์โปรแกรม ธรรมบรรยาย พระอาจารย์ญีมา ทรักปา ริมโปเช

โปรแกรมธรรมบรรยาย พระอาจารย์ ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช

21-24 กันยายน 2553
“เปลี่ยนแปลงจิตใจบนวิถีซกเช็น”
ศูนย์ขทิรวัน (กุนเทรอลิง) หัวหิน
ภาวนา 3 คืน 4 วันเพื่อฝึกตนบนวิถีซกเช็น คำสอนล้ำค่าในพุทธศาสนาวัชรยาน

25-26 กันยายน 2553
“วันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข”
ศูนย์ขทิรวัน (กุนเทรอลิง) หัวหิน; เขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
ถวายเครื่องบูชา 5000 ที่แด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ร่วมพิธีมนตราภิเษกเพื่อให้มีอายุยืนยาวและพิธีเรียกขวัญเพื่อโชคลาภและฐานชีวิตที่มั่นคง ปล่อยชีวิตปลา 100,000 ตัว และฟังธรรมเพื่อบ่มเพาะกรุณาและสันติสุขในหัวใจ

28 กันยายน 2553
18.30-20.30 น.
“จะตั้งจิตเพื่อการหลุดพ้นได้อย่างไร”
บ้านมูลนิธิพันดารา ลาดพร้าว ซอย 11
ชีวิตของเราและสัตว์ทั้งหลายล้วนแวดล้อมไปด้วยความทุกข์ แต่จริงๆแล้วมีหนทางให้เราเป็นอิสระจากความทุกข์เหล่านี้ หนทางดังกล่าวคือหนทางสู่ความหลุดพ้นซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลานี้

29 กันยายน 2553
18.30-20.30 น.
“เปลี่ยนชีวิตให้เป็นการปฏิบัติธรรม”
บ้านมูลนิธิพันดารา ลาดพร้าว ซอย 11
ในแต่ละวันเราใช้เวลาทำเรื่องต่างๆมากมาย หลายคนบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรม แต่จริงๆแล้ว การปฏิบัติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เราสามารถเปลี่ยนส่ิงต่างๆที่เราทำอยู่แล้วให้เป็นการปฏิบัติธรรมได้

30 กันยายน 2553
17.30-20.00 น.
“ภาวนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความตาย”
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จตุจักร
การตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาและความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวทำให้เห็นคุณค่าของทุกขณะในชีวิตและทำให้ได้เตรียมความพร้อมเมื่อความตายมาถึง พระอาจารย์จะแนะวิธีคิดและสอนการฝึกสมาธิเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและความตาย

2 ตุลาคม 2553
15.00-17.00 น.
“ความสุขในมุมมองของซกเช็น”
การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเรื่อง “วิถีแห่งความสุข กับจิตวิญญาณในสังคมสมัยใหม่”
ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซกเช็นสอนให้ไม่ยึดติดในทวิลักษณ์​ให้เห็นสิ่งต่างๆในลักษณะที่เป็นโดยไม่ปรุงแต่ง ไม่เสแสร้ง ความสุขเกิดได้ด้วยทัศนคติแบบนี้และด้วยการฝึกจิตให้ผ่อนคลายและเบิกบานอยู่ตลอดเวลา

หมายเหตุ: ทุกกิจกรรมไม่ได้เก็บค่าลงทะเบียน ยกเว้นการภาวนาซกเช็นในวันที่ 21-24 กันยายน ท่านสามารถร่วมทำบุญกับมูลนิธิในการเป็นเจ้าภาพจัดธรรมบรรยายเหล่านี้และในการถวายค่าเดินทางของพระอาจารย์

ลงทะเบียนที่
Email: 1000tara@gmail.com; มือถือ: 0806100770

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู https://krisadawan.wordpress.com; http://www.thousand-stars.org
และในหน้าของมูลนิธิพันดาราใน http://www.facebook.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s