ก่อกองหินแห่งความรัก

25 กันยายน 2553 (@ Kundrol Ling)

โอม มา ตรี มู เย ซา เล ตุ

เสียงมนตร์ดังมาจากจากฝูงชนกว่า 100 ชีวิตที่มาร่วมแรงร่วมใจกันก่อกองหินมนตราพระแม่ชัมม่า พระพุทธเจ้าแห่งความเมตตากรุณา เนื่องในงานมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข หินทั้งหมดไม่ว่าจะก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ถูกลำเลียงจากฝากถนนหนึ่งมาอีกฝาก ถนนด้วยน้ำพักน้ำแรงของผู้มาร่วมงานที่ยืนเรียงกันเป็น 3 แถว ท่ามกลางแดดที่ร้อนเปรี้ยงจนชวนให้วิงเวียน ฉันยืนมองหินแต่ละก้อนที่ถูกวางลงตรงเท้าด้วยความประทับใจ ความซาบซึ้งใจ ความอัศจรรย์ใจ และอีกหลายความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้

หลายคนคงไม่เข้าใจว่าทำไม “หิน” ซึ่งเป็นแค่วัตถุอย่างหนึ่งในโลกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไม่มีราคาค่า งวดถึงทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกแบบนี้ได้ สมาธิเริ่มหมด หูไม่ได้ยินเสียงมนตรา ความคิดยังอยู่ที่หินแต่ไม่ใช่หินที่กำลังกองอยู่ตรงหน้า มันหลุดลอยออกไปไกลจากหน้าสถูปมนตร์ ภาพของผู้คนหลากหลายที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ เดินทางของพระศานติตารามหาสถูปปรากฏขึ้นมา หากจะเปรียบกับหิน พวกเราก็มีกันทั้งหินก้อนเล็กและหินก้อนใหญ่ คนที่มีกำลังทรัพย์ คนที่มีศักยภาพอย่างล้นเหลือ คนที่ตั้งใจปฏิบัติ คนที่อุทิศทั้งชีวิตของตนให้พระสถูป คือหินก้อนใหญ่ ที่เรานำมาเรียงกันอยู่วงนอกและตรงกลางของกองหินเพื่อเป็นหลักไม่ให้หินทั้ง กองถล่มลงมา


ส่วนหินก้อนเล็กที่เราเอามาวางกองทั่วๆ ทับๆกันไป เปรียบได้กับคนที่มีกำลังทรัพย์น้อย คนที่ไม่ค่อยมีเวลา คนที่ไม่ได้ปฏิบัติเข้ม แต่กองหินคงจะไม่สามารถสำเร็จได้ถ้ามีจำนวนหินไม่มากพอ หรือมีแต่เฉพาะหินก้อนใหญ่หรือหินก้อนเล็กเท่านั้น ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจ มุ่งมั่นและมั่นคงในการเดินทางครั้งนี้ พระมหาสถูปคงสำเร็จลงได้ไม่ยากนัก เหมือนกับกองหินพระแม่ชัมม่าที่มองภายนอกอาจเห็นเป็นแค่วัตถุสิ่งของ เป็นเพียงก้อนหินที่เปรอะเปื้อนดินโคลน แต่หากมองลึกลงไป เราจะเห็นหยาดเหงื่อ ความเสียสละ และหัวใจที่บริสุทธิ์ที่จะทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกประทับอยู่ในความทรงจำ ไม่มีวันลบเลือน ตราบนานเท่านาน

ซัม เต็น  โซโม่

Advertisements

More on Dzogchen Retreat

Lively discussions on the nature of our mind

Breathing practice to remove mind poisons and to breathe in the air of wisdom.

Mindful walking in the morning

Walking to the Stupa site with Rinpoche one morning

Rinpoche gave an encouragement for the Stupa project and told us some secret behind the Stupa story.

Celebrating Krisadawan’s birthday

“Mother gave me life. Teacher shows the way to enlightenment. Relatives and friends join my journey and make my dreams come true.”

