จดหมายพันดารา

28 กุมภาพันธ์ 2554

เรียน สมาชิกพันดาราและกัลยาณมิตรทุกท่าน

ในเดือนมีนาคมนี้ มูลนิธิจะจัดกิจกรรมเน้นเรื่องสุขภาพและสมาธิ ดังนี้


ภาวนาซกเช็นและเรียนรู้วัฒนธรรมพุทธแบบทิเบต วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม เวลา 9.30-12.00 น. บ้านมูลนิธิพันดาราภาวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสมาธิภาวนา ทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือน

การประชุม/เสวนาเรื่อง “กายกับใจ : วิถีธรรมชาติและจิตวิญญาณ” วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม เวลา 9.00-17.00 น. ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสวนา “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการแพทย์ทิเบต” วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม เวลา 9.30-12.00 น. บ้านมูลนิธิพันดารา
ตรวจรักษาโรคโดยคุณหมอทิเบต วันที่ 26-30 มีนาคม บ้านมูลนิธิพันดารา ค่าตรวจ 400 บาท (ไม่รวมค่ายา) ผู้สนใจกรุณานำตัวอย่างปัสสาวะแรกของวันมาด้วย

ทุกกิจกรรมยกเว้นตรวจรักษาโรค ทางมูลนิธิไม่เก็บค่าลงทะเบียน ส่วนค่าตรวจและค่ายา ทางมูลนิธิมอบให้คุณหมอเพื่อเป็นค่าเดินทางของคุณหมอไปกลับลาซา-กรุงเทพ และร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแพทย์ของท่านในทิเบต

*สำหรับกิจกรรมฉลองปีใหม่ ของดไปก่อนค่ะ แต่จะมีการฉลองในคลาสภาษาทิเบต เย็นวันที่ 9 มีนาคม

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม
กัลยาณมิตรที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเหล่านี้ สามารถทำได้โดยติดต่อมูลนิธิโดยตรงตามอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ที่ให้มา หรือนัดหมายเพื่อพบกับอาจารย์กฤษดาวรรณ การร่วมทำบุญนี้จะทำให้มูลนิธิสามารถจัดกิจกรรมการกุศลและกิจกรรมวิชาการเพื่อมอบความสุขและสร้างกระแสสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มูลนิธิขออนุโมทนาบุญต่อทุกจิตศรัทธา มา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมภาวนาเดือนพฤษภาคม
วิสาขบูชาภาวนา อบรมการเตรียมตัวตายอย่างมีสติแบบทิเบต 12-18 พฤษภาคม ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน นำภาวนาและอบรมโดย รศ.​ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

กิจกรรมจาริกแสวงบุญในทิเบตเดือนกรกฎาคม
10-17 กค อาสาฬหบูชาภาวนา สู่นครลาซา สัมผัสอารยธรรมทิเบตภาคกลาง เรียนรู้วิถีพุทธวัชรยานอย่างเจาะลึก
10-24 กค สำหรับผู้สนใจเดินทางต่อไปสักการะภูเขาไกรลาศและเยือนอาณาจักรกูเกโบราณ
รายละเอียดของทั้งสองกิจกรรมจะประกาศทางเว็บไซต์เร็วๆนี้

โครงการก่อสร้าง “พระศานติตารามหาสถูป”
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้าง พระศานติตารามหาสถูป พุทธสถานเพื่อสันติภาพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนจิตตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จะสร้างตามแบบพุทธศิลป์ทิเบตทุกประการ พระมหาสถูปสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจในวิถีของพระโพธิสัตว์และอุทิศแด่สันติสุขของมวลมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลาย ในขณะนี้เรากำลังรวบรวมทุนทรัพย์สำหรับการทำฐานรากและคานคอดิน พร้อมทั้งการหล่อรูปพระพุทธรูปที่จะประดิษฐานภายในมหาวิหาร ใจกลางพระสถูป

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว
งาน​“ศิลปะ ธรรมชาติ ความรัก” (มค 54 ศูนย์ขทิรวัน)
งาน “เยียวยาจิตใจบนวิถีพระโพธิสัตว์ตารา” (กพ 54 ศูนย์ขทิรวัน)
งาน “มาฆบูชาภาวนา บ่มเพาะความกรุณา ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพและสมาธิ (กพ 54 ศูนย์ขทิรวัน)
ภาวนาซกเช็น เรียนรู้วัฒนธรรมพุทธแบบทิเบต (เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงปัจจุบัน เดือนละครั้ง ทุกวันอาทิตย์ที่ 2)

Advertisements

Author: Krisadawan Metavikul (Kalsang Dawa)

Dharma teacher, founder and president of the Thousand Stars Foundation, promoting Tibetan wisdom, engaging in charity work.

1 thought on “จดหมายพันดารา”

  1. อยากทราบรายละเอียดคลาสภาษาทิเบต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s