การปฏิบัติเพื่อละอัตตาและเลิกหวาดกลัว

ในพุทธวัชรยาน (พุทธทิเบต) มีการปฏิบัติแบบหนึ่งเรียกว่า “เจอด” (chod) แปลว่า ตัด ซึ่งในที่นี้หมายถึง ตัดการยึดติด ตัดอัตตาที่เป็นต้นตอของการแบ่งเขาแบ่งเรา ของการมองโลกออกเป็นขาวและดำ ผู้ปฏิบัติฝึกฝนตนด้วยการจำศีลปลีกวิเวกเป็นเวลา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ก่อนจะอยู่วิเวกภาวนาเพื่อการปฏิบัตินี้โดยเฉพาะอีก 18 เดือน จากนั้นโยคินีหรือโยคีจะเดินทางไปฝึกภาคสนามตามต้นน้ำลำธาร ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้าน เมืองใหญ่ และสุสาน อย่างละ 100 แห่ง ฝึกจนตัวตนสลาย จนความกลัวภูติผีหมดสิ้นไป เหลือเพียงความเมตตากรุณากับความเข้าใจตัวตนเดิมแท้…

ในการปฏิบัตินี้มีคำกล่าวว่า “ไม่ว่าเทพหรือภูตผีจิตเราเป็นผู้สร้าง” หลายครั้งเราหวาดกลัว แต่ผู้ที่ทำให้เรากลัวไม่ได้มาจากข้างนอก มาจากจิตของเราเอง จิตนี้สร้างภาพ ปรุงแต่ง ในหลายลักษณะ ถ้าเราปล่อยให้ความกล้วครอบงำจิตใจ เราก็ต้องตกเป็นทาสของความกลัวไปตลอด และเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง ความกลัวก็จะยิ่งเพิ่มพูน

แม้ว่าพวกเราในโลกสมัยใหม่อาจจะไม่มีเวลาหรือมีโอกาสฝึกปฏิบัติเจอด แต่เราสามารถฝึกการมองโลกตามแบบผู้ปฏิบัติเจอดได้ ด้วยการแบ่งแยกให้น้อยที่สุด ปรุงแต่งให้น้อยที่สุด ทำความรู้จักตัวตนเดิมแท้ของเรา เมื่อมีความกลัวเกิดขึ้น ให้เตือนตัวเองว่า ทุกอย่างจิตเป็นผู้สร้าง ถ้าความกลัวมีมากจนทำให้ดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขไม่ได้ เช่น นอนไม่หลับ ก็สวดมนตราแห่งความเมตตากรุณา จนจิตเราประสานเป็นหนึ่งเดียวกับจิตของพระพุทธเจ้า เมื่อเป็นเช่นนั้น ความกรุณาจะเข้ามาแทนที่ความกลัว ฝึกบ่อยๆจนความกลัวค่อยๆลดลงและความรักความกรุณาเพิ่มพูนในหัวใจ

 

5 Comments

  1. ด้วยการฝึกจิต โดยเฉพาะการฝึกซกเช็นซึ่งเน้นให้เราเข้าใจสภาวะจิตเดิมแท้ที่ไม่มีการปรุงแต่งค่ะ

   Reply

 1. ขอบคุณครับ อยากรบกวนอาจารย์บอกวิธีฝึกแบบคร่าวๆ หรือแนะนำหนังสืออ่านเพิ่มเติมครับ

  Reply

  1. เนื่องจากการฝึกนี้เป็นการฝึกชั้นสูง ต้องได้รับคำสอนจากพระอาจารย์ก่อนค่ะ หากมีความตั้งใจจะฝึก ต้องเริ่มด้วยการฝึกเบื้องต้นในพุทธวัชรยานก่อนนะคะ

   Reply

   1. ส่วนการฝึกซกเช็น ถ้ามีความสนใจมาร่วมฝึกเบื้องต้นกับทางมูลนิธิก่อนได้ค่ะ เราจะมีจัดภาวนาด้วยกันเดือนละครั้ง ครั้งต่อไปจะเป็นช่วงปลายเดือนมกราคม จะได้ประกาศในบล็อกนะคะ หากสนใจปฏิบัติจริงจัง สามารถเข้าร่วมฝึกเข้มกับริมโปเชเมื่อท่านมาเมืองไทยในปลายปีหน้าค่ะ (อาจเป็นกันยายน หรือ พฤศจิกายน) ส่วนการฝึกเจอด ต้องมีพื้นฐานซกเช็นและทำเงินโดร (การปฏิบัติเบื้องต้น) ก่อนค่ะ อนุโมทนากับความตั้งใจค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s