Sisters in this life and sisters in the Dharma


Dzogchen Retreat for Inner Transformation

Last week a group of 34 participants of many walks of life and professions gathered together at Kundrol Ling (Khadiravana) to attend a 4-day teaching of Dzogchen.

This is the first time the foundation held such an intensive training consisting of talks on ngondro preliminary practices, Dzogchen history and transmission, A-tri introduction and meditation method, tuklung breathing, and mantra recitation.

Each day we got up early to meditate, prostrate and walk to cultivate humbleness in our heart. After breakfast, we learned to relax, let go, and let things be the way they are.

Daytime, we learned the real meaning of preliminary practice, which is in fact an advanced teaching that needs to be conducted till the rest of our life. And at night we walked to the Stupa site reciting the Matri mantra of love and compassion.

Before the retreat was over, Rinpoche handed over a picture of the A sacred syllable representing primordial mind. This A meditation will lead us to joy and inner peace. But we won’t be attached to it, as it cannot lead us to enlightenment. We need to have one-pointed concentration before we go further to do more practice of thekchod (discovering the nature of our own mind) and thogal (understanding visionary experiences in life and integrating them with the natural state of mind).

We are grateful to Rinpoche for his clear and profound teaching and will look forward to the second retreat which will be conducted next year. In the meantime, we will meet once a month to renew our friendship and recite the Matri mantra together.

Thanks to Nong, Phii Pornpen, Phii Morokot, and mother for their love and rejoicing hearts which can be tasted in their delicious cooking and food.

We appreciated Nong’s dedication which made everything go smoothly. Thanks are due to On for his wonderful photos and for helping out with many other things. We thank all the volunteers, including Little Tan and Lala, and the participants (Dzogchenpa) whose contributions and presence made this Dzogchen teaching a precious experience.


การฝึกปฏิบัติซกเช็น

ข้อคิดเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติซกเช็น (จากอ.กฤษดาวรรณ)

ซกเช็นเป็นคำสอนชั้น สูงในพุทธวัชรยาน ได้รับการถ่ายทอดในนิกายเพินโป/ยุงตรุงเพิน และนิกายญิงมาปะ โดย ทั้งสองนิกายมีคำสอน 9 ขั้นไปสู่การตรัสรู้ ซก เช็นเป็นคำสอนขั้นที่ 9  ในอดีตการสอนซกเช็นในที่สาธารณะหรือให้แก่ลูกศิษย์มากกว่าหนึ่งคนแทบจะเป็น ไปไม่ได้เลย แต่ในยุคสมัยนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ด้วยการอนุญาตของพระฑากินีและพระธรรมบาล ผู้ปกป้องพระธรรม พวกเราจึงมีโอกาสได้ฟังธรรมนี้ เพื่อน้อมนำจิตใจของเราให้กลับไปอยู่สภาวะเดิมแท้ที่ใสบริสุทธิ์ กระจ่างปราศจากกิเลส

แม้ว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองชั่ววัน ชั่วสัปดาห์ แต่การฟังธรรมจะทำให้เกิดปัญญา การฝึกภาวนาจะทำให้ทำให้เรารู้เท่าทันจิตที่ไม่เคยหยุดพัก จิตที่มีคลื่นแห่งความคิดและอารมณ์กระทบอยู่ตลอดเวลา และผลที่ได้รับคือเราจะมีทัศนคติที่ไม่เหมือนเดิในการทำงาน ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ในการมองโลก และในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน

ขอให้ผู้ฝึกตนบนวิถีนี้ ได้เห็นคุณค่าของช่วงเวลาที่เราจะได้มาอยู่ด้วยกัน มาเรียนรู้ด้วยกัน ขอเราก้าวข้ามพ้นบุคลิกนิสัยของเราแต่ละคน ก้าวพ้นการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น การเสแสร้ง หยิ่งยะโส อิจฉากันและกัน ให้ช่วงเวลาที่เราอยู่กรรมฐานนี้เป็นศุภฤกษ์ของชีวิต

Introduction to the Practice of Dzogchen

Excerpt from “Introduction to the Practice of Dzogchen” by Lopon Tenzin Namdak, edited by John Myurdhin Reynolds (from the book “Bonpo Dzogchen Teaching”)

“It is necessary for us to know what Dzogchen is, how to practice it, and the result of this practice. Even in Tibet it was not easy to get these teachings. They have been kept very secret since the eighth century. Even before that there were twenty-four masters of Dzogchen in the Zhang-zhung Nyan-gyud lineage (สายการปฏิบัติชางชุง เญียนจุด), all of whom realized Jalu (‘ja’-lus), or the Rainbow Body (กายรุ้ง/กายประภัสสร).

