ปฏิบัติธรรมในวันพระใหญ่

รศ.ดร.กฤษดาวรรณ จัดโครงการปฎิบัติธรรม “มาฆบูชาภาวนา” ปฎิบัติโยคะสมาธิวันพระใหญ่

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 15 กุมภาพันธ์ 2554 09:56 น.

รศ. ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ที่ปรึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทิเบต เชิญชวนร่วมบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องใน “ วันมาฆบูชา” ด้วยการปฏิบัติบูชาพระแม่ตารา พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา และปฏิบัติโยคะภาวนาเพื่อสุขภาพและสมาธิ ในวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

รศ.ดร.กฤษดาวรรณ ประธานมูลนิธิพันดารา กล่าวว่า “ มูลนิธิพันดาราได้จัดงานมาฆบูชาภาวนาเป็นประจำทุกปี โดยเน้นการปฏิบัติเพื่อบ่มเพาะคุณธรรมเรื่องความเมตตากรุณาถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ขทิรวัน และในปีนี้ทางมูลนิธิฯ นอกจากจะจัดให้มีการปฏิบัติบูชาพระแม่ตาราและการเวียนเทียนใหญ่ที่บริเวณพระ มหาสถูป ยังนำศาสตร์ของโยคะทิเบตมาฝึกเพื่อให้จิตเป็นสมาธิ โดยนำเทคนิคการบริหารข้อต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย เทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึกสำหรับคนนอนหลับยาก เทคนิคการหายใจเพื่อขจัดความเครียด โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายชีวิตสิกขา อยากขอเชิญชวนกลัยณมิตรทุกท่านมาร่วมเพาะบ่มความกรุณาในวันมาฆบูชาภาวนาที่ จะถึงนี้นะคะ ”

ทั้งนี้ โครงการปฏิบัติธรรม “ มาฆบูชาภาวนา ” จัดขึ้นโดยมูลนิธิพันดารา ภายใต้การนำ ภาวนาของประธานมูลนิธิ รศ. ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ที่ปรึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทิเบต

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนกัลยาณมิตรมาร่วมบ่มเพาะคุณธรรมเรื่องความ เมตตากรุณาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยการปฏิบัติบูชาพระแม่ตารา พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา สวดมนตราประจำพระองค์ร่วมกัน 100,000 จบ ละอกุศลกรรมทางกาย วาจา ใจ 10 ประการ (ด้วยการถือศีลทิเบต 10) ปฏิบัติโยคะภาวนาเพื่อสุขภาพและสมาธิ และร่วมเวียนเทียนถวายดวงประทีป 505 ดวง ณ ศูนย์ขทิรวัน โดยมี รศ.ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ เป็นอาจารย์ผู้นำภาวนา และ ครูธนวัช เกตุวิมุติจากเครือข่ายชีวิตสิกขา เป็นอาจารย์สอนโยคะ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม “ มาฆบูชาภาวนา” ในวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ 1000tara@gmail.com หรือโทรศัพท์ 087-829-9387

2 Comments

  1. จะมีการปฏิบัติธรรมแบบนี้อีกเมื่อไหร่คะ?

    Reply

    1. 12-18 พฤษภาคมค่ะ วิสาขบูชาภาวนา อบรมการเตรียมตัวตายอย่างมีสติ (จะเป็นอีกประเด็นที่เราคิดว่าผู้คนควรจะมีความเข้าใจและฝึกปฏิบัติค่ะ)

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s