บรรยายเรื่องความตายในพุทธทิเบต

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2553 เวลา 15.00-17.00 น. (เริ่มบรรยาย บ่าย 3 โมง เพิ่มเวลาจากที่ประกาศเดิมไป 1 ชั่วโมง)

ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ ปีที่ 15 ครั้งที่ 18 “พลังจิตเพื่อชีวิตที่เป็นสุข”

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน ชั้น Hall B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s