ภาวนา “ซกเช็น-อาทริ” และเรียนรู้วัฒนธรรมพุทธแบบทิเบต

ขอเชิญผู้ที่สนใจการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเข้าร่วม

ภาวนาซกเช็น-อาทริ และเรียนรู้วัฒนธรรมพุทธแบบทิเบต

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554
และทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน
เวลา 9:30 – 12:00 น.
บ้านมูลนิธิพันดารา 695 ลาดพร้าว ซอย 11

หัวใจของการภาวนานี้เพื่อเตรียมตัวสำหรับการภาวนาในระดับสูง และเรียนรู้วิธีฝึกสมาธิ
แบบสมถะเรียกว่า “อาทริ” จากคำสอน “ซกเช็น” หรือ “ความอุดมอันยิ่งใหญ่”

ในพระพุทธศาสนาวัชรยาน

นำภาวนาโดย รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

ซกเช็น (Dzogchen) เป็นคำสอนว่าด้วยการเข้าถึงสภาวะจิตเดิมแท้ (“ริกปะ”)

ซึ่งเป็นความบริสุทธิ์กระจ่างใสดุจท้องฟ้าในยามไร้เมฆหมอก

แม้จะเริ่มจากทิเบต ซกเช็นเป็นคำสอนสากลสำหรับทุกคนที่

ปรารถนาความสุขที่ยั่งยืนและมีจิตมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนจนหลุดพ้นเพื่อช่วย
เหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์

การภาวนานี้เน้นการปฏิบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย การสวดมนตร์
ทำสมาธิเพื่อให้จิตได้เข้าถึงความสงบ มนตราภาวนา และการพูดคุย
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและจิตวิญญาณแบบทิเบต

*ไม่เก็บค่าลงทะเบียน กรุณาแจ้งความจำนงที่ 1000tara@gmail.com โทร 0878299387

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s