Updates from Khadiravana

Thanks to Siri and Craig in cooperation with Siam Bandin, our Tibetan earth house got a new finishing which looks strong and should survive heavy rain. The house is used to receive masters and for dharma purposes only.

Advertisements

Homage to Tara (2)

White Tara (Chindamani Chakra Tara), Foundation

 

ข้าพเจ้าขอกราบประณตน้อมแด่พระองค์

พระพักตร์ดุจดังจันทรศารทหนึ่งร้อยดวงรวมกัน

ส่องสว่างด้วยแสงสุกใสของดวงดาราหนึ่งพันดวง

 

มูลนิธิ พันดาราตั้งขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจและด้วยศรัทธาในพระโพธิสัตว์ตารา ขอเชิญชวนสมาชิกพันดาราและผู้อนุโมทนาต่อการงานของเราสวดมนตร์ถึงพระองค์ ขอให้ทรงประทานพรต่อการงานของพันดาราเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เว้นแม้แต่หนึ่งเดียว ขอพระแม่ตาราโปรดขจัดอุปสรรคในชีวิตและการงานของท่าน ดลบันดาลให้ความปรารถนาของท่านสมประสงค์ ประทานความสุข สุขภาพ และอายุยืนยาวตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปด้วยเทอญ

โอม ตาเร ตุตตาเร ตุเร โซฮา

โอม ตาเร ตุตตาเร ตุเร มามา อายุ ปุณเญ จานา ปุทริม กูรู โซฮา

 

 

Homage to Tara


The Thousand Stars Foundation is built out of our inspiration and faith in Bodhisattva Tara. We request foundation members and friends to pray to her to support our activities for the sake of all sentient beings, without exception. May Mother Tara remove obstacles in your life, grant your wishes and bestow happiness, good health and long life throughout the new year and forever!

Om Tare Tuttare Ture Soha

Om Tare Tuttare Ture Mama Ayuh Punye Jnana Pustim Kuru Soha

 


Pandara Activities January-March 2011

กิจกรรมมูลนิธิพันดารา

ผู้สนใจกรุณาติดต่อ 1000tara@gmail.com โทร 0869775867

18 มกราคม ถึง 1 มีนาคม

อบรมภาษาทิเบตพื้นฐาน 1 ณ บ้านมูลนิธิ ลาดพร้าว ซอย 11 ทุกวันอังคาร/พุธ เวลา 18.00-20.00 น

22-23 มกราคม

กิจกรรม “ศิลปะ ธรรมชาติ ความรัก” ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

30 มกราคม

สมาธิภาวนาบนวิถีซกเช็น ครั้งที่ 3 บ้านมูลนิธิ เวลา 15.00-17.00 น. (เฉพาะเดือนนี้ เปลี่ยนเวลาเป็นช่วงบ่าย)

2 กุมภาพันธ์

บรรยาย เรื่อง “การเตรียมตัวสำหรับวาระสุดท้ายของชีวิต” (Graceful Dying: How to Prepare for Oneself and Loved Ones) โดยริงกุ ทุลกุ ริมโปเช ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส สวนรถไฟ เวลา 17.30-20.00 น.

5-6 กุมภาพันธ์

อบรมกรรมฐาน “เยียวยาจิตใจบนวิถีตารา” (Retreat on “Healing the Mind: The Way of Tara) นำภาวนาโดยริงกุ ทุลกุ ริมโปเช

13 กุมภาพันธ์

สมาธิภาวนาบนวิถีซกเช็น ครั้งที่ 4 บ้านมูลนิธิ เวลา 10.00-12.00 น.

18-20 กุมภาพันธ์

สมาธิภาวนาเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

นั่ง สมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์ สวดตารามนตรา 100,000 จบ ถือศีล 10 ทิเบต (ละอกุศลกรรมบถสิบประการ) นำ ภาวนาโดยรศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

26-27 กุมภาพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาบ้านดินสร้าง “กุฏิปฏิบัติธรรม” ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน (รอการยืนยัน)

2-9 มีนาคม

ทริปจาริกแสวงบุญทิเบต/หิมาลัย

13 มีนาคม

สมาธิภาวนาบนวิถีซกเซ็น ครั้งที่ 5 บ้านมูลนิธิ เวลา 10.00-12.00 น.

26 มีนาคม

การประชุม “กายกับใจและดีท็อกซ์สไตล์ทิเบต” (สถานที่จะแจ้งให้ทราบ) เวลา 9.00-17.00 น.

26-30 มีนาคม

กิจกรรม การแพทย์ทิเบตกับการมีสุขภาพดี รักษาโรคกับคุณหมอทิเบตจากสถาบันญารงชา ลาซา

กิจกรรมบรรยายนอกสถานที่โดยรศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

30 มกราคม บรรยายเรื่อง “การเตรียมตัวตายในพุทธเถรวาทและวัชรยาน” ณ สาวิกาสิกขาลัย เวลา 9.00-12.00 น. สำหรับนิสิตวิชาชีวิตและความตาย

12 กุมภาพันธ์ บรรยายเรื่อง “ตารา ฑากินี และพระมหาสถูปที่หัวหิน”  ณ ป๋วยเสวนาคาร วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เวลา 14.00-17.00 น.

