Yoga & Meditation

โยคะ กับการภาวนา
เชิญกัลยาณมิตรร่วมฝึกโยคะเพื่อสุขภาพและสมาธิ และร่วมทำบุญในโครงการก่อสร้าง “พระศานติตารามหาสถูป

ศาสตร์เพื่อการฝึกฝนให้จิตเป็นสมาธิ เพื่อความสุขอันแท้จริง จิตสงบได้แม้กายยังคงเคลื่อนไหว ทั้งยังส่งผลดีต่อสุขภาวะของร่างกาย พัฒนาระบบย่อยอาหารและขับถ่าย เสริมสร้างกล้ามเนื้อชั้นในให้แข็งแรง กระตุ้นการไหลเวียนของกระแสโลหิต จัดปรับแนวกระดูกสันหลังให้สมดุล ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สบายจากการฝึกโยคะที่ถูกวิธีตามตำราโบราณ ใช้เวลาเพียง ๑ วันก็สามารถกลับไปฝึกต่อด้วยตนเองได้

หัวข้อในการฝึกปฏิบัติ :
·เทคนิคการบริหารข้อต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อการเตรียมความพร้อม
·อาสนะ เพื่อพัฒนาความสมดุลของร่างกาย (Homeostasis และ Muscle Tone)
·เทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึก สำหรับผู้มีปัญหานอนหลับยาก หรือหลับไม่สนิท
·เทคนิคการหายใจเพื่อขจัด ความเครียดและเอื้อให้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายและรวดเร็วขี้น
·โยคะกับการภาวนา ฝึกโยคะด้วยความพยายามที่น้อยที่สุด เพื่อรับผลแห่งการภาวนาได้มากที่สุด

วิทยากรนำฝึก : ครูดล (ธนวัชร์ เกตน์วิมุต)/ชีวิตสิกขา : เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจชีวิต

สถานที่ : มูลนิธิพันดารา ซอยลาดพร้าวซอย ๑๑ ถ.ลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม.
วัน/เวลา : วันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติ : บริจาคตามกำลังศรัทธา รายได้ทั้งหมดสมทบทุนในการสร้างพระศานติตารามหาสถูป

ลงทะเบียนได้ที่ คุณพรรณพิไล โทร 0806100770 Email: 1000tara@gmail.com

หมายเหตุ: (1) ทางมูลนิธิจะจัดเตรียมอาหารกลางวันอย่างง่ายๆและอาหารว่างแก่ผู้ฝึกอบรม ผู้สนใจกรุณาสวมใส่ชุดที่ทำให้เคลื่อนไหวตัวได้อย่างสบายๆ (2) การฝึกโยคะนี้นอกจากจะช่วยเรื่องสุขภาพและทำสมาธิแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ผู้สนใจจะได้มีส่วนร่วมในการทำบุญสร้างพระมหาสถูปและได้ทำความรู้จักกันเพื่อสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s