However, each of them only gave the transmission to a single disciple. Furthermore, from the eighth century until today this Dzogchen lineage has remained unbroken. It was kept very secret, but now in the second half of the twentieth century because of the circumstances have changed, both the Dakinis (พระฑากินีผู้ปกป้องคำสอน) and the Guardians (พระธรรมบาล ผู้คุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรม) have given permission to teach Dzogchen much more openly.

The Dzogchen teachings are the same in both Bonpo (นิกายเพินโป/ยุงตรุงเพิน)) and Nyingmapa (นิกายญิงมาปะ), but the lineages are different. This is the principal difference. Historically speaking, the Zhang-zhung Nyan-gyud is the most important lineage for Dzogchen. It came not from Tibet, but from the ancient kingdom of Zhang-zhung (อาณาจักรชางชุง) to the west, centered in the Mt. Kailas region. Dzogchen was the highest teaching in the religious culture of Zhang-zhung and from there the Dzogchen tradition was transmitted to Tibet…

Both the Bonpo and the Nyingmapas have a system of Thegpa Rimgu, or nine successive vehicles (ลำดับการปฏิบัติ 9 ขั้น) to enlightenment, and in both cases the ninth and highest vehicle is Dzogchen…

When we begin as practitioners on the path of Dzogchen, we first need a direct introduction to the Natural State (สภาวะธรรมชาติของจิต/สภาวะจิตเดิมแท้) from someone who has directly experienced the Natural State personally. But just meeting it for one time, like meeting a new acquaintance, is not enough. We must discover the Natural State within ourselves over and over again, so that we have no doubt about it.

For this reason we do practice and look back at our thoughts, observing them arise, stay and then pass away again. We look to find from where they arise, where they stay, and where they go. In this way we discover that thoughts are insubstantial; they just arise and disappear again, leaving no trace behind. If we do not interfere with them or try to modify them, they will liberate and dissolve in themselves. And so we must learn how to keep ourselves in this Nature and how to remain without modifications. There is nothing to change or modify or correct (ma bcos-pa). Thoughts just arise and then they liberate…

How to Make Your Life Spiritually Meaningful

Every morning dedicate positive things, and during the whole day make a wish that you will always be of benefit to sentient beings. You will be helpful to any being in different ways. After the end of each day before going to bed, appreciate the day that you have not harmed anyone and have not disturbed anyone. Appreciate that your day was a positive one. And sleep with a dedication to the welfare of the whole sentient beings. That is how your day should be concluded…Whole day is within the context of practice. You are within the practice of the Buddha…/Nyima Dakpa Rinpoche

Conference/Seminar on “Ways of Happiness”

The 1000 Stars Foundation and Center for Ethics of Science and Technology, Chulalongkorn University are pleased to invite interested persons to join an upcoming conference/seminar on “Ways of Happiness,” on 2 October 2010 at Chumpot-Boripat Conference Room, Prachadipok-Rampaipannee Building (near Faculty of Political Science), Chulalongkorn University. The conference is in Thai.

In the afternoon, there will be a public lecture on “Happiness from Dzogchen perspective,” at 3-5 pm. It will be conducted in English. The speaker is Latri Khenpo Geshe Nyima Dakpa Rinpoche. Back in December 2005, Rinpoche gave a most memorable talk on “Bon and Dzogchen” in the international conference on “Body and Mind”. There are no registration fees. But there is a need to register in advance by sending your email request to 1000tara@gmail.com. Refreshments will be served before the talk.