กิจกรรมข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Art, Nature and Love

สอนศิลปะ ปลูกฝังความรักในหัวใจของเด็กๆ

กิจกรรม “ศิลปะ ธรรมชาติ ความรัก”

วันที่ 22-23 มกราคม 2554
ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

มูลนิธิ พันดาราขอเชิญเด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่ร่วมทำกิจกรรมเติมเต็มความรักในหัวใจ ฝึกวาดรูป ระบายสี กับศิลปินใจดี ในบรรยากาศงดงามแห่งขุนเขาและสวนป่า สวดมนตราแห่งความกรุณา และสัมผัสความอ่อนโยนของพื้นดิน ผืนน้ำ แผ่นฟ้า 

ไม่เก็บค่าลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมสามารถทำบุญสนับสนุนกิจกรรมตามจิตศรัทธา

สถานที่จัดงาน
ศูนย์ขทิรวันเป็นศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ทิเบต/หิมาลัยและแหล่งพักพิงใจในพุทธศาสนา อยู่ในความดูแลของมูลนิธิพันดารา ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านมะค่าสี่ซอง ต. หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบฯ

วิทยากร
อ.ชลิตและอ. เจ๊กกี้ (Chalit Art Project and Gallery)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
น้องๆอายุระหว่าง 7-15 ปี พร้อมคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแล

ที่พัก
ทางศูนย์ฯจะจัดที่พักเป็นเต้นท์ครอบครัวที่มีเครื่องนอนและผ้าห่มให้พร้อม ที่ศูนย์ฯมีห้องน้ำสไตล์รีสอร์ทไว้บริการ มีศาลาปฏิบัติธรรมที่มีมุ้งลวดกันยุงและศาลาจัดกิจกรรมประดับลายมงคลแปดตามศิลปะทิเบต

อาหาร
เราจะรับประทานอาหารแบบเรียบง่ายเน้นสุขภาพที่แข็งแรงของน้องๆและคุณพ่อคุณแม่ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำเครื่องดื่มและอาหารโปรดของเด็กๆมาร่วมงานได้

การเดินทาง
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถตู้ที่มูลนิธิจัดให้โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท

ลงทะเบียน
รับไม่เกิน 30 ครอบครัว กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าที่ 1000tara@gmail.com โทร 0808090962, 0869775867 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2554

หากมีการยกเลิกการเข้าร่วม ขอให้แจ้งมูลนิธิก่อนการจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์หรือโดยเร็วที่สุด เพื่อให้โอกาสผู้มีรายชื่อสำรองได้เข้าร่วม และเพื่อให้มูลนิธิได้เตรียมอาหารและที่พักได้ครบตามจำนวนคน ขอบคุณค่ะ

โปรแกรม
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554
10.00 น. เดินทางถึงศูนย์ขทิรวัน รับประทานขนม เครื่องดื่ม
10.30 น. วาดรูป
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. วาดรูป
14.30 น. รับประทานอาหารว่าง
15.30 น. สันทนาการ
17.00 น. พักผ่อน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. สวดมนตราและถวายดวงประทีปร่วมกัน
20.00 น. ชมภาพยนตร์บ่มเพาะคุณธรรมจากหิมาลัย
21.00 น. เข้านอนในบรรยากาศอบอุ่นกลางแสงดาว

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554
7.00 น. ตื่นนอน
7.45 น. กราบพระ นั่งสมาธิ
8.30 น. รับประทานอาหารเช้า
9.30 น. ระบายสีสถูปองค์น้อยปั้นจากดิน
10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00 น. ระบายสี (ต่อ)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน น้องๆรับของขวัญจากมูลนิธิ
14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Healing the Mind: The Way of Tara

The Thousand Stars Foundation invites interested persons to attend a retreat on “Healing the Mind: The Way of Tara” and Green Tara empowerment at Khadiravana Center (Kundrol Ling), Hua-Hin, 5-6 February 2011. The retreat is led by Ringu Tulku Rinpoche, founder of Bodhicharya, which emphasizes on three aspects of work: healing, helping and harmony.

Detail and program will be announced in January 2011.

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมกรรมฐาน “เยียวยาจิตใจบนวิถีตารา” (Healing the Mind: The Way of Tara) และร่วมพิธีมนตราภิเษกพระศยามตารา (ตาราเขียว) ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน วันเสาร์อาทิตย์ที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2554

นำภาวนาและประกอบพิธีโดยพระอาจารย์ริงกุ ทุลกุ ริมโปเช ผู้ก่อตั้งสถาบัน Bodhicharya ซึ่งเน้นการทำงาน 3 ด้านคือ Healing, helping & harmony บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและแปลเป็นไทยโดย รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

รายละเอียดจะประกาศให้ทราบในเดือนมกราคม 2554