จดหมายพันดารา

28 กุมภาพันธ์ 2554

เรียน สมาชิกพันดาราและกัลยาณมิตรทุกท่าน

ในเดือนมีนาคมนี้ มูลนิธิจะจัดกิจกรรมเน้นเรื่องสุขภาพและสมาธิ ดังนี้


ภาวนาซกเช็นและเรียนรู้วัฒนธรรมพุทธแบบทิเบต วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม เวลา 9.30-12.00 น. บ้านมูลนิธิพันดาราภาวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสมาธิภาวนา ทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือน

การประชุม/เสวนาเรื่อง “กายกับใจ : วิถีธรรมชาติและจิตวิญญาณ” วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม เวลา 9.00-17.00 น. ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสวนา “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการแพทย์ทิเบต” วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม เวลา 9.30-12.00 น. บ้านมูลนิธิพันดารา
ตรวจรักษาโรคโดยคุณหมอทิเบต วันที่ 26-30 มีนาคม บ้านมูลนิธิพันดารา ค่าตรวจ 400 บาท (ไม่รวมค่ายา) ผู้สนใจกรุณานำตัวอย่างปัสสาวะแรกของวันมาด้วย

ทุกกิจกรรมยกเว้นตรวจรักษาโรค ทางมูลนิธิไม่เก็บค่าลงทะเบียน ส่วนค่าตรวจและค่ายา ทางมูลนิธิมอบให้คุณหมอเพื่อเป็นค่าเดินทางของคุณหมอไปกลับลาซา-กรุงเทพ และร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแพทย์ของท่านในทิเบต

*สำหรับกิจกรรมฉลองปีใหม่ ของดไปก่อนค่ะ แต่จะมีการฉลองในคลาสภาษาทิเบต เย็นวันที่ 9 มีนาคม

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม
กัลยาณมิตรที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเหล่านี้ สามารถทำได้โดยติดต่อมูลนิธิโดยตรงตามอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ที่ให้มา หรือนัดหมายเพื่อพบกับอาจารย์กฤษดาวรรณ การร่วมทำบุญนี้จะทำให้มูลนิธิสามารถจัดกิจกรรมการกุศลและกิจกรรมวิชาการเพื่อมอบความสุขและสร้างกระแสสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มูลนิธิขออนุโมทนาบุญต่อทุกจิตศรัทธา มา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมภาวนาเดือนพฤษภาคม
วิสาขบูชาภาวนา อบรมการเตรียมตัวตายอย่างมีสติแบบทิเบต 12-18 พฤษภาคม ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน นำภาวนาและอบรมโดย รศ.​ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

กิจกรรมจาริกแสวงบุญในทิเบตเดือนกรกฎาคม
10-17 กค อาสาฬหบูชาภาวนา สู่นครลาซา สัมผัสอารยธรรมทิเบตภาคกลาง เรียนรู้วิถีพุทธวัชรยานอย่างเจาะลึก
10-24 กค สำหรับผู้สนใจเดินทางต่อไปสักการะภูเขาไกรลาศและเยือนอาณาจักรกูเกโบราณ
รายละเอียดของทั้งสองกิจกรรมจะประกาศทางเว็บไซต์เร็วๆนี้

โครงการก่อสร้าง “พระศานติตารามหาสถูป”
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้าง พระศานติตารามหาสถูป พุทธสถานเพื่อสันติภาพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนจิตตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จะสร้างตามแบบพุทธศิลป์ทิเบตทุกประการ พระมหาสถูปสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจในวิถีของพระโพธิสัตว์และอุทิศแด่สันติสุขของมวลมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลาย ในขณะนี้เรากำลังรวบรวมทุนทรัพย์สำหรับการทำฐานรากและคานคอดิน พร้อมทั้งการหล่อรูปพระพุทธรูปที่จะประดิษฐานภายในมหาวิหาร ใจกลางพระสถูป

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว
งาน​“ศิลปะ ธรรมชาติ ความรัก” (มค 54 ศูนย์ขทิรวัน)
งาน “เยียวยาจิตใจบนวิถีพระโพธิสัตว์ตารา” (กพ 54 ศูนย์ขทิรวัน)
งาน “มาฆบูชาภาวนา บ่มเพาะความกรุณา ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพและสมาธิ (กพ 54 ศูนย์ขทิรวัน)
ภาวนาซกเช็น เรียนรู้วัฒนธรรมพุทธแบบทิเบต (เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงปัจจุบัน เดือนละครั้ง ทุกวันอาทิตย์ที่ 2)

Advertisements

One Comment

  1. อยากทราบรายละเอียดคลาสภาษาทิเบต

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s