Monkey and the Moon

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในป่าแห่งหนึ่ง มีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก วันหนึ่ง ลิงตัวหนึ่งมองลงไปในบ่อน้ำ มันเห็นพระจันทร์อยู่ในน้ำก็ตกใจ คิดว่าพระจันทร์ตกน้ำ มันจึงตะโกนเรียกลิงทั้งหลายให้มาช่วยกันเอาพระจันทร์ขึ้นมาจากบ่อ พวกลิงก็ช่วยกัน เอาหางผูกกันไว้ จนเจ้าลิงตัวแรกลงไปถึงน้ำได้ เมื่อไปถึง มันคลำหาพระจันทร์ไม่เจอ ก็แหงนหน้าบอกลิงตัวที่อยู่ถัดกับมันว่า ไม่มีพระจันทร์ เจ้าลิงตัวนั้นก็แหงนหน้าบอกลิงตัวถัดไปว่า ไม่มีพระจันทร์ บอกกันไปเป็นลำดับ จนถึงเจ้าตัวสุดท้ายที่อยู่บนสุด มันแหงนหน้าดูฟ้า แล้วเห็นพระจันทร์อยู่บนนั้น ก็โล่งใจ บอกทุกตัวว่าพระจันทร์ไม่ได้หายไปไหน ยังอยู่ดีบนฟ้า…

นิทานทิเบต อ.เยินเต็นเล่าให้เด็กๆฟังเป็นครั้งแรกที่งาน “ศิลปะ ธรรมชาติ ความรัก” 22 มค 54 บนสนามหญ้าขทิรวัน

Advertisements

2 Comments

 1. ขออนุโมทนาในนิทานอันอ่อนโยนและลึกซึ้งจ้า

  พระจันทร์เปรียบเสมือนจิตเดิมแท้หรือจิตกระจ่าง
  บ่อน้ำเปรียบเสมือนจิตอันวุ่นวายของพวกเรา

  ในบ่อน้ำทุกบ่อล้วนมีเงาสะท้อนของพระจันทร์
  พระจันทร์ดวงเดียวกัน สามารถปรากฎอยู่ในบ่อน้ำได้ทุกบ่อ
  ถึงแม้จับต้องไม่ได้และพร่ามัวเมื่อน้ำไหว
  ถึงแม้เราจะมองเห็นมันหรือไม่
  พระจันทร์ก็ไม่เคยหายไปไหน
  ยังคงอยู่ในที่เดิมที่เคยอยู่
  และพวกเราก็สามารถเห็นเงาสะท้อนในบ่อได้ตลอดเวลา

  ถึงแม้เงาของพระจันทร์ในบ่อน้ำทำให้เราทราบถึงการมีอยู่ของพระจันทร์บนฟ้า
  แต่เราย่อมไม่อาจคว้าพระจันทร์ในบ่อน้ำได้
  ถึงแม้พระจันทร์บนฟ้าทำให้เราทราบถึงความเป็นหนึ่งเดียวของเงาพระจันทร์ในบ่อน้ำ
  แต่เราย่อมไม่อาจคว้าพระจันทร์บนฟ้าได้เช่นกัน
  …พระจันทร์คงไม่ได้มีไว้ให้เราคว้าเป็นแน่…

  กราบคารวะท่านอ.เยินเต็นด้วยความเคารพอย่างสูง

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s