าที่พักตลอดการเดินทาง ค่าอาหารทุกมื้อ ค่าใช้จ่ายในการขนเสบียงขึ้นไปที่ธรรมาศรม ค่าทำวีซ่าเข้าประเทศจีน และค่าประกันการเดินทาง

รายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สมทบทุนการก่อสร้าง “พระศานติตารามหา สถูป” ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน  ธรรมาศรมแบบทิเบตภายใต้การดูแลของมูลนิธิพันดารา

การโอนเงิน
กรุณาโอนค่าเดินทางล่วงหน้าเข้าบัญชี (ออมทรัพย์) มูลนิธิพันดารา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่ 038-4-31667-8
ค่ามัดจำ 25000 บาท ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2554
่ค่าเดินทางที่เหลือ 30000 บาท ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2554

รายละเอียดและใบสมัคร
กรุณาติดต่อ 1000tara@gmail.com โทร 0833008119 หรือ 0878299387 หมดเขตรับสมัคร 5 มิถุนายน 2554

————————-
กำหนดการและเส้นทาง (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

วันที่หนึ่ง (17 กค 54)
เดินทางถึงเฉิงตู ปฐมนิเทศเรื่อง “ทิเบตตะวันออก : ชีวิตและศาสนา” ชมการแสดงทิเบต
วันที่สอง (18 กค 54)
ออกเดินทางแต่เช้าตรู่สู่เมืองต้าเซโด (ภาษาจีน : คังดิง/Kangding) “ประตูสู่แคว้นคาม” เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าชาบนเส้นทางคาราวานโบราณ แวะกราบนมัสการพระพุทธรูปและวิหารพระแม่ตารา 21 องค์ที่วัดนาโมซื่อ ซึ่งมีพุทธศิลป์พระแม่ตาราตามคัมภีร์ของท่านสุรยคุปต์ มหาสิทธาของอินเดีย เดินทางต่อ ถึงเมืองลาคัง (ทากง/Tagong) ในตอนค่ำ

วันที่สาม (19 กค 54)
เยี่ยมชมวัดลาคังในนิกายสาเกียปะ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโจโวริมโปเชแห่งภาคตะวันออก ในตำนาน กล่าวว่าเจ้าหญิงเหวินเฉิงแห่งจีน (ศตวรรษที่ 7) นำพระพุทธรูปโจโวสององค์มาจากจีน องค์หนึ่งได้รับการประดิษฐานที่วัดโจคังในลาซา อีกองค์หนึ่งได้รับการประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ สักการะพระพุทธรูปและรูปบูชาพร้อมกับสถูปบรรจุอัฏฐิของครูบาอาจารย์ในนิกายสาเกียปะ เดินทางต่อไปเมืองรางาคา (ชินดูเฉียว/Xinduqiao) แวะบ้านผู้ใหญ่บ้าน รับประทานอาหารว่างแบบทิเบต สักการะวิหารและสถูปมนตร์อุทิศแด่พระแม่ตารา ร่วมกันแจกขนมและอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กๆในหมู่บ้าน เดินทางต่อไปยังเมืองต้าอู (เต้าฟุ/Tawu) ค้างคืนที่เมืองนี้ซึ่งมีสถาปัตยกรรมโดดเด่นแห่งแคว้นคาม

วันที่สี่ (20 กค 54)
ออกเดินทางไปเมืองกานเซ (กานซือ/Ganzi) แวะชมทัศนียภาพงดงามของแคว้นคาม ภาวนาในบรรยากาศธรรมชาติระหว่างทาง ถึงกานเซในตอนเย็น เดินชมเมือง ถ่ายสัมภาระเป็นแบบพกพาสะดวกสำหรับการขึ้นไปค้างที่อาศรม เข้านอนแต่หัวค่ำออมแรงสำหรับการเดินขึ้นอาศรมในวันรุ่งขึ้น


วันที่ห้า (21 กค 54)
จากกานเซ เดินทางไปเมืองซาคก (Dzakhok) แวะกราบพระที่วัดซาเต็งเช็นและฝากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไว้ที่นี่ จากนั้นนำเฉพาะของมีค่าและสัมภาระเล็กน้อยไปหากถนนดี จะเดินทางต่อจนถึงตีนเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของอาศรม หากทางไม่ดี จำเป็นจะต้องลงเดิน (ใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชั่วโมง) ภูเขาไม่สูงชันมาก สามารถปีนได้โดยง่ายและมีทางขึ้นเขาไปตลอด ตั้งจิตขึ้นไปกราบบูชาพระอาจารย์ ผู้เป็นตัวอย่างของผู้มีมหาปณิธานอันประเสริฐในการดำรงชีวิตจนได้กายประภัสสร
สนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสและพระภิกษุที่อาศรม ร่วมกับมูลนิธิในการทำบุญถวายเครื่องนุ่งห่มและภัตตาหารแก่พระภิกษุจำศีลที่อาศรม สักการะรูปแทนพระอาจารย์ชาซา ริมโปเช และพระคัมภีร์ไตรปิฎก รวมทั้งบล็อกพิมพ์ทำด้วยไม้ซึ่งชาวทิเบตเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และมีค่ามาก สวดมนตร์ภาวนาบริเวณที่พระอาจารย์ได้กายประภัสสร
วันที่หก (22 กค 54)

สมาธิภาวนาและสวดมนตร์เจริญโพธิจิตที่ชาซาอาศรม ตั้งจิตอธิษฐานและอุทิศบุญกุศลให้สัตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงการหลุดพ้น ช่วงบ่าย เดินทางลงมาที่วัดซาเต็งเช็น เดินทางกลับกานเซ ในตอนเย็น เราจะไปเยี่ยมชมวัดเกลุกปะและพระสถูปใหญ่ของเมือง


วันที่เจ็ด (23 กค 54)
จากกานเซ เราจะเดินทางกลับเฉิงตู ผ่านเมืองต่างๆ พักภาวนาและปิกนิกบนทุ่งหญ้าเป็นบางช่วง
วันที่แปด (24 กค 54)
ถึงต้าเซโดในตอนเย็น ชมศูนย์ภาพวาดทังกาและศิลปวัฒนธรรมทิเบต
วันที่เก้า (25 กค 54)
เดินทางถึงเฉิงตู เดินเล่นหรือซื้อของที่ระลึกบริเวณตลาดทิเบต แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในคืนสุดท้ายของการเดินทาง

วันที่สิบ (26 กค 54)
ช่วงเช้ากราบพระที่วัดพระมัญชุศรีแบบจีนและวิหารพระอมิตาภะที่อุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ช่วงบ่ายเดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

*อนึ่ง มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากมีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 คน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s