Pandara Pilgrimage 2011-2012


ในระหว่างดำเนินโครงการพระศานติตารามหาสถูปที่ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน (โครงการเริ่มหลังการเดินกราบของรศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ พฤษภาคม 2550) มูลนิธิพันดาราได้จัดกิจกรรมต่างๆในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งให้ความรู้เป็นวิทยาทาน นิมนต์พระอาจารย์ทั้งฝ่ายไทยและทิเบตมาบรรยายธรรม จัดสมาธิภาวนาเพื่อเยียวยาจิตใจของผู้คน และปลูกฝังคุณธรรมเรื่องความเมตตากรุณา นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ด้านภาษา ศิลปะ สุขภาพ ธรรมชาติ ความรัก ความสุข และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทยในชนบท

มูลนิธิยังคงให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้จาริกแสวงบุญ และผู้ปฏิบัติธรรมในทิเบตมาโดยตลอด ในปี 2553 ยังได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเขตทิเบตที่เมืองยูชู มณฑลชิงไห่ ประเทศจีน

ในปี 2554 และ 2555 นี้ มูลนิธิจะดำเนินโครงการจาริกแสวงบุญบนหลังคาโลก 5 ครั้ง เพื่อสั่งสมบุญบารมีสำหรับการก่อสร้างพระมหาสถูป และเพื่อให้โอกาสแก่สมาชิกและจิตอาสาพันดารา ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้เยือนสถานศักดิ์สิทธิ์ในทิเบต พร้อมกับเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีพุทธวัชรยานอย่างเจาะลึก ในครั้งที่ 2-4 จะเปิดให้แก่สาธารณชนที่สนใจเดินทางไปร่วมแสวงบุญกับเรา โครงการจะจบลงที่การเดินทางไปเขาไกรลาศ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจจะเดินทางไปทิเบตกับอาจารย์กฤษดาวรรณ ร่วมเดินทางไปในระหว่างที่โครงการกำลังดำเนินอยู่

ครั้งที่ 1 มิย. 54 (เดือนแห่งวิสาขบูชาตามปฏิทินทิเบต) “ศรัทธานำพาชีวิต” ด้วยการเดินกราบ ครั้งที่ 2 ของอาจารย์กฤษดาวรรณ ณ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางเหนือของทิเบต

ครั้งที่ 2 กค 54 (10-17 กค) บนเส้นทางจาริกบุญ สู่ลาซา ทิเบตภาคกลาง

ครั้งที่ 3 กค 54 (18-26 กค) เยือนถิ่นคาม เยี่ยมโครงการพันดาราในทิเบต

ครั้งที่ 4 ตค 54 (กำหนดวันในภายหลัง) ตามรอยชัมบาลา ถิ่นอัมโด ทิเบตตะวันออก

ครั้งที่ 5 มิย/กค 55 (กำหนดวันในภายหลัง) จาริกแสวงบุญใหญ่ ณ พระสถูปแก้ว ภูเขาไกรลาศ และเยือนอาณาจักรกุเก

ขณะนี้โปสเตอร์สำหรับการเดินทางไปลาซาออกแล้ว สามารถขอรับได้ที่มูลนิธิ โปสเตอร์คามจะประกาศสัปดาห์หน้า

การเดินทางเหล่านี้เน้นการเปลี่ยนแปลงภายใน เป็นการเดินทางของจิตใจเพื่อฝึกความอ่อมน้อมถ่อมตน เพื่อเรียนรู้และแบ่งปัน พร้อมกับนำสิ่งดีๆที่ทิเบตมอบให้มาพัฒนาจิตวิญญาณของสังคมไทย

รายได้จากการจัดกิจกรรมในโครงการนี้ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว สมทบทุนการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูปในประเทศไทย การสร้างพระมหาสถูปเป็นการบำเพ็ญบารมีพระโพธิสัตว์ เป็นการจาริกแสวงบุญโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพุทธสถานแห่งสันติภาพและความกรุณา และเพื่อเยียวยาจักรวาลที่เสียสมดุลย์ไปด้วยการทำลายสิ่งแวดล้อมและพลังทางลบอันเกิดจากความเห็นแก่ตัว พระสถูปเป็นสิ่งแทนจิตตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นศูนย์รวมของคุณงามความดีที่จะแผ่พลังบวกเพื่อเยียวยาจักรวาลและจิตของสัตว์โลก

ติดต่อมูลนิธิที่ 1000tara@gmail.com มือถือ 0878299387 โทรศัพท์/โทรสาร 025285308

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s