อย่าปิดจิต อย่าขังใจ

เมื่อเครียด เหนื่อย ท้อแท้ นั่งนิ่งๆ ให้จิตได้สัมผัสความรัก ความกว้างใหญ่ ความยืดหยุ่น ความกระจ่างใสของจิตเดิมแท้ที่ซ่อนอยู่ภายใน นั่งอยู่อย่างนั้นโดยไม่คิดสิ่งใด เมื่อความคิดมา ปล่อยความคิดไป เมื่อความรู้สึกมา ตระหนักรู้แล้วปล่อยความรู้สึกไป อย่าปิดจิต อย่าขังใจ แล้วจิตจะพ้นพันธนาการโซ่ตรวนของการยึดติด ของการคิดวกวน ซ้ำซาก ของการปั้นเรื่องราวไม่รู้จบ ในความนิ่ง ตระหนักรู้ถึงความว่างและสว่าง…เพียงครั้งละ 5-10 นาที จิตที่เศร้าก็จะกลับมาสดใสดังเดิม